01/09/2021

אסיפה כללית של עמותת איגוד האמנים הפלסטיים תתקיים ביום ראשון, 19 בספטמבר

חברי וחברות האיגוד מוזמנים ומוזמנות לאסיפה כללית השנתית של עמותת האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים ע”ר 58-037-942-8. האסיפה תיערך באמצעות ZOOM ביום ראשון, 19 בספטמבר.

כדי להבטיח השתתפותכם באסיפה הכללית המקוונת יש להירשם בטופס הזה, עד ליום האסיפה.

שימו לב: יוכלו להשתתף ולהצביע רק חברי האיגוד. הנרשמים יקבלו קישור ל-ZOOM בסמוך למועד האספה.

האספה תתחיל בשעה 10:00.

אם לא יתאסף קוורום מתאים של משתתפים בשעה היעודה, נדחה את שעת ההתחלה ל- 10:30, ובשעה זו נתחיל בכל קוורום (כאמור בתקנון).

סדר יום האסיפה: סקירה של יו”ר העמותה, דר’ פרדי שחר כסלו

א. אישור דו”ח כספי 2020

ב. אישור דו”ח מילולי 2020 

ג. המלצת ועדת ביקורת

 

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות