הערות האיגוד לטיוטת תיקוני מבחני התמיכה בתחום האמנות הפלסטית

tmicahעם פרסום הטיוטה של "תיקוני מירי רגב" האיגוד ריכז את הערותיו בכתב. כמו כן, ביקשנו גם להשמיע טיעונינו בע"פ.

השימוע התקיים ביום 6 באפריל במשרד התרבות. את האיגוד ייצג איתן שוקר.

להלן הערות האיגוד לטיוטה שפורסמה ע"י משרד התרבות- כפי שנשלחו והוצגו בשימוע.

7.3.2016  מסמך מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום האמנות הפלסטית לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985

הערות האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל

כללי:

 • הגלריות הציבוריות. במסגרת מוסדות הציבור בתחום האמנות הפלסטית, הגלריות הציבוריות הפרוסות בכל רחבי הארץ, מהוות ללא ספק את הגזרה החשובה ביותר ככל שזה נוגע לקהילת האמנים הפלסטיים. גלריות אלה מהוות מרחב פעולה, עשיה ותצוגה ראשון במעלה, ובו יכולה להתרחש העשייה המשמעותית, הנסיינית, המעניינת ומרחיקת הלכת ביותר.
 • בזכות התמיכה הממשלתית של משרד התרבות והספורט בגלריות הציבוריות, יכולה האמנות הפלסטית להתפתח באופן חיוני, משוחררת מהשפעות מסחריות מגבילות. יש לתגמל את הגלריות באופן שמאפשר להן להציג אמנות מרכזית מחד-גיסא ומאידך ולעודד ולתגמל הצגת תערוכות אמנות צעירה וחדשנית. אנו קוראים להרחבת התמיכה בהן.
 • התבחינים לתמיכה בגלריות ציבוריות משקפים את גישת משרד התרבות לגבי מעמד האמן הפלסטי ואפשרויות התצוגה של יצירתו במסגרת ציבורית. התבחינים צריכים לעודד את הגלריות לתגמול האמנים, לתת הזדמנויות לתצוגה לאמנים צעירים, לאמנות חדשנית ונסיינית, ולעודד פרויקטים ושיתופי פעולה בין אמנים רב-תחומיים.
 • יש לתגמל אמנים פלסטיים עבור עבודתם – עד כה, התקציב לא הופנה אל היוצר אלא אל מנגנוני הגופים המציגים את עבודתו. אמנים פלסטיים הם עצמאיים (אינם ״מועסקים״), שכר אמן וגמול תצוגה הם האפשרויות היחידות שיש בידם כדי להתפרנס מעבודתם.
 • יש להפריד באופן ברור בין השכר והגמול לאמנים לבין התשלום לאוצרים.
 • מימון יצירות וחומרי עבודה אינם צריכים להיכלל בשכר אמן ו/או גמול תצוגה, אין להכיר בהם ככאלה.
 • שכר אמן – הקצאת תקציבים ייעודיים לשכר עבור עבודה והכנת תערוכה לא כולל הוצאות חומרים, הובלה, התקנה, פירוק וכיו"ב.
 • גמול תצוגה – תגמול על תצוגת עבודות ״קיימות״ בתערוכות (מקבילה לתמלוגים) אנו מציעים להכיל מושג זה במסגרת התבחינים.
 • תגמול אמנים יכול להיעשות גם בדרך של סבסוד חדרי עבודה ורכישת יצירות אמנות ישירה. לדעתנו, גם את אלה יש לעודד בניקוד ותגמול למוסדות התרבות בתחום האמנות הפלסטית.

התייחסות למסמך המבחנים לחלוקת כספי תמיכות לשנת 2016:

 1. האמנים הפלסטיים אינם מקבלית תשלום עבור עבודתם מהמוסדות הנתמכים.בניגוד לשחקנים, רקדנים, מוזיקאים ורוב היוצרים של אמניות המופע, עם זאת, רוב המוסדות הנתמכים הם גלריות ציבוריות, אשר מציגים את עבודותינו. אי לכך, יש לנו עניין גדול בהסדרת התבחינים, ואנו מבקשים משנה תוקף להערותינו.
 2. לגישתנו, יש לשנות את אופן היחס לתקצוב התחום למתווה רב שנתי של 3 שנים לפחות. כיום המוסדות אינם יכולים לתכנן פרויקטים ארוכי טווח. לא מצאנו בשינוי מבחני התמיכה כל התייחסות לחשיבה ארוכת טווח.
 3. לדעתנו כדאי לבחון מחדש את דרישת משרד התרבות להחלת הקריטריונים רטרואקטיבית, על מנת שלא לפגוע ולחבל בתהליכים ותכניות שכבר החלו.
 4. במסגרת התקציבים הזעומים העומדים לרשותם של מוסדות לאמנות פלסטית, הפחתה של 10% בתמיכה של מוסד עלולה להביא לקריסתו. אנו רואים בדאגה סגירה של מוסדות חשובים בתקופה זו כתוצאה מהיעדר תמיכה נאותה.
 5. מצורפים הנושאים המרכזיים שיש לדעתנו לתת עליהם את הדעת:
 • א. הפרדת תחומי התחומי העיצוב והאדריכלות (Applied Arts) והאמנות הפלסטית (Fine Arts). שני אלה תחומים שונים בתכלית, כלכלתם שונה, ונדרשת להם צורת התייחסות נבדלת.
 • ב. אנו מברכים על כך שמשרד התרבות הפנים את בעיית חוסר מתן שכר ודמי תצוגה לאמנים הפלסטיים. האופן בו יש לעודד או לחייב את המוסדות הציבוריים לתגמל את האמנים הפלסטיים המציגים במסגרתו הוא מורכב אך אנו חושבים שיש לפתח לאלתר מנגנון בו ישנו תמרוץ לתשלום שכר אמן וגמול תצוגה. המצב המוצע כעת אינו מספק ובפועל לא יביא לכל שינוי. הניקוד שהוקצב לכך ואופי הניסוח אינן נותנים מענה הולם לצרכים העכשוויים של האמנים, לאור זאת יש למצוא פתרונות יעילים והולמים לצרכים הנ"ל. אנו מציעים:
 1. להפריד את התחשיב של שכר האמן מתחשיב שכר האוצר,
 2. הוספה של גמול תצוגה לאמנים
 3. להפריד בין הוצאות מימון יצירות וחומרי עבודה ובין שכר אמן וגמול תצוגה. ובוודאי שלא להכיר בהם כשכר לאמן לצורך ניקוד.
 • ג. החזרת תערוכות הנושא כסעיף בעל משקל. תערוכות נושא הן לא פעם תערוכות הדגל של מוזיאונים וגלריות. הן מאפשרות סקירה היסטורית, סוציולוגית ומדיומלית של תחום ספציפי, תופעה, ז'אנר וכיו"ב. הן מזמינות הצגת קשת רחבה של אמנים. כיצד יתכן שמשרד התרבות לא יעודד הצגת תערוכות נושא? אלו לרוב תערוכות מורכבות ו יקרות הדורשות מחקר ופיתוח. חוסר תמרוץ עלול להביא עליהן כלייה. נבקש הסבר מניח את הדעת מדוע הנושא נמחק מכל הסעיפים באופן גרף ושיטתי.   
 • ד. יש לתת את הדעת על ההשפעה של משתנה ״אמן מרכזי״ לתמיכה במוסדות. שעלולה ליצור מצב של תעדוף הגלריות לאמנים מבוססים ומצליחים על פני מתן הזדמנויות לאמנים בראשית דרכם, ואלה שיצירתם מוכרת פחות.
 • ה. לא בכדי הוגדר תחום האמנות הפלסטית בעולם כולו כתחום תרבות בו מתקיים מבחינה כלכלית "כשל שוק". זו גם הסיבה שאמנת אונסק"ו משנת 1980, עליה חתומה ישראל, מתייחסת לסוגה זו של אמנות ככזו שיש לטפח ולתקצב באופן מובחן. אי לכך, סעיפים במבחני התמיכה הנוגעים לאחוזי התמיכה יחסית להכנסות העצמיות אינן רלוונטיים. בתחום אין הופעות שהכניסה אליהם בתשלום, גם אין תשלום כניסה לרוב המוסדות, להוציא מוזיאונים.

האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים מבקש לקחת חלק פעיל בניסוח התבחינים, וכמו כן נבקש שימוע בעל פה על פי דין.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!