14/04/2015

דרישה לשקיפות מהועדה לפרוייקטים מיוחדים בתחום האמנות הפלסטית של עיריית תל אביב

בעקבות פרסום קול קורא לאמנים יוצרים לפרוייקטים מתחום האמנות הפלסטית לועדה לפרוייקטים מיוחדים, פנה ועד האיגוד אל המחלקה לאמנוית, תחום האמנות הפלסטית בעיריית תל אביב, בבקשה לשקיפות. המידע שהתבקש – רשימת שמות מקבלי המענקים בשנים קודמות, היכן התקיימו הפרוייקטים הנתמכים, סכומי התמיכה ותכני הפרוייקטים. זאת, מתוך התפישה כי כל אלה חשובים ביותר לציבור האמנים בבואם להציע פרוייקט, וכי שקיפות ונגישות מידע הן תנאים הכרחיים לפעילות ציבורית תקינה.

לאחר פניות חוזרות ונשנות, יותר משבועיים ימים לאחר סגירת מועד הגשת הבקשות, הגיעה תשובה מלשכת היועץ המשפטי לעירייה.

שמחנו לקרוא את שמות האמנים אשר קיבלו מענקים בשלושת השנים האחרונות. אך הצטערנו לגלות כי מסמך התשובה אינו כולל פירוט של הפרוייקטים, מקומות התצוגה בהם התקיימו וסכומי הסיוע. יתרה מכך, המסמך מציג את עמדת העירייה לפיה המידע המבוקש אינו חשוב או רלוונטי להגשת הבקשות:

״אין כל קשר בין פרסום שמות הזוכים בשנים עברו וסכומי הסיוע שניתנו לבין הגשת בקשה לסיוע בעבור פרויקטים המתקיימים השנה שכן הקריטריונים לקבלת הסיוע וכל המידע המפורט האמור לעיל, נגישים וזמינים לכול פונה ובכל עת.״

בניגוד לעמדה זו, אנו מוצאים שיש קשר וחשיבות רבה מאוד לפרסום הפרטים. דרישתנו מייצגת צורך אמיתי של אמנים למידע עדכני ומפורט ככל הניתן לגבי אפשרויוית המימון וייתכנותם של פרוייקטים. בעזרת מידע זה יוכלו אמנים ללמוד על היקף הפרוייקטים להם מסייעת הוועדה, עצם המצאותם של חללים ציבוריים מאושרים, ואופן התאמתם של פרוייקטים בסדרי גודל שונים למקומות הקיימים. הערכה עצמית תתאפשר על סמך דוגמאות ונתונים מפרוקייטים שהתקיימו בעבר, פניה אל המקומות הציבוריים המאושרים לבירור פרטים, והתיעצות עם קולגות. פרסום הפרטים יקצר תהליכים, יקל על ציבור האמנים ויאפשר להציע הצעות רלבנטיות, מציאותיות, מתוקצבות באופן ראוי, ומותאמות לדרישות.

מצאנו את ההערה בהמשך מקוממת במיוחד:

״יש לציין כי הגשת בקשה לסיוע ממילא אינה כרוכה בעלות כספית״.

הערה זו מציגה עמדה מנותקת, המתעלמת מתהליך יצירת אמנות ומזלזלת בעבודתם של האמנים. גם אם הגשת הבקשה אינה כרוכה בעלות כספית, היא בהחלט כרוכה בהשקעה לא מבוטלת של זמן, חשיבה, עבודת הכנה, ובדיקות שונות (שלפעמים כרוכות בתשלום לצד ג׳).

כמו כן, נדחתה הבקשה לפרסום שמות חברי הועדה לאחר הבחירה:

״חברי הוועדה רובם ככולם הינם דמויות פעילות בתחומי האמנות השונים בארץ ובעיר ועל מנת למנוע את שיבוש פעילותה של הוועדה באמצעות פניות ישירות לחבריה, אני נמנעים לבקשתם מלפרסם את שמותיהם״.

גם על עמדה זו אנו חולקים.  פירסום שמות חברי הוועד, לאחר שאלה כבר קיבלו את החלטתם, הוא חיוני, הכרחי ומשקף ניהול תקין: תחלופה סדירה של אנשים וכניסת דמויות חדשות למעגל מקבלי החלטות, כמו גם מניעת מצבים של צבירת כוח, קידום מקורבים או כל שחיתות אחרת.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות