23/12/2015

ברוכים הבאים! חברים חדשים בוועד המנהל של האיגוד

חברי ועד חדשים 15
חברים חדשים בועד האיגוד: גד אולמן, יוסי פורת פרנקל, עדי עוז ארי ושחר פרדי כסלו, נובמבר 2015

באספת החברים שהתקיימה בסוף חודש אוקטובר 2015 נבחרו חברים חדשים לוועד האיגוד. האמנים שנבחרו – עדי עוז ארי, שחר פרדי כסלו, יוסי פורת פרנקל וגד אולמן. חברי הוועד הממשיכים בתפקידם הם האמנים – גלעד אופיר, ורדה גבעולי וצפיה דגני. גבי קריכלי וליאת אלבלינג הפסיקו את פעילותם בוועד במהלך השנה האחרונה מסיבות אישיות.

החברים המצטרפים לוועד נבחרו על ידי האספה הכללית, לאחר תהליך אשר בתחילתו פורסם קול קורא אשר הזמין את כל חברי האיגוד להגיש מועמדות בכתב ולהציג מועמדותם בפני האספה הכללית. הבחירות הוכרעו בהצבעה חשאית.

יש לברך ולהודות על נכונותם של אמנים רבים, אשר שקלו והציגו את מועמדותם, להירתם לפעילות ההתנדבותית.

בשלבים שונים של התהליך הוצגו תפקידי הוועד ופעילותו, והועלו לדיון נושאים שונים בתחום האמנות הפלסטית אשר דורשים התייחסות ופעולה.

בפגישת היכרות ראשונה, שנערכה בחודש נובמבר, אישרו חברי הועד את המשך כהונתו של גלעד אופיר כיו״ר האיגוד לשנה נוספת. חברי הועד המצטרפים מביאים אתם כוחות חדשים להרחבת הפעילות והסתכלות  מחודשת על הפעילות הקיימת.

מבין הנושאים בהם עסק הוועד בשנה האחרונה: קידום תחום האמנות הפלסטית בישראל, הגדלת תקציב תחום האמנות הפלסטית במשרד התרבות, שיתוף פעולה עם משרד התרבות לפיתוח רשת סדנאות אמנים ארצית, תקציב ייעודי לגמול תצוגה בגלריות הנתמכות על ידי משרד התרבות, דרישת שקיפות וסטנדרטים של ניהול תקין ממוסדות ציבור, הגדרת צו הארנונה לסטודיו לאמנים בתל אביב, חוזי התקשרות בין אמנים למוזיאונים, מעקב ותמיכה במאבקם הציבורי של מוסדות לאמנות פלסטית בסכנת סגירה, למידה וחקר של כלכלת האמנות הישראלית והאמנות הבינתחומית במרחב הציבורי.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות