11/01/2021

בעקבות פניית האיגוד – שונה תקנון קרן הרכישות של פרס רפפורט לשנת 2021

בעקבות פניית האיגוד אל קרן רפפורט, שונה תקנון קרן הרכישות הנדיבה שתחליף השנה, עקב הקורונה, את פרס רפפורט. כזכור, השנה יוקדשו הפרסים שיועדו לפרס לאמן בכיר ולאמן מבטיח לרכישת עבודות. סך התקציב של קרן הרכישה כ-150 אלף דולר.

האיגוד ביקש לתקן את נוסח תקנון הפרס כך שיובהר כי התשלום עבור רכישת העבודות של פרס רפפורט השנה יועבר כולו לידי האמן, ללא מתווכים בדמות גלריה או מוזיאון. עקב כך, הוכנס לתקנון הסעיף הבא – ״הסכום שהוקצב לרכישת עבודות ע״י קרן ברוך ורות רפפורט, בדומה לפרסים בשנים עברו, אמור לשמש כסיוע ועידוד אישי לאמנים ומיועד להגיע לידיהם ישירות ובאופן בלעדי כתמיכה בפעילותם האומנותית וביצירה שלהם.״

אנחנו מודים לאנשי הקרן על שיתוף הפעולה, הנדיבות והרצון הטוב.

מועמדות ניתן להגיש עד יום חמישי ה-28 בינואר.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות