הערות האיגוד לטיוטת תיקוני מבחני התמיכה בתחום האמנות הפלסטית

tmicahעם פרסום הטיוטה של "תיקוני מירי רגב" האיגוד ריכז את הערותיו בכתב. כמו כן, ביקשנו גם להשמיע טיעונינו בע"פ.

השימוע התקיים ביום 6 באפריל במשרד התרבות. את האיגוד ייצג איתן שוקר.

להלן הערות האיגוד לטיוטה שפורסמה ע"י משרד התרבות- כפי שנשלחו והוצגו בשימוע.

7.3.2016  מסמך מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום האמנות הפלסטית לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985

הערות האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל

כללי:

 • הגלריות הציבוריות. במסגרת מוסדות הציבור בתחום האמנות הפלסטית, הגלריות הציבוריות הפרוסות בכל רחבי הארץ, מהוות ללא ספק את הגזרה החשובה ביותר ככל שזה נוגע לקהילת האמנים הפלסטיים. גלריות אלה מהוות מרחב פעולה, עשיה ותצוגה ראשון במעלה, ובו יכולה להתרחש העשייה המשמעותית, הנסיינית, המעניינת ומרחיקת הלכת ביותר.
 • בזכות התמיכה הממשלתית של משרד התרבות והספורט בגלריות הציבוריות, יכולה האמנות הפלסטית להתפתח באופן חיוני, משוחררת מהשפעות מסחריות מגבילות. יש לתגמל את הגלריות באופן שמאפשר להן להציג אמנות מרכזית מחד-גיסא ומאידך ולעודד ולתגמל הצגת תערוכות אמנות צעירה וחדשנית. אנו קוראים להרחבת התמיכה בהן.
 • התבחינים לתמיכה בגלריות ציבוריות משקפים את גישת משרד התרבות לגבי מעמד האמן הפלסטי ואפשרויות התצוגה של יצירתו במסגרת ציבורית. התבחינים צריכים לעודד את הגלריות לתגמול האמנים, לתת הזדמנויות לתצוגה לאמנים צעירים, לאמנות חדשנית ונסיינית, ולעודד פרויקטים ושיתופי פעולה בין אמנים רב-תחומיים.
 • יש לתגמל אמנים פלסטיים עבור עבודתם – עד כה, התקציב לא הופנה אל היוצר אלא אל מנגנוני הגופים המציגים את עבודתו. אמנים פלסטיים הם עצמאיים (אינם ״מועסקים״), שכר אמן וגמול תצוגה הם האפשרויות היחידות שיש בידם כדי להתפרנס מעבודתם.
 • יש להפריד באופן ברור בין השכר והגמול לאמנים לבין התשלום לאוצרים.
 • מימון יצירות וחומרי עבודה אינם צריכים להיכלל בשכר אמן ו/או גמול תצוגה, אין להכיר בהם ככאלה.
 • שכר אמן – הקצאת תקציבים ייעודיים לשכר עבור עבודה והכנת תערוכה לא כולל הוצאות חומרים, הובלה, התקנה, פירוק וכיו"ב.
 • גמול תצוגה – תגמול על תצוגת עבודות ״קיימות״ בתערוכות (מקבילה לתמלוגים) אנו מציעים להכיל מושג זה במסגרת התבחינים.
 • תגמול אמנים יכול להיעשות גם בדרך של סבסוד חדרי עבודה ורכישת יצירות אמנות ישירה. לדעתנו, גם את אלה יש לעודד בניקוד ותגמול למוסדות התרבות בתחום האמנות הפלסטית.

התייחסות למסמך המבחנים לחלוקת כספי תמיכות לשנת 2016:

 1. האמנים הפלסטיים אינם מקבלית תשלום עבור עבודתם מהמוסדות הנתמכים.בניגוד לשחקנים, רקדנים, מוזיקאים ורוב היוצרים של אמניות המופע, עם זאת, רוב המוסדות הנתמכים הם גלריות ציבוריות, אשר מציגים את עבודותינו. אי לכך, יש לנו עניין גדול בהסדרת התבחינים, ואנו מבקשים משנה תוקף להערותינו.
 2. לגישתנו, יש לשנות את אופן היחס לתקצוב התחום למתווה רב שנתי של 3 שנים לפחות. כיום המוסדות אינם יכולים לתכנן פרויקטים ארוכי טווח. לא מצאנו בשינוי מבחני התמיכה כל התייחסות לחשיבה ארוכת טווח.
 3. לדעתנו כדאי לבחון מחדש את דרישת משרד התרבות להחלת הקריטריונים רטרואקטיבית, על מנת שלא לפגוע ולחבל בתהליכים ותכניות שכבר החלו.
 4. במסגרת התקציבים הזעומים העומדים לרשותם של מוסדות לאמנות פלסטית, הפחתה של 10% בתמיכה של מוסד עלולה להביא לקריסתו. אנו רואים בדאגה סגירה של מוסדות חשובים בתקופה זו כתוצאה מהיעדר תמיכה נאותה.
 5. מצורפים הנושאים המרכזיים שיש לדעתנו לתת עליהם את הדעת:
 • א. הפרדת תחומי התחומי העיצוב והאדריכלות (Applied Arts) והאמנות הפלסטית (Fine Arts). שני אלה תחומים שונים בתכלית, כלכלתם שונה, ונדרשת להם צורת התייחסות נבדלת.
 • ב. אנו מברכים על כך שמשרד התרבות הפנים את בעיית חוסר מתן שכר ודמי תצוגה לאמנים הפלסטיים. האופן בו יש לעודד או לחייב את המוסדות הציבוריים לתגמל את האמנים הפלסטיים המציגים במסגרתו הוא מורכב אך אנו חושבים שיש לפתח לאלתר מנגנון בו ישנו תמרוץ לתשלום שכר אמן וגמול תצוגה. המצב המוצע כעת אינו מספק ובפועל לא יביא לכל שינוי. הניקוד שהוקצב לכך ואופי הניסוח אינן נותנים מענה הולם לצרכים העכשוויים של האמנים, לאור זאת יש למצוא פתרונות יעילים והולמים לצרכים הנ"ל. אנו מציעים:
 1. להפריד את התחשיב של שכר האמן מתחשיב שכר האוצר,
 2. הוספה של גמול תצוגה לאמנים
 3. להפריד בין הוצאות מימון יצירות וחומרי עבודה ובין שכר אמן וגמול תצוגה. ובוודאי שלא להכיר בהם כשכר לאמן לצורך ניקוד.
 • ג. החזרת תערוכות הנושא כסעיף בעל משקל. תערוכות נושא הן לא פעם תערוכות הדגל של מוזיאונים וגלריות. הן מאפשרות סקירה היסטורית, סוציולוגית ומדיומלית של תחום ספציפי, תופעה, ז'אנר וכיו"ב. הן מזמינות הצגת קשת רחבה של אמנים. כיצד יתכן שמשרד התרבות לא יעודד הצגת תערוכות נושא? אלו לרוב תערוכות מורכבות ו יקרות הדורשות מחקר ופיתוח. חוסר תמרוץ עלול להביא עליהן כלייה. נבקש הסבר מניח את הדעת מדוע הנושא נמחק מכל הסעיפים באופן גרף ושיטתי.   
 • ד. יש לתת את הדעת על ההשפעה של משתנה ״אמן מרכזי״ לתמיכה במוסדות. שעלולה ליצור מצב של תעדוף הגלריות לאמנים מבוססים ומצליחים על פני מתן הזדמנויות לאמנים בראשית דרכם, ואלה שיצירתם מוכרת פחות.
 • ה. לא בכדי הוגדר תחום האמנות הפלסטית בעולם כולו כתחום תרבות בו מתקיים מבחינה כלכלית "כשל שוק". זו גם הסיבה שאמנת אונסק"ו משנת 1980, עליה חתומה ישראל, מתייחסת לסוגה זו של אמנות ככזו שיש לטפח ולתקצב באופן מובחן. אי לכך, סעיפים במבחני התמיכה הנוגעים לאחוזי התמיכה יחסית להכנסות העצמיות אינן רלוונטיים. בתחום אין הופעות שהכניסה אליהם בתשלום, גם אין תשלום כניסה לרוב המוסדות, להוציא מוזיאונים.

האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים מבקש לקחת חלק פעיל בניסוח התבחינים, וכמו כן נבקש שימוע בעל פה על פי דין.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

פורסמה הטיוטה של "תיקוני מירי רגב" למבחני התמיכה במוסדות בתחום האמנות הפלסטית

משרד התרבות פרסם לפני כשבוע טיוטה להערות הציבור של תקנות ותבחינים חדשים למוסדות תרבות בתחום האמנות הפלסטית. המבחנים שונו בהתאם למשנתה של שרת התרבות והספורט, מירי רגב כפי שהציגה אותם בוועדת החינוך והתרבות בכנסת בינואר 2016. איגוד האמנים סוקר בימים אלו את השינויים ומשמעותם כלפי המוסדות הנתמכים, מנקודת המבט של טובת האמנים ושדה האמנות. האיגוד ממליץ לכל בעלי העניין לעבור על התיקונים המוצעים, להעיר הערות, להשיג או להציע הצעות לשינויים עד יום שני, 7 במרץ.

לחצו כאן להורדת הטיוטה להערות

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

 

חברי ועד האיגוד הציגו את חזון האיגוד בכנס מנהלי ואוצרי הגלריות הציבוריות

בהמשך לפניית האיגוד לגב' עידית עמיחי, מנהלת המח' למוזיאונים ואמנות פלסטית, הופיעו יו"ר האיגוד, איתן שוקר, וחברת הוועד, גליה גור זאב

בפני מנהלי ואוצרי הגלריות הציבוריות בכנס מקצועי, בו הוצגו בפניהם הקריטריונים החדשים לקבלת תמיכה ממנהל התרבות.

חברי ועד האיגוד הציגו בפני הנוכחים שכללו גם חברים מהמדור לאמנות פלסטית את חזון האיגוד באופן כללי, ובאופן ספציפי,  את  דרישתנו

להוספת קריטריון המחייב את הגלריות הציבוריות לשלם דמי תצוגה לאמנים. הדרישה התקבלה בהרמת גבה על ידי הנוכחים,

זאת עקב התמיכה האפסית שהם מקבלים ממשרד התרבות.

איגוד האמנים ימשיך לפעול לשינוי הקריטריונים, ובמקביל יסייע לגלריות לקבל תקציבים ראויים.

מצורף המכתב שהופנה לגב' עמיחי.

 

איגוד האמנים הפלסטיים

igud.a.p@gmail.com

טלפון: 03-5223045

 

18 בינואר 2009

 

לכבוד:   עידית עמיחי, מנהלת המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית

הנדון: כנס מנהלי ואוצרי גלריות ציבוריות

שלום רב,

דבר הכנס הובא לידיעתנו לפני ימים אחדים.

אנחנו שמחים לבשר לכם על בחירתו של ועד חדש לאיגוד (לשעבר, אימפקט) ששם לו למטרה לדאוג לצרכיהם של האמנים הפלסטיים בארץ. בזמן הקצר בו נכנסנו לעבודה קיימנו מספר ישיבות מצומצמות וכן שתי פגישות פתוחות אליהן הגיעו כמה עשרות אמנים, ביניהן אמנים בכירים מתחומי מדיה שונים.

אחד הנושאים הבוערים על סדר יומנו: קביעת נורמות של תשלום שכר לאמנים המציגים בגלריות ציבוריות -כמקובל בחו"ל, זאת מעבר להחזר הוצאות על הפקת העבודות.

סעיף מספר 2 במסמך היעדים שלנו קובע:

"קידום חוקים שיחייבו כל מוזיאון, גלריה או גוף אחר המציג תערוכות ומקבל תמיכה ציבורית, לשלם שכר אמן (סכומי מינימום לפי מפתח שיפורסם) לכל אמן המציג עבודות בתערוכת יחיד או קבוצתית במקום. (חוקים כאלה קיימים בקנדה. ברוב מדינות אירופה נהוג לשלם שכר אמן לכל אמן שמציג בגלריה הנהנית מכספי ציבור)".

בקנדה לדוגמה, מוסד הנתמך מכספי ציבור מאבד את הזכות לתמיכה מכספי ציבור במידה והוא אינו משלם את השכר המינימאלי שנקבע. ראו לינק: http://www.carcc.ca/feeschedules.html

הצעה נוספת שאנו בוחנים בימים אלה: קביעת שיעור מינימאלי (10%-15%) מהתקציב הכולל של  התערוכה (כולל כספי ציבור, חסויות, תרומות וכו')  שישולם כשכר אמן (Artist Fee)- וזאת בנפרד ובנוסף לתשלום שיסוכם לגבי מימוש העבודה (Production Fee).

לאור האמור לעיל, נבקשכם לצרף נציג של האגוד בפאנל.

 

בברכה,

איתן שוקר,

יו"ר אגוד האמנים הפלסטיים

 

מצורף: חומר רקע ומסמך עקרונות האגוד.

העתק:

חברי ועד, ועדת ביקורת, ועדת היגוי – אגוד האמנים הפלסטיים

עו"ד גבי לסקי,  עו"ד העמותה.

מר יחיאל לקט, יו"ר המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות

פרופ' פיליפ רנצר, יו"ר המדור לאמנות פלסטית

חברי המדור

מר מיכה ינון, ראש מינהל התרבות

עו"ד גבריאל מאיר, סגן היועצת המשפטית

 

קצת רקע:

בחודש יולי השנה התפטרה הנהלת אימפקט (שמו הקודם של האיגוד) כאיש אחד, במחאה על מצבו הנואש של האיגוד, עקב אי הקצאת תקציבים ממשלתיים. לינק להודעה לתקשורת.

כדי להציל את העמותה ולהפיח בה רוח חדשה לקחו על עצמם מספר אמנים את הובלת האיגוד.

בהליך מסודר הוחלט שאינגה פונר קוקוס וורדה גבעולי (חברות הוועד שהתפטר) ימשיכו לכהן כוועד מעבר במשך חודשים ספורים ויצרפו את החברים החדשים- כדי לקיים רצף מנהלי.

הצטרפו לוועד: איתן שוקר (יו"ר) , טל אדלר, גליה גור- זאב  ואורנה לוצקי כמ"מ. עדי כספי נבחר לוועדת ביקורת נוסף על אילן גלבר . ועד המעבר פנה לאמנים רונן אידלמן ומורן שוב, ואלה הצטרפו לוועדת ההיגוי. ההליך התבצע בליווי עו"ד העמותה, עו"ד גבי לסקי.

יעדים:

 1. ניסוח וקידום "חוק האמנות הפלסטית" בכנסת (בדומה לחוק הקולנוע). כיום תקציב התרבות כולו עומד על 0.18 מתקציב המדינה ומתוכו רק 5% מופנים לאמנות הפלסטית כשמרב המשאבים מופנים למוזיאונים.
 2. קידום חוקים שיחייבו כל מוזיאון, גלריה או גוף אחר המציג תערוכות ומקבל תמיכה ציבורית, לשלם שכר אמן (סכומי מינימום לפי מפתח שיפורסם) לכל אמן המציג עבודות בתערוכת יחיד או קבוצתית במקום. (חוקים כאלה קיימים בקנדה. ברוב מדינות אירופה נהוג לשלם שכר אמן לכל אמן שמציג בגלריה הנהנית מכספי ציבור).
 3. ניסוח קוד אתי לעבודה עם מוזיאונים, גלריות מסחריות וחללי תצוגה אחרים, שינוי נוהל "רכישת" עבודה ללא תמורה כספית במוזיאונים.
 4. ניסוח והפצת חוזים מומלצים: אמן-מוזיאון, אמן-גלריה, אמן-מוסד ציבורי, אמן-חברה מסחרית. (מוזיאון ישראל כבר נענה לבקשה להתייחסות לתיקונים שנציע).
 5. מאבק להסדרת תנאים סוציאליים לאמנים מורים.
 6. שמירה על חוק זכויות היוצרים החדש והטמעתו.
 7. התייחסות מכבדת לחברי האיגוד הוותיקים. ארגון ביקורי סטודיו ואצירת תערוכות קבוצתיות לוותיקים, עזרה בהפקת קטלוגים.
 8. הרחבת הקרן לאמנים הזקוקים לתמיכה כלכלית.
 9. קידום כניסה חינם למוזיאונים בעבור מרצים וסטודנטים לאמנות.
  1. הרחבת פרסומי "החכה" – איסוף והפצה של קריאות והזדמנויות עבודה והצגה בארץ ובחו"ל (תחרויות, פרסים, תכניות אירוח, מענקים וכדומה).
  2. עבודה בשקיפות מלאה, ישיבות הועד יהיו פתוחות בפני כל חבר המעוניין להצטרף.

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם "אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל", וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים באמנות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.
הצטרפות / חידוש חברות » תעריפון מומלץ לאמן »

חשוב לדעת

חברי איגוד, אתם זכאים ליעוץ משפטי חינם, יכולים להיכנס למלא מוזיאונים עם כרטיס החבר, ויכולים להשתמש בסדנאות המאובזרות של "מכון אבני"! גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הגשות ואירועים

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!