26/06/2016

מכתב האיגוד לראש המדור לאמנות פלסטית בנושא פרסים בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2016

אל

ראשת המדור לאמנות פלסטית, הגב’ ג’ודי אברמוביץ’

דע

ראשת מינהל התרבות, גב’ גלית והבה שאשו

מנכ”ל משרד התרבות והספורט, מר יוסי שרעבי

יו״ר המועצה הישראלית לאמנות ותרבות, מר יגאל עמדי

ראש תחום אמנות פלסטית, גב’ מריה יריב

חברי המדור לאמנות פלסטית

הנדון: פרסים בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2016

שלום רב,

אנו פונים אלייך בעניין פירסום הקולות הקוראים לפרסים בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2016. בשנים הקודמות קולות קוראים אלה התפרסמו במחצית השנה, במהלך חודש יוני. מאחר ובשנה שעברה הקולות הקוראים לא פורסמו במועדם, אלא רק לקראת סוף השנה, וזאת רק לאחר פנייתנו והתערבות השרה להסדרת העניין, אנו מבקשים להתעדכן לגבי מצב הדברים והמועד הצפוי לפרסום. אנו מזכירים את אותה השתלשלות עניינים משנה שעברה על מנת לוודא שזו לא תחזור על עצמה.

עוד בעניין זה, נבקש את התיחסותך למצב הדברים לגבי הפרסים הבאים:

פרס עידוד היצירה לא ניתן בשנה שעברה, מסיבות שאינן ברורות לנו. אנו מבקשים לודא שיקויימו ההבטחות שנתנו בעל פה להכפלת הפרס בשנה זו כפיצוי. כך שינתנו השנה פרסים ל-20 אמנים במקום ל-10 אמנים.

פרס האוצר על הישגים במחקר ובהפקת תערוכות משמעותיות – לא ניתן מאז שנת 2013, מסיבות שאינן ברורת לנו, ואנו מבקשים את החזרתו לאלתר.

פרס שרת התרבות לתחום אמנות הוידאו. ידוע לנו כי בשנת 2013 נוסח תקנון לפרס זה ע״י המדור, אותו אישרה מנכ״לית המשרד דאז, הגב׳ אורלי פרומן. אנו מבקשים לקדם את היוזמה הברוכה ולהוציא לפועל את הפרס החשוב עבור תחום אמנות הוידאו. (דובר על תקציב של כ- 250,000 ₪)

בהזדמנות זו אנו מבקשים לציין כי לדעתנו יש להצמיד את סכום הפרסים למדד השכר הממוצע במשק מיום פרסומם הראשון. עד כמה שידוע לנו הסכומים לא עודכנו.

אנו מבקשים לחזור ולהדגיש את הידוע, כי הפרסים הניתנים על ידי משרד התרבות והספורט מהווים נדבך חשוב ביותר בפעילות האמנים הפלסטיים בישראל. בעוד שהעשייה בתחום זה אינה מתוגמלת כראוי, הפרסים מהווים באחת גם עזרה כלכלית הנחוצה כאויר לנשימה, וגם מחווה של הכרה בעשייתם באופן כללי.

בתודה על תשומת הלב

ובציפייה לתגובתך ופעולתך בעניין זה,
ועד האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל

העדר חלוקת פרסי משרד התרבות לשנת תשע״ה, אוקטובור 2015

בעקבות התערבות האיגוד פורסמו שלושה קולות קוראים, אוקטובר 2015

משרד התרבות עדיין לא פרסם קולות קוראים למועמדויות לפרסי שרת התרבות, עידוד היצירה ופרס האוצר/ת, אוקטובר 2015

עדכון: פורסם הקול קורא לפרס השרה, נובמבר 2015

משרד התרבות: נפעל להכפלת פרסי עידוד היצירה והתרבות הערבית בשנת 2016, נובמבר 2015

מחשבה אחת על “מכתב האיגוד לראש המדור לאמנות פלסטית בנושא פרסים בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2016

  1. חשוב מאד לטפח ולעודד את האמנות הפלסטית בארץ. אנחנו חיים בתוך סיר לחץ אנושי, ארצי ועולמי. חשוב לחזק ולעודד את האמנים. גם את האמנים שאינם נמצאים באור הזרקורים. לאפשר לאמנים שנאבקים על קיומם כיוצרים שתהיה להם יכולת לשרוד, לחזק את האמירה שלהם. אני כציירת ילידת הארץ נאבקת שנים בתחומי חיים שונים והציור הוא בשבילי מעוז. בסדרת הפילפלים שלי, בה ציירתי כ 100 יצירות, הבאתי לידי ביטוי את טעמו, צבעו ועצמת החוויה בתרבות בה גדלתי.

סגור לתגובות.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות