הערות האיגוד לטיוטת תיקוני מבחני התמיכה בתחום האמנות הפלסטית

tmicahעם פרסום הטיוטה של "תיקוני מירי רגב" האיגוד ריכז את הערותיו בכתב. כמו כן, ביקשנו גם להשמיע טיעונינו בע"פ.

השימוע התקיים ביום 6 באפריל במשרד התרבות. את האיגוד ייצג איתן שוקר.

להלן הערות האיגוד לטיוטה שפורסמה ע"י משרד התרבות- כפי שנשלחו והוצגו בשימוע.

7.3.2016  מסמך מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום האמנות הפלסטית לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985

הערות האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל

כללי:

 • הגלריות הציבוריות. במסגרת מוסדות הציבור בתחום האמנות הפלסטית, הגלריות הציבוריות הפרוסות בכל רחבי הארץ, מהוות ללא ספק את הגזרה החשובה ביותר ככל שזה נוגע לקהילת האמנים הפלסטיים. גלריות אלה מהוות מרחב פעולה, עשיה ותצוגה ראשון במעלה, ובו יכולה להתרחש העשייה המשמעותית, הנסיינית, המעניינת ומרחיקת הלכת ביותר.
 • בזכות התמיכה הממשלתית של משרד התרבות והספורט בגלריות הציבוריות, יכולה האמנות הפלסטית להתפתח באופן חיוני, משוחררת מהשפעות מסחריות מגבילות. יש לתגמל את הגלריות באופן שמאפשר להן להציג אמנות מרכזית מחד-גיסא ומאידך ולעודד ולתגמל הצגת תערוכות אמנות צעירה וחדשנית. אנו קוראים להרחבת התמיכה בהן.
 • התבחינים לתמיכה בגלריות ציבוריות משקפים את גישת משרד התרבות לגבי מעמד האמן הפלסטי ואפשרויות התצוגה של יצירתו במסגרת ציבורית. התבחינים צריכים לעודד את הגלריות לתגמול האמנים, לתת הזדמנויות לתצוגה לאמנים צעירים, לאמנות חדשנית ונסיינית, ולעודד פרויקטים ושיתופי פעולה בין אמנים רב-תחומיים.
 • יש לתגמל אמנים פלסטיים עבור עבודתם – עד כה, התקציב לא הופנה אל היוצר אלא אל מנגנוני הגופים המציגים את עבודתו. אמנים פלסטיים הם עצמאיים (אינם ״מועסקים״), שכר אמן וגמול תצוגה הם האפשרויות היחידות שיש בידם כדי להתפרנס מעבודתם.
 • יש להפריד באופן ברור בין השכר והגמול לאמנים לבין התשלום לאוצרים.
 • מימון יצירות וחומרי עבודה אינם צריכים להיכלל בשכר אמן ו/או גמול תצוגה, אין להכיר בהם ככאלה.
 • שכר אמן – הקצאת תקציבים ייעודיים לשכר עבור עבודה והכנת תערוכה לא כולל הוצאות חומרים, הובלה, התקנה, פירוק וכיו"ב.
 • גמול תצוגה – תגמול על תצוגת עבודות ״קיימות״ בתערוכות (מקבילה לתמלוגים) אנו מציעים להכיל מושג זה במסגרת התבחינים.
 • תגמול אמנים יכול להיעשות גם בדרך של סבסוד חדרי עבודה ורכישת יצירות אמנות ישירה. לדעתנו, גם את אלה יש לעודד בניקוד ותגמול למוסדות התרבות בתחום האמנות הפלסטית.

התייחסות למסמך המבחנים לחלוקת כספי תמיכות לשנת 2016:

 1. האמנים הפלסטיים אינם מקבלית תשלום עבור עבודתם מהמוסדות הנתמכים.בניגוד לשחקנים, רקדנים, מוזיקאים ורוב היוצרים של אמניות המופע, עם זאת, רוב המוסדות הנתמכים הם גלריות ציבוריות, אשר מציגים את עבודותינו. אי לכך, יש לנו עניין גדול בהסדרת התבחינים, ואנו מבקשים משנה תוקף להערותינו.
 2. לגישתנו, יש לשנות את אופן היחס לתקצוב התחום למתווה רב שנתי של 3 שנים לפחות. כיום המוסדות אינם יכולים לתכנן פרויקטים ארוכי טווח. לא מצאנו בשינוי מבחני התמיכה כל התייחסות לחשיבה ארוכת טווח.
 3. לדעתנו כדאי לבחון מחדש את דרישת משרד התרבות להחלת הקריטריונים רטרואקטיבית, על מנת שלא לפגוע ולחבל בתהליכים ותכניות שכבר החלו.
 4. במסגרת התקציבים הזעומים העומדים לרשותם של מוסדות לאמנות פלסטית, הפחתה של 10% בתמיכה של מוסד עלולה להביא לקריסתו. אנו רואים בדאגה סגירה של מוסדות חשובים בתקופה זו כתוצאה מהיעדר תמיכה נאותה.
 5. מצורפים הנושאים המרכזיים שיש לדעתנו לתת עליהם את הדעת:
 • א. הפרדת תחומי התחומי העיצוב והאדריכלות (Applied Arts) והאמנות הפלסטית (Fine Arts). שני אלה תחומים שונים בתכלית, כלכלתם שונה, ונדרשת להם צורת התייחסות נבדלת.
 • ב. אנו מברכים על כך שמשרד התרבות הפנים את בעיית חוסר מתן שכר ודמי תצוגה לאמנים הפלסטיים. האופן בו יש לעודד או לחייב את המוסדות הציבוריים לתגמל את האמנים הפלסטיים המציגים במסגרתו הוא מורכב אך אנו חושבים שיש לפתח לאלתר מנגנון בו ישנו תמרוץ לתשלום שכר אמן וגמול תצוגה. המצב המוצע כעת אינו מספק ובפועל לא יביא לכל שינוי. הניקוד שהוקצב לכך ואופי הניסוח אינן נותנים מענה הולם לצרכים העכשוויים של האמנים, לאור זאת יש למצוא פתרונות יעילים והולמים לצרכים הנ"ל. אנו מציעים:
 1. להפריד את התחשיב של שכר האמן מתחשיב שכר האוצר,
 2. הוספה של גמול תצוגה לאמנים
 3. להפריד בין הוצאות מימון יצירות וחומרי עבודה ובין שכר אמן וגמול תצוגה. ובוודאי שלא להכיר בהם כשכר לאמן לצורך ניקוד.
 • ג. החזרת תערוכות הנושא כסעיף בעל משקל. תערוכות נושא הן לא פעם תערוכות הדגל של מוזיאונים וגלריות. הן מאפשרות סקירה היסטורית, סוציולוגית ומדיומלית של תחום ספציפי, תופעה, ז'אנר וכיו"ב. הן מזמינות הצגת קשת רחבה של אמנים. כיצד יתכן שמשרד התרבות לא יעודד הצגת תערוכות נושא? אלו לרוב תערוכות מורכבות ו יקרות הדורשות מחקר ופיתוח. חוסר תמרוץ עלול להביא עליהן כלייה. נבקש הסבר מניח את הדעת מדוע הנושא נמחק מכל הסעיפים באופן גרף ושיטתי.   
 • ד. יש לתת את הדעת על ההשפעה של משתנה ״אמן מרכזי״ לתמיכה במוסדות. שעלולה ליצור מצב של תעדוף הגלריות לאמנים מבוססים ומצליחים על פני מתן הזדמנויות לאמנים בראשית דרכם, ואלה שיצירתם מוכרת פחות.
 • ה. לא בכדי הוגדר תחום האמנות הפלסטית בעולם כולו כתחום תרבות בו מתקיים מבחינה כלכלית "כשל שוק". זו גם הסיבה שאמנת אונסק"ו משנת 1980, עליה חתומה ישראל, מתייחסת לסוגה זו של אמנות ככזו שיש לטפח ולתקצב באופן מובחן. אי לכך, סעיפים במבחני התמיכה הנוגעים לאחוזי התמיכה יחסית להכנסות העצמיות אינן רלוונטיים. בתחום אין הופעות שהכניסה אליהם בתשלום, גם אין תשלום כניסה לרוב המוסדות, להוציא מוזיאונים.

האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים מבקש לקחת חלק פעיל בניסוח התבחינים, וכמו כן נבקש שימוע בעל פה על פי דין.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

ועידת ישראל לתרבות

regevועידת ישראל לתרבות (של עיתון הארץ) שהתקיימה ביום א', 6.3.16 במוזיאון תל אביב, עסקה בסוגיה של יחסי השלטון עם השחקנים הפועלים בזירת התרבות והאמנות. פתיחת הוועידה סיפקה כותרות וסנסציות להלן מבחר לינקים לכתבות:

תיעוד הנאום ביוטיוב

הארץ

nrg

ישראל היום

 

הועידה כללה שולחנות עגולים בנושאים שונים. יו"ר האיגוד, גלעד אופיר, השתתף בשולחן העגול שדן בנושא: "מינימום שכר או מעמדו של האמן העצמאי והאמנים השכירים".

לינק לסיכומי השולחנות העגולים

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

פורסמה הטיוטה של "תיקוני מירי רגב" למבחני התמיכה במוסדות בתחום האמנות הפלסטית

משרד התרבות פרסם לפני כשבוע טיוטה להערות הציבור של תקנות ותבחינים חדשים למוסדות תרבות בתחום האמנות הפלסטית. המבחנים שונו בהתאם למשנתה של שרת התרבות והספורט, מירי רגב כפי שהציגה אותם בוועדת החינוך והתרבות בכנסת בינואר 2016. איגוד האמנים סוקר בימים אלו את השינויים ומשמעותם כלפי המוסדות הנתמכים, מנקודת המבט של טובת האמנים ושדה האמנות. האיגוד ממליץ לכל בעלי העניין לעבור על התיקונים המוצעים, להעיר הערות, להשיג או להציע הצעות לשינויים עד יום שני, 7 במרץ.

לחצו כאן להורדת הטיוטה להערות

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

משרד התרבות: נפעל להכפלת פרסי עידוד היצירה והתרבות הערבית בשנת 2016

תצלום-כרזת-פרס-עידוד-היצירה-2014

בשיחה שהתקיימה ביום 8.11.15 בין יו"ר האיגוד, גלעד אופיר וגב' מריה יריב, מנהלת תחום האמנות הפלסטית במנהל התרבות נמסר לאיגוד כי פרס עידוד היצירה לא יחולק בשנת 2015. הסיבה לדברי גב' יריב נעוצה בעובדה שתקציב המדינה לשנה זו לא אושר נכון להיום. במצב זה, כשלא ידוע התקציב המדויק והסופי של המשרד, ההתנהלות לאורך השנה הייתה לפי תקנות חריגים. במקרה כזה, מתייחסים לתקציב נמוך, ולכן לא התקבל אישור מועדת חריגים לחלק השנה את פרס עידוד היצירה. החלטת זו התקבלה ע"י ראש מנהל התרבות הקודם (שמעון אלקבץ), בתקופת המעבר בין השרה לימור לבנת לשרה מירי רגב. הפרסים האחרים אושרו, והקולות הקוראים פורסמו בחודש אוקטובר.

מריה יריב חזרה והדגישה שהיא פועלת להכפלת הפרס בשנת 2016.

כמו כן, השנה לא פורסם כל קול קורא לפרס בתחום התרבות הערבית. גם בעניין זה, פועלת יריב להכפלת הפרסים לשנה הבאה. תקציב תחום האמנות הפלסטית גדל ועומד כיום על 7 מיליון ש״ח (לאחר שבסוף שנת 2014 עמד על 5.5, ובמהלך השנה עמד על 6.5) סכום זה כולל גלריות ציבוריות, פרויקטים ואת תקנת ירושלים. הסכום לא כולל את תקציב הביאנלה, אמן מורה, אמן בקהילה ותקציבים נוספים.

האיגוד עומד על כך שהפרסים יוכפלו בשנת 2016. נעדכן בכל התפתחות.

לינקים קשורים:

עדכון: פורסם הקול הקורא לפרס השרה

משרד התרבות עדיין לא פרסם קולות קוראים למועמדויות לפרסי שרת התרבות, עידוד היצירה ופרס האוצר/ת

קריאה לחלוקת פרסי אמן בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2015

העדר חלוקת פרסי משרד התרבות לשנת תשע״ה 2015

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

בעקבות התערבות האיגוד פורסמו שלושה קולות קוראים

בעקבות התערבות האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל, משרד התרבות והספורט פירסם שלושה קולות קוראים לפרסים בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2015.

חודשיים וחצי לפני סיום השנה, פורסמו קולות קוראים לפרסים הבאים: פרס ליוצרים בתחומי העיצוב, פרס האמן הצעיר ופרס מפעל חיים.

לאחר שכבר הסתמן חשש כי הסכום המיועד לפרסים אלה לא ימומש השנה וירד לטימיון, ועד האיגוד פנה אל יו״ר המדור לאמנות פלסטית, הגב׳ ג׳ודי אברמוביץ׳, בבקשה להבהרה. ומתגובתה של אברמוביץ׳ הסתבר כי סיבת העדר הפרסים היא אי מינוי חבר נאמנים.

לאור זאת פנה יו"ר האיגוד , גלעד אופיר לשרת התרבות וראשי משרדה למצוא פתרון בדחיפות. במקביל, הפיץ האיגוד עצומה הקוראת למשרד התרבות והספורט למצוא פיתרון בדחיפות, לפרסם קולות קוראים ולהתחיל בתהליכי בחירת הזוכים מידית.

ועד האיגוד מודה לשרת התרבות והספורט, ח״כ מירי רגב, על תגובתה המהירה והחלטתה להאריך את כהונתו של המדור לאמנות פלסטית במינהל התרבות כחבר הנאמנים האמור לבחור את השופטים שיעניקו את פרסי משרד התרבות לתחום האמנות הפלסטית לשנת 2015.

נכון להיום לא פורסמו קול קוראים לפרס עידוד היצירה ופרס השרה. האיגוד נמצא במגעים עם המשרד לבירור העדרם של פרסים אלה.

 

לחצו על התמונות לקריאת הכתבות:
שני ליטמן, גלריה, הארץ, 13.10.15

שני ליטמן, גלריה, הארץ, 13.10.15 (צילום: ניר קידר)

 

Screen Shot 2015-10-21 at 12.42.07

טלי קיים, וואלה! תרבות, 13.10.15 (צילום: רפי דלויה)

 

שני ליטמן, גלריה, הארץ 7.10.15

שני ליטמן, גלריה, הארץ 7.10.15 (צילום: ליאור מזרחי)

 

 

קישור לקולות הקוראים באתר משרד התרבות והספורט

קישור לפניית האיגוד אל יו״ר המדור לאמות פלסטית, הגב׳ ג׳ודי אברמוביץ ותגובתה

קישור לנוסח הקריאה לחלוקת פרסי אמן בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2015 

 

 

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!