החכה

21 במרץ 2016

בגיליון זה פרויקט בית ריק במפעל, תחרות אמנות טכנולוגית ועוד. בהצלחה!

החכה

15 במרץ 2016

בגיליון זה תוכנית בנושא שיוויון מגדרי, תוכנית לקרמיקאים וצלמים ועוד. בהצלחה!

החכה

8 במרץ 2016

בגיליון זה פרס לורן ומיטשל פרסר, רזידנסי במעמותה ועוד. בהצלחה!

החכה

29 בפברואר 2016

בגיליון זה פרס ע״ש אסנת מוזס לאמן צעיר, השתתפות במגזינים ועוד. בהצלחה!

החכה

21 בפברואר 2016

בגיליון זה תוכנית שהות בפרס לאמנות פיגורטיבית-ריאליסטית ועוד. בהצלחה!

החכה

15 בפברואר 2016

בגיליון זה תוכניות שהות בשוודיה, צרפת, סדנאות טכנולוגיה ועוד. בהצלחה!

החכה

9 בפברואר 2016

בגיליון זה תחרות צילום, תערוכה לעולים חדשים וותיקים ועוד. בהצלחה!

החכה

2 בפברואר 2016

בגיליון זה פסטיבל מדיה, שהות אמן באונייה בין קנדה לשחנאי ועוד. בהצלחה!

החכה

26 בינואר 2016

בגיליון זה פסטיבלים שונים לאלקטורוניקה ופופ דיגיטל, תמיכות פרויקטים מיוחדים וקרן רבינוביץ ועוד. בהצלחה!

החכה

18 בינואר 2016

בגיליון זה פסטיבלים שונים לאלקטורוניקה ופופ דיגיטל, תמיכות פרויקטים מיוחדים וקרן רבינוביץ ועוד. בהצלחה!