חברי הוועד:

גלעד אופיר – יו״ר

ורדה גבעולי – גזבר

צפיה דגני

גד אלמן

יוסי פורת פרנקל

עדי עוז ארי

שחר פרדי כסלו

 

רכזות פעילות ופרויקטים:

תמוז בינשטוק

יעל פרבר

 

פרויקטים מיוחדים ומחקר:

איתן שוקר

 

עורכת החכה:

יעל פרבר

 

עורכת כתב העת ״איגוד עניינים״:

הדס קידר