החברות באיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים.

התשלום הנו לשנה קלנדרית, (כרטיסי החבר בתוקף מן ה1 בינואר ועד ה31 בדצמבר בלבד). יש לחדש את החברות מידי שנה.

 עלות: 150 ₪ לשנה (לגמלאים: 100 ₪).

 כרטיס אונסקו iaa /a.i.a.p  בינלאומי: תוספת תשלום של 20 ש"ח.

 אפשרויות תשלום:

– תשלום דמי חבר באמצעות כרטיס אשראי, באתר המאובטח EZPAY

– צ'ק לפקודת "האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל", לכתובת: אלחריזי 9 תל אביב 64244

להפקת כרטיסי החבר דרושה תמונה: יש לשלוח בדוא"ל תצלום פורטרט (תמונת פספורט) בפורמט jpg.

אל: igud.a.p@gmail.com