הערות האיגוד לטיוטת תיקוני מבחני התמיכה בתחום האמנות הפלסטית

tmicahעם פרסום הטיוטה של "תיקוני מירי רגב" האיגוד ריכז את הערותיו בכתב. כמו כן, ביקשנו גם להשמיע טיעונינו בע"פ.

השימוע התקיים ביום 6 באפריל במשרד התרבות. את האיגוד ייצג איתן שוקר.

להלן הערות האיגוד לטיוטה שפורסמה ע"י משרד התרבות- כפי שנשלחו והוצגו בשימוע.

7.3.2016  מסמך מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום האמנות הפלסטית לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985

הערות האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל

כללי:

 • הגלריות הציבוריות. במסגרת מוסדות הציבור בתחום האמנות הפלסטית, הגלריות הציבוריות הפרוסות בכל רחבי הארץ, מהוות ללא ספק את הגזרה החשובה ביותר ככל שזה נוגע לקהילת האמנים הפלסטיים. גלריות אלה מהוות מרחב פעולה, עשיה ותצוגה ראשון במעלה, ובו יכולה להתרחש העשייה המשמעותית, הנסיינית, המעניינת ומרחיקת הלכת ביותר.
 • בזכות התמיכה הממשלתית של משרד התרבות והספורט בגלריות הציבוריות, יכולה האמנות הפלסטית להתפתח באופן חיוני, משוחררת מהשפעות מסחריות מגבילות. יש לתגמל את הגלריות באופן שמאפשר להן להציג אמנות מרכזית מחד-גיסא ומאידך ולעודד ולתגמל הצגת תערוכות אמנות צעירה וחדשנית. אנו קוראים להרחבת התמיכה בהן.
 • התבחינים לתמיכה בגלריות ציבוריות משקפים את גישת משרד התרבות לגבי מעמד האמן הפלסטי ואפשרויות התצוגה של יצירתו במסגרת ציבורית. התבחינים צריכים לעודד את הגלריות לתגמול האמנים, לתת הזדמנויות לתצוגה לאמנים צעירים, לאמנות חדשנית ונסיינית, ולעודד פרויקטים ושיתופי פעולה בין אמנים רב-תחומיים.
 • יש לתגמל אמנים פלסטיים עבור עבודתם – עד כה, התקציב לא הופנה אל היוצר אלא אל מנגנוני הגופים המציגים את עבודתו. אמנים פלסטיים הם עצמאיים (אינם ״מועסקים״), שכר אמן וגמול תצוגה הם האפשרויות היחידות שיש בידם כדי להתפרנס מעבודתם.
 • יש להפריד באופן ברור בין השכר והגמול לאמנים לבין התשלום לאוצרים.
 • מימון יצירות וחומרי עבודה אינם צריכים להיכלל בשכר אמן ו/או גמול תצוגה, אין להכיר בהם ככאלה.
 • שכר אמן – הקצאת תקציבים ייעודיים לשכר עבור עבודה והכנת תערוכה לא כולל הוצאות חומרים, הובלה, התקנה, פירוק וכיו"ב.
 • גמול תצוגה – תגמול על תצוגת עבודות ״קיימות״ בתערוכות (מקבילה לתמלוגים) אנו מציעים להכיל מושג זה במסגרת התבחינים.
 • תגמול אמנים יכול להיעשות גם בדרך של סבסוד חדרי עבודה ורכישת יצירות אמנות ישירה. לדעתנו, גם את אלה יש לעודד בניקוד ותגמול למוסדות התרבות בתחום האמנות הפלסטית.

התייחסות למסמך המבחנים לחלוקת כספי תמיכות לשנת 2016:

 1. האמנים הפלסטיים אינם מקבלית תשלום עבור עבודתם מהמוסדות הנתמכים.בניגוד לשחקנים, רקדנים, מוזיקאים ורוב היוצרים של אמניות המופע, עם זאת, רוב המוסדות הנתמכים הם גלריות ציבוריות, אשר מציגים את עבודותינו. אי לכך, יש לנו עניין גדול בהסדרת התבחינים, ואנו מבקשים משנה תוקף להערותינו.
 2. לגישתנו, יש לשנות את אופן היחס לתקצוב התחום למתווה רב שנתי של 3 שנים לפחות. כיום המוסדות אינם יכולים לתכנן פרויקטים ארוכי טווח. לא מצאנו בשינוי מבחני התמיכה כל התייחסות לחשיבה ארוכת טווח.
 3. לדעתנו כדאי לבחון מחדש את דרישת משרד התרבות להחלת הקריטריונים רטרואקטיבית, על מנת שלא לפגוע ולחבל בתהליכים ותכניות שכבר החלו.
 4. במסגרת התקציבים הזעומים העומדים לרשותם של מוסדות לאמנות פלסטית, הפחתה של 10% בתמיכה של מוסד עלולה להביא לקריסתו. אנו רואים בדאגה סגירה של מוסדות חשובים בתקופה זו כתוצאה מהיעדר תמיכה נאותה.
 5. מצורפים הנושאים המרכזיים שיש לדעתנו לתת עליהם את הדעת:
 • א. הפרדת תחומי התחומי העיצוב והאדריכלות (Applied Arts) והאמנות הפלסטית (Fine Arts). שני אלה תחומים שונים בתכלית, כלכלתם שונה, ונדרשת להם צורת התייחסות נבדלת.
 • ב. אנו מברכים על כך שמשרד התרבות הפנים את בעיית חוסר מתן שכר ודמי תצוגה לאמנים הפלסטיים. האופן בו יש לעודד או לחייב את המוסדות הציבוריים לתגמל את האמנים הפלסטיים המציגים במסגרתו הוא מורכב אך אנו חושבים שיש לפתח לאלתר מנגנון בו ישנו תמרוץ לתשלום שכר אמן וגמול תצוגה. המצב המוצע כעת אינו מספק ובפועל לא יביא לכל שינוי. הניקוד שהוקצב לכך ואופי הניסוח אינן נותנים מענה הולם לצרכים העכשוויים של האמנים, לאור זאת יש למצוא פתרונות יעילים והולמים לצרכים הנ"ל. אנו מציעים:
 1. להפריד את התחשיב של שכר האמן מתחשיב שכר האוצר,
 2. הוספה של גמול תצוגה לאמנים
 3. להפריד בין הוצאות מימון יצירות וחומרי עבודה ובין שכר אמן וגמול תצוגה. ובוודאי שלא להכיר בהם כשכר לאמן לצורך ניקוד.
 • ג. החזרת תערוכות הנושא כסעיף בעל משקל. תערוכות נושא הן לא פעם תערוכות הדגל של מוזיאונים וגלריות. הן מאפשרות סקירה היסטורית, סוציולוגית ומדיומלית של תחום ספציפי, תופעה, ז'אנר וכיו"ב. הן מזמינות הצגת קשת רחבה של אמנים. כיצד יתכן שמשרד התרבות לא יעודד הצגת תערוכות נושא? אלו לרוב תערוכות מורכבות ו יקרות הדורשות מחקר ופיתוח. חוסר תמרוץ עלול להביא עליהן כלייה. נבקש הסבר מניח את הדעת מדוע הנושא נמחק מכל הסעיפים באופן גרף ושיטתי.   
 • ד. יש לתת את הדעת על ההשפעה של משתנה ״אמן מרכזי״ לתמיכה במוסדות. שעלולה ליצור מצב של תעדוף הגלריות לאמנים מבוססים ומצליחים על פני מתן הזדמנויות לאמנים בראשית דרכם, ואלה שיצירתם מוכרת פחות.
 • ה. לא בכדי הוגדר תחום האמנות הפלסטית בעולם כולו כתחום תרבות בו מתקיים מבחינה כלכלית "כשל שוק". זו גם הסיבה שאמנת אונסק"ו משנת 1980, עליה חתומה ישראל, מתייחסת לסוגה זו של אמנות ככזו שיש לטפח ולתקצב באופן מובחן. אי לכך, סעיפים במבחני התמיכה הנוגעים לאחוזי התמיכה יחסית להכנסות העצמיות אינן רלוונטיים. בתחום אין הופעות שהכניסה אליהם בתשלום, גם אין תשלום כניסה לרוב המוסדות, להוציא מוזיאונים.

האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים מבקש לקחת חלק פעיל בניסוח התבחינים, וכמו כן נבקש שימוע בעל פה על פי דין.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

פגישת ועד האיגוד עם ראשת מנהל התרבות ומנהלת תחום תרבות ואמנות במשרד התרבות

misrad tarbut t-aהאיגוד זימן פגישה עם ראשת מנהל התרבות הנכנסת- גב' גלית והבה שאשו. לקראת הפגישה שלחנו מסמך הכולל את הנושאים שהאיגוד מעוניין לקדם תוך שיתוף פעולה. המכתב מצורף בהמשך הפוסט.

בפגישה השתתפו נציגי ועד האיגוד: גלעד אופיר, שחר כסלו, ורדה גבעולי. וכן תמוז בינשטוק- רכזת פעילות ופרויקטים, ואיתן שוקר-מחקר וקשרי חוץ.  גלית והבה שאשו- ראשת מנהל תרבות, מריה יריב- מנהלת תחום תרבות ואמנות, רונית אפללו-מנהל תרבות, נעמה רוזנברג – דוברת המשרד. הפגישה הייתה עניינית וניכר כי ראשת המנהל והצוות המקצועי במשרדה קשובים לצרכים שהועלו. הוסכם שייערכו פגישות סדירות לקידום הנושאים. סיכום הפגישה יצורף בהמשך.

המסמך שנשלח לקראת הפגישה

14.2.16

לקראת פגישה עם הגב׳ גלית והבה שאשו – ראשת מנהל תרבות, משרד התרבות והספורט שתתקיים ביום ה׳ 25 בפברואר 2016

על האיגוד:

האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל מייצג את האמנים הפעילים בתחומי האמנות הפלסטית והחזותית, בהם: אמני מיצג, מיצב, צילום, וידאו, סאונד, טקסט, אמנים הפועלים במרחב הציבורי, ציירים ופסלים.

החברים באיגוד הם אמנים עצמאיים אשר העיסוק באמנות הוא מקצוע עיקרי עבורם, בכלל זה אמנים ותיקים בגיל הגמלאות ואמנים צעירים בראשית דרכם.

כל אמן מקצועי, תושב ישראל מעל גיל 20, מוזמן להציג את מועמדותו כחבר באיגוד.

הקבלה לאיגוד נעשית על סמך בחינת קורות חיים מול מערכת ניקוד המבוססת על המלצת אונסק״ו להגדרת אמן מקצועי.

האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל, הוא גוף אשר מטרתו קידום מעמד האמן בחברה ומקומה של האמנות הפלסטית בתרבות הישראלית. האיגוד עוסק בנושאים של זכויות אמנים והתנאים בהם פועלים אמנים מקצועיים.

האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים הוא הגוף היחיד המוכר על ידי מוסדות המדינה כמייצג את כל תחום האמנות הפלסטית, ופועל עמם בשיתוף פעולה להבטחת תנאים ראויים לאמנים למען המשך התפתחותה של יצירה אמנותית מקומית, שעומדת בסטנדרטים בינלאומיים.

באיגוד חברים כ-1,150 חברים. עלות דמי החבר: 150 ש״ח  (לגמלאים 100 ש״ח) לשנה קלנדרית. כ60% מהחברים שילמו דמי חבר לשנת 2015 .

פעילות האיגוד נתמכת על ידי משרד התרבות והספורט.

חברי ועד האיגוד: גלעד אופיר (יו״ר), ורדה גבעולי, צפיה דגני, עדי עוז ארי, גד אולמן, יוסי פורת פרנקל ושחר פרדי כסלו.

 

תמונת מצב תחום האמנות הפלסטית בישראל 2016

תחום האמנות הפלסטית מופלה לרעה ביחס לשאר האמנויות מבחינה תקציבית. באופן היסטורי תחומי תרבות אחרים קיבלו נתח תקציבי גדול יותר.

בשנת 2014 עמדה התמיכה הציבורית בתחום האמנות הפלסטית על 0.8% מתקציב מנהל התרבות – בסך של 6 מיליון ש"ח. לשם השוואה: התאטרון הישראלי ונגזרותיו נתמך ב104 מיליון ש"ח – המהווים כ14.5% מתקציב המנהל. תחום המוזיקה זוכה ל72.8 מיליון ש״ח שהם 10% מהתקציב. ותחום הספרות נתמך ב10.4 מיליון ש״ח המהווים 1.4% – כמעט פי 2 מתחום האמנות הפלסטית.

בישראל פועלות כ 30 גלריות ציבוריות וכ 24 מוזיאונים לאמנות. אלה פזורים בכל רחבי הארץ – ממוזיאון הצילום בתל-חי והגלריה באום-אל-פחם שבצפון הארץ ועד מוזיאון הנגב בבאר שבע שבדרומה. מספר המבקרים בהם ביחד, מאות אלפי מבקרים בשנה, דומה למספר המבקרים בתאטראות. כמעט ללא יוצא מן הכלל מתקיימים המוסדות הללו בדוחק, במלחמת הישרדות, ולאחרונה אף נסגרו מספר גלריות ציבוריות בשל קשיי תקציב.

נוסף על כך קיימים בישראל 12 מוסדות אקדמיים להוראת אמנות; גם הם פזורים ברחבי הארץ, במרכז ובפריפריה, ומעמידים אמנים צעירים יוצאי כל חלקי החברה. ממוסדות אלה יוצאים בכל שנה מאות בוגרים חדשים, אשר סיכוייהם להתפרנס מיצירתם ולשרוד כאמנים במצב הקיים – אפסיים. אלה וגם אלה – המוזיאונים, האקדמיות, הבוגרים הצעירים והאמנים הוותיקים – תלויים בתמיכת המדינה לפועלם ולהישרדותם.

מטרת פגישתנו היא להגדיל את שיעור תקציב האמנות הפלסטית לאלתר ולהתאים אותו לשיעור התקציב של התחומי היצירה השווים, כגון ספרות ומוזיקה.

זאת ועוד,

 • אופן היצירה בתחום האמנות הפלסטית שונה מתחומי יצירה אחרים. אמנים פלסטיים אינם מתוגמלים עבור עבודתם שכן התקציב הקיים אינו מופנה אל היוצר אלא אל מנגנוני הגופים המציגים את עבודתו. מכיוון שכך, נאלץ האמן הפלסטי למצוא את פרנסתו בענפים אחרים שלעתים רחוקים מתחום יצירתו ובכל מקרה, מצבו הכלכלי בדרך כלל אינו מספק בלשון המעטה.
 • מספר הבוגרים ממחלקות האמנות הפלסטית במוסדות להשכלה גבוהה, שווה למקצועות אמנות אחרים, אפשרויות ההשתכרות של אמנים צעירים נמוכות יותר מאשר תחומי אמנות אחרים.
 • על מנת להגיע למעמד כלשהו בתחום האמנות הפלסטית, להתקבל לגלריה לתצוגה, למוזיאון או אף למקום עבודה ראוי, נדרש האמן הפלסטי המתחיל להשקעה של הון עצמי ראשוני גדול ולאורך זמן. כך גדלים ומשתרשים הפערים בין אמנים מאוכלוסיות שונות.

בפגישה שהתקיימה עם הגב׳ אורלי פרומן (ביום 22 בינואר 2015) דיברה המנכ״לית היוצאת על הקמת קרן ממשלתית לתמיכה באמנים עצמאיים בשלבים שונים בדרכם המקצועית. לאור העובדה שאמנים ישראלים פועלים כעצמאיים בלב, בעוד שכללי השוק עבורם שונים באופן מהותי מעסקים עצמאיים אחרים, נדרשת תמיכה ייחודית לתמיכה בהם ולאפשר התפתחות בריאה ואיכותית של האמנות המקומית.

כלכלת האמנות הישראלית נמצאת ברגרסיה מתמדת משום שההשקעות בה מצומצמות ונדירות. השקעות המדינה, גופים כלכליים ועסקיים ואספנים מקומיים ובינלאומיים באמנות הישראלית אינם מספקים, אינם עומדים בקריטריונים ובהשוואה להשקעות בינלאומיות באמנות, אינן מאפשרות לאמנים ישראליים להתמודד באופן ממשי עם המתרחש בעולם האמנות הבינלאומי. משום כך, האמנים הפלסטיים הישראליים מתמודדים עם קשיים רבים בזירה הבינלאומית, לכך יש להוסיף קשיים בממד הפוליטי והכלכלי. לצד המגבלות הנובעות מן הפערים המובנים הקיימים בין שדה האמנות הישראלי לזה הבינלאומי, קיימות סוגיות שונות המשפיעות על אופן התקבלותו של אמן החי בישראל ומבקש להציג בעולם ובהם החרם האקדמי והתרבותי, ההידרשות לשאלת הזהות וההתמודדות עם תנאי השוק השונים. לגישתנו נדרש שינוי דרמטי במצב האמנות הפלסטית בארץ. על מנת להביא לשינוי זה יש צורך בבניית חזון לטווח של השנים הבאות (2020) עם דגש ותשומת לב מיוחדת ותמיכת משרד התרבות בנושאים הבאים:

הגדלת תקציב האמנות הפלסטית

 • תיקון של האפליה היסטורית בתקצוב תחום האמנות הפלסטית (אשר עליה יש הסכמה בין כל הנוגעים בדבר, לרבות המנכ״לית היוצאת – הגב׳ אורלי פרומן, וראש המועצה לתרבות ואמנות הקודם- ד״ר חיים פרלוק).

במסגרת הגדלת תקציב זו:

א. נדרשת הקצאת תקציבים ייעודיים לשכר אמן: שכר עבור עבודה לקראת תערוכה; וגמול תצוגה – תגמול על תצוגת עבודות ״קיימות״ בתערוכות (מקבילה לתמלוגים). במצב בו אמנים הם עצמאיים (אינם ״מועסקים״), שכר אמן ושכר תצוגה הם האפשרויות היחידות שיש בידי אמנים כדי להתפרנס מעבודתם. בהמשך לפגישת נציגי האיגוד עם המדור לאמנות פלסטית, האיגוד העביר למשרד מסמך ובו מודלים לחישוב שכר אמן וגמול תצוגה ביחס למדינות שונות בעולם.

ב.עידוד הקמת פלטפורמות ציבוריות חדשת ליצירה:

 • בפגישה עם השרה, ח״כ מירי רגב, (שהתקיימה ב30 ביוני 2015) סוכם על תכנית להקמת רשת סדנאות אמנים ארצית לפי מודל סדנאות האמנים בתל אביב. שלב ראשון, חמישה מרכזים בישובים ישראלים יהודים וערבים. השרה רואה במרכזים אלה כאפשרות לתמיכה באמנים פלסטיים ויצירת מרכזי תרבות ועניין בפריפריה.
 • יש מקום לפיתוח פלטפורמות נוספות כמו הגדלת מספר הגלריות הציבוריות, "רזידנסיז" – סדנאות אירוח לאמנים מהארץ ומהעולם, והקמת חללי יצירה משותפים לפעילות רב תחומית, באזורים שונים בארץ.

לבקשת המשרד, האיגוד העביר מסמך עם נתונים למתווה למודל רשת סדנאות ארצית.

ג. בחינת האמצעים לעידוד כלכלת האמנות הישראלית

 • פתיחת השוק לעידוד רכישה של אמנות מקומית מקורית.
 • חוק המוזיאונים – סעיף המחייב רכישת אמנות מקומית מקורית.
 • חיוב הקצאת תקציב לרכישה ויצירה של אמנות מקורית במרחב הציבורי ובפרויקטים אדריכליים.
 • עידוד השקעה עסקית באמנות: רכישת אמנות כהוצאה מזכה, עידוד רכישת אמנות ישראלית מקורית על ידי גופים מוסדיים ועסקיים מקומיים ובינלאומיים, רכישת יצירות אמנות על ידי גופי ייצוג ישראליים בחו"ל, ועוד.

ד. תמיכה באמנות הישראלית בזירה הבינלאומית

 • הגדלת ההשקעה והתמיכה מצד המדינה בפעילות אמנותית ישראלית בחו"ל בדומה למדינות רבות באירופה וארה"ב כמובן.
 • תמיכת הנציגויות הישראליות בעולם באמנות פלסטית ישראלית המוצגת בחו״ל. בניית מערכת קשרים ויחסים בין גופים תרבותיים ישראליים בחו״ל ומוסדות מקומיים. עידוד ותמיכה בחשיפת אמנים ישראלים בעולם. ביקורים של נציגים רשמיים בפתיחת תערוכות וסיוע בחשיפה תקשורתית.
 • נספחי תרבות: קידום תצוגת תרבות ואמנות – בדומה למכון גתה, המכון הבריטי, המכון הצרפתי.

בחודש יולי 2015 ערך האיגוד כנס בנושא "האמנות הישראלית והזירה הבינלאומית". הכנס עסק בסוגיות איתן מתמודד כיום האמן הישראלי במפגשו עם הזירה הבינלאומית, ביניהן שאלות אידאולוגיות, קשיים פוליטיים וכלכליים, החרם האקדמי והתרבותי, תמיכת המדינה באמנים ישראלים המבקשים להציג בחו״ל. בכנס השתתפו מרצים מתחום האמנות והכלכלה, אוצרות בינלאומיות ונציג משרד החוץ. לאחר סיכום הכנס והמסקנות העולות ממנו בנוגע לאמנות הישראלית והזירה הבינלאומית, תגובש תכנית פעולה אשר תוצג במהלך שנת 2016.

* עוד דובר עם המנכ״לית היוצאת, על הקמת ועדה משותפת להמשך חשיבה על הנושאים שהוצגו בכנס חשיבה אסטרטגית משרד התרבות והספורט, שהתקיים במרץ 2014. כנס דן בהצעה לתכנון אסטרטגי של התרבות בחשיבה לעתיד לקראת שנת 2020.            עד כה לא התאפשר להוציא לפועל יוזמה זו גם משום תקופת הבחירות, נשמח לקדם את הרעיון מחדש.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

פורסמה הטיוטה של "תיקוני מירי רגב" למבחני התמיכה במוסדות בתחום האמנות הפלסטית

משרד התרבות פרסם לפני כשבוע טיוטה להערות הציבור של תקנות ותבחינים חדשים למוסדות תרבות בתחום האמנות הפלסטית. המבחנים שונו בהתאם למשנתה של שרת התרבות והספורט, מירי רגב כפי שהציגה אותם בוועדת החינוך והתרבות בכנסת בינואר 2016. איגוד האמנים סוקר בימים אלו את השינויים ומשמעותם כלפי המוסדות הנתמכים, מנקודת המבט של טובת האמנים ושדה האמנות. האיגוד ממליץ לכל בעלי העניין לעבור על התיקונים המוצעים, להעיר הערות, להשיג או להציע הצעות לשינויים עד יום שני, 7 במרץ.

לחצו כאן להורדת הטיוטה להערות

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

עדכון: פורסם הקול הקורא לפרס השרה

בשל בעיות ביורוקרטיות חמורות במשרד התרבות ובמדור לאמנות פלסטית, פורסמו באיחור רב חלק מהקולות הקוראים להגשת טפסים למועמדויות לפרסים בתחום האמנות הפלסטית.

לאחר פניות מצד האיגוד לגורמים המעורבים, התערבה שרת התרבות והספורט, ח״כ מירי רגב, וכך חודשיים וחצי לפני סיום השנה, פורסמו הקולות הקוראים לפרסי היוצרים בתחומי העיצוב, האמן הצעיר ופרס מפעל חיים.

למחרת הפרסום באתר האיגוד (מיום 28 באוקטובר) על כך שמשרד התרבות עדיין לא פרסם את כל הקולות הקוראים לשנת 2015, פורסם הקול הקורא ל"פרס שרת התרבות והספורט" ליוצרים בתחומי האמנות הפלסטית. (מועד אחרון להגשת תיק מועמדות: יום רביעי, ו כסלו תשע"ו, 18 בנובמבר 2015).

נכון להיום עדיין לא פורסמו קולות קוראים לפרס עידוד היצירה, ופרס האוצר (שניתן ב- 2013).

האיגוד ממשיך במגעים עם משרד התרבות לפרסום הקולות הקוראים לכל הפרסים – לאלתר, עוד בשנת התקציב הנוכחית.

הפרסים מהווים תמיכה עיקרית באמנים עצמאיים, ומהווים נתח נכבד מכלל תקציב תחום האמנות הפלסטית במנהל התרבות.

 

קישור לפוסט המפרט את הפרסים בשנים 2013-15

קישור לפוסט בעניין פרסום הקולות הקוראים לפרסי יוצרים בתחום העיצוב, האמן הצעיר ופרס מפעל חיים

קישור לקול קורא ל״פרס שרת התרבות והספורט" ליוצרים בתחומי האמנות הפלסטית

קישור לקולות הקוראים באתר משרד התרבות והספורט

קישור לפניית האיגוד אל יו״ר המדור לאמות פלסטית, הגב׳ ג׳ודי אברמוביץ ותגובתה

קישור לנוסח הקריאה לחלוקת פרסי אמן בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2015 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

בעקבות התערבות האיגוד פורסמו שלושה קולות קוראים

בעקבות התערבות האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל, משרד התרבות והספורט פירסם שלושה קולות קוראים לפרסים בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2015.

חודשיים וחצי לפני סיום השנה, פורסמו קולות קוראים לפרסים הבאים: פרס ליוצרים בתחומי העיצוב, פרס האמן הצעיר ופרס מפעל חיים.

לאחר שכבר הסתמן חשש כי הסכום המיועד לפרסים אלה לא ימומש השנה וירד לטימיון, ועד האיגוד פנה אל יו״ר המדור לאמנות פלסטית, הגב׳ ג׳ודי אברמוביץ׳, בבקשה להבהרה. ומתגובתה של אברמוביץ׳ הסתבר כי סיבת העדר הפרסים היא אי מינוי חבר נאמנים.

לאור זאת פנה יו"ר האיגוד , גלעד אופיר לשרת התרבות וראשי משרדה למצוא פתרון בדחיפות. במקביל, הפיץ האיגוד עצומה הקוראת למשרד התרבות והספורט למצוא פיתרון בדחיפות, לפרסם קולות קוראים ולהתחיל בתהליכי בחירת הזוכים מידית.

ועד האיגוד מודה לשרת התרבות והספורט, ח״כ מירי רגב, על תגובתה המהירה והחלטתה להאריך את כהונתו של המדור לאמנות פלסטית במינהל התרבות כחבר הנאמנים האמור לבחור את השופטים שיעניקו את פרסי משרד התרבות לתחום האמנות הפלסטית לשנת 2015.

נכון להיום לא פורסמו קול קוראים לפרס עידוד היצירה ופרס השרה. האיגוד נמצא במגעים עם המשרד לבירור העדרם של פרסים אלה.

 

לחצו על התמונות לקריאת הכתבות:
שני ליטמן, גלריה, הארץ, 13.10.15

שני ליטמן, גלריה, הארץ, 13.10.15 (צילום: ניר קידר)

 

Screen Shot 2015-10-21 at 12.42.07

טלי קיים, וואלה! תרבות, 13.10.15 (צילום: רפי דלויה)

 

שני ליטמן, גלריה, הארץ 7.10.15

שני ליטמן, גלריה, הארץ 7.10.15 (צילום: ליאור מזרחי)

 

 

קישור לקולות הקוראים באתר משרד התרבות והספורט

קישור לפניית האיגוד אל יו״ר המדור לאמות פלסטית, הגב׳ ג׳ודי אברמוביץ ותגובתה

קישור לנוסח הקריאה לחלוקת פרסי אמן בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2015 

 

 

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

העדר חלוקת פרסי משרד התרבות לשנת תשע״ה 2015

 

לאורך שנת 2015 לא התכנסה ועדה מטעם המדור לאמנות פלסטית, לא נשלח קול קורא לאמנים צעירים, לאמנים בוגרים, פרס השרה, ועוד. 

מצורף המכתב ששלח וועד האיגוד לג׳ודי אברמוביץ -יו״ר מדור אמנות פלסטית:

העדר חלוקת פרסי משרד התרבות לשנת תשע״ה 2015

 

להלן תשובתה של הגברת אברמוביץ:

כתוצאה משינוי בתקנון הפרסים למינהם של משרד התרבות בתחום האמנות הפלסטית המדור לאמנות פלסטית אינו משמש יותר כועד נאמנים ואינו אחראי יותר להליך הקשור בחלוקתם.

כמובן שחברי המדור ערים לעיכוב שחל השנה ומודאגים מכך.

בברכה

ג׳ודי אברמוביץ, יו״ר מדור אמנות פלסטית

 

לחצו כאן לחתימה על העצומה – קריאה לחלוקת פרסי אמן בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2015

 

 

 

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!