חברי הוועד המנהל:

ד"ר שחר פרדי כסלו – יו״ר

ורדה גבעולי – גזבר

גלעד אופיר

צפיה דגני

גד אלמן

עדי עוז ארי

ליא ציגלר

ורו ענבר

עומר קריגר

 

מרכזת פעילות האיגוד:

תמוז בינשטוק

רכזת קשרי חברים:

יעל פרבר

מתאמת קשרי ממשל ומוסדות:

עדי אנגלמן

מרכזת פרוייקט תקנת סל"ע:

נגה דוידסון

 

עורך אתר אינטרנט ומדיה:

יוני רז פורטוגלי

עורכת כתב העת ״איגוד עניינים״:

הדס קידר