פרוטוקול אסיפה כללית מיום 11 בדצמבר 2009

פרוטוקול אסיפת כללית 11.12.2009

משתתפים: מניין חוקי של חברי העמותה, עו"ד גיא אבידן, יועץ משפטי של העמותה.

 

בחירת יו"ר לאסיפה:

נבחרה ורדה גבעולי

דו"ח פעילות שנת 2009 –  איתן שוקר: (ראה בנספח לפרוטוקול)

 

הצגת דו"ח כספי 2008, ורדה גבעולי:

 

ראשית, אני מבקשת לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2008. היו לנו 100,000 ₪ הוצאות, ונשארנו עם 4,000 ₪ זכות בחשבון. רוב סעיפי ההוצאות הם כדלקמן: ריכוז פרויקטים, עו"ד, אוהבים אמנות, כנס אמן. אין לנו הוצאות מנהלה כלל. כל חברי הוועד מבצעים את עבודתם ללא כל תמורה.

עדי כספי יו"ר ועדת ביקורת:  אישור הדו"ח הכספי ע"י ועדת ביקורת .

החלטה:הדו"ח מאושר פה אחד.

 

הצגת הוצאות מאזן בוחן  2009, ורדה גבעולי:

 

הגשנו דו"ח לשנת 2009 למשרד התרבות שבו כל הוצאות הנהלה וכלליות מסתכמות ב- 31,000 ₪ (דואר, מיסים, צורכי משרד, רואה חשבון),מתוך תקציב של 172,000 ש"ח. ההוצאות לפעילות היו:

כנס אמן 10,000 ₪, פתיחת עונת האמנות כולל קטלוג 42,000 ₪ סדנאות אמני תל-אביב.

החכה , הרצאות, זכויות יוצרים –  כל הטיפול המשפטי ב"צרותינו",50,000 ש"ח והכנות לתעורכת ותיקים 40,000 ש"ח.

הצגת חברים לועד:

ורדה גבעולי, איתן שוקר, טל אדלר, גלי גור זאב, אורנה לוצקי (מ"מ), מורן שוב, איתן בן משה, שירה מיאסניק.

החלטה:  החברים הנ"ל  נבחרו פה אחד.

הצגת חברים לועדת ביקורת:

עדי כספי , לבנה פינקלשטיין

החלטה: החברים נבחרו פה אחד.

הרצאה של עו"ד גיא אבידן על חוזים של אמנים מול מוזיאונים, חללי תצוגה ציבוריים וגלריות מסחריות.

רשמה: קארין אליהו, רכזת פרויקטים

דו"ח פעילות – איתן שוקר יו"ר

 • השקענו מאמץ רב להביא אמנים חדשים, אמנים מכל התחומים ובעלי מעמד. התחלנו עם 200 חברים, והיום אנחנו עם 640 חברים משלמים. מטרה חשובה היא להביא לשינוי גדול במערכת, בתוך עולם האמנות. מוזיאונים מעסיקים מאות אנשים בשכר, והאמנים עצמם הם מעין מתנדבים. עולם האמנות צריך לעבור תהליך התבגרות. ברוב המקומות בעולם זה קרה בזכות התאגדות של אמנים.
 • הורדנו את דמי החבר מ־250 ₪ ל־150 ₪. בפגישות שקיימנו ניסינו להבין מהם הצרכים של האמנים. הדיאלוג בין החברים חשוב מאוד.
 • בבית האמנים התקיים כנס מנהלי גלריות. משרד התרבות שינה את הסטטוס של גלריות ציבוריות. אנחנו הזמנו את עצמנו לשם, ונתנו לנו אפשרות לדבר. הסברנו שמבחינתנו חשוב להגיע לכלל אצבע שקובע שבכל חלל תצוגה ציבורי שאמן מציג בו –  על האמן לקבל שכר אמן. משהו כמו 10 אחוזים מתקציב תערוכה. ואם מתלוננים שאין כסף, אני מציע שיעשו פחות תערוכות. אנחנו סקטור שצריך להתפרנס. יש המון בוגרי אמנות, נפתחים בתי ספר חדשים, ואין מודעות מספקת לכך שאנחנו ציבור מדוכא. בשנתיים האחרונות יותר אמנים מבינים שהמערכת מנצלת אותם. אנחנו רוצים לשנות את מעמד האמן בתוך המערכת עצמה.
 • אנחנו רוצים לשנות את הגדרת המוזיאון. המוזיאונים כיום לא מחויבים לקנות אמנות.
 • נפגשנו עם הנהלת מנהל תרבות. חשוב היה לנו לידע אותם על המהלכים שלנו. אנחנו רוצים לשנות סדרי עדיפויות כלכליים וערכיים. המשרד העלה את התקציב של האיגוד, אך לטעמנו לא באופן שמשקף את גודלו כיום.
 • השקנו אתר חדש.
 • אירחנו את יו"ר איגוד האמנים האוסטרי, מרטין קרן, בהרצאה ב C.C.A קלישיר.
 • ערכנו אירוע השקה בסדנאות האמנים במתכונת של מסיבה.
 • פנינו לציבור חדש –  ציבור הסטודנטים.
 • השתתפנו בפנל במסגרת כנס מדיניות התרבות בישראל של מפעל הפיס. הוועדה ממפעל הפיס פנתה אליי בבקשה שאנחה את הפנל. זו עדות לכך שמתחילים "לספור אותנו". בכנס בלט הפער בין המוזיאונים לאמנים, שהשתקף בעיקר דרך שאלות והערות הקהל. שם הבנו שצריך להוביל לשינוי חקיקה.
 • היינו שותפים ליוזמה "אוהבים אמנות –  עושים אמנות" בספטמבר האחרון. [ורדה גבעולי: פעם ראשונה נפתחו סדנאות לקהל הרחב, והופק קטלוג במימוננו לאמנים].
 • שני מיזמים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו הם תערוכה לאמנים ותיקים ומיזם חוזים.  אף שבאופן כללי אנחנו לא מפיקים תערוכות לחברי האיגוד, הגענו להחלטה לקיים תערוכה לאמנים ותיקים, בני למעלה מ־65, עם אוצר וקטלוג. אנחנו רואים ביוזמה הזאת מעשה קהילתי. לעבוד אחד עם השני ולא להיות מנוכרים.
 • באשר למיזם החוזים, אנחנו רוצים לנסח ארבעה חוזים מומלצים ובנוסף לקיים דיאלוג עם המוזיאונים ועם הגלריות. עו"ד גיא אבידן, העו"ד החדש של האיגוד, ייתן בהמשך האסיפה הרצאה על חוזים.
 • מבחינת הוועדות: אנחנו רוצים להקים ועדות של חברים שהם לאו דווקא חברי ועד.
 1. ועדת חקיקה בכנסת: תנסה לקדם את היוזמה להביא להגדלת תקציב התרבות בהדרגה מ־0.18 אחוז ל־0.45 אחוז. ובמקביל לחתור לשינוי משמעותי בחלוקת העוגה. לדעתנו עקב שינויים היסטוריים יש להכפיל את התקציב המופנה לאמנות הפלסטית ולהעמידו על פי כמה מהתקציב כיום, זאת עקב התמורות שעברו על התחום בשני העשורים האחרונים.
 2. זכויות אמנים מרצים: אחוז האמנים שמקבלים 12 משכורות עומד על כ- 15 אחוז בלבד. עם זאת, מתחילים לקרות דברים, למשל במכללת ספיר ובית ברל מתארגנים איגודי מרצים.
 3. ועדת מעקב חוזים: ועדה שתעבוד עם עו"ד גיא אבידן.
 4. ועדת כנסים ואירועים.

קטגוריה: עדכונים

פוסט הבא: פוסט קודם:

6 responses to “פרוטוקול אסיפה כללית מיום 11 בדצמבר 2009

 1. לפי הכתוב באתר, 640 חברים משלמים דמי חבר, אבל הצטרפו לאיגוד 900
  האם להסיק מכך ש-260 הם חברים שלא משלמים דמי חבר?
  ותיקים? מפורסמים? קרובים לצלחת? אז האמנים הצעירים והפחות מקורבים כן משלמים
  וזו בדיוק אותה המגמה הבלתי הוגנת שהאיגוד שואף לשנות, לא?
  אשמח לתגובתכם לפני שאני מצטרפת

 2. בזמנו ועד העמותה הלך בעקבות תקנות יונסקו לאמנות פלסטית. חבל שבמקום לעמוד על זכויות האמנים לפי אמנה בינלאומית שישראל חתומה עליה, אנו מנסים כל פעם לדרוש דרישות אחרות.

  לדעתי עקביות בדרישות האגודה תביא להצלחה.

 3. תחזקנה ידי כל העושים במלאכה החשובה.
  אני חוזרת על הצעתי, לשם שיפור מצבה הכספי של האגודה, ובכדי לאפשר יוזמות נוספות, להקים תערוכה (Fund raising) בה כל אמן יתרום אחת מעבודותיו והעבודות תימכרנה במהלך התערוכה או בערב הנעילה במסגרת מכירה פומבית, כשכל ההכנסות ייועדו לקופת האירגון.
  שתהיה לכולנו שנה של השראה ועשיה מבורכת!

 4. הי בילי,
  נכון להיום יש למעלה מ-1000 חברים.
  מהם שילמו בשנת 2009 כ-700 חברים.
  את שואלת להיכן נעלמו 300?
  חבר שהפסיק לשלם דמי חבר במשך שלוש שנים עדיין נחשב חבר מבחינת האיגוד.
  הוא מקבל דיוור חלקי ויכול לחדש חברותו בהליך פשוט.
  אין לא כמובן כרטיס חבר מעודכן ואינו יכול לקבל כרטיס אונסקו בינלאומי.
  אין אצלנו קרובים לצלחת. אגב, גם אנו, חברי הועד הפועלים בהתנדבות, מחוייבים לשלם דמי חבר.
  נשמח אם תחליטי לחבור אל האיגוד.
  איתן

 5. אינני מקבלת מייל מהאיגוד
  האם אין לכם רשימת תפוצה של האמנים החברים באיגוד המשלמים דמי חבר
  הייתי צריכה להכנס לאתר שלכם דרך גוגל
  פעם היו שולחים מידע חודשי- שבועי-
  המייל שלי רשום למעלה
  תודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *