16/07/2015

הזמנה לכנס השנתי בנושא האמנות הישראלית והזירה הבינלאומית

Email Invitation-Final

כנס שנתי 2015: האמנות הישראלית והזירה הבינלאומית

יום שישי 24 ביולי 2015 סינמטק תל אביב

בכנס השנתי של איגוד האמנים הפלסטיים ייבחן המפגש בין האמנות הישראלית והזירה הבינלאומית משני היבטים הקשורים זה בזה – הפוליטי והכלכלי. בכנס יעלו שאלות שנוגעות למפגש זה, ומתוכן נבקש לנסח חזון ודרכי פעולה אפשריות להתמודדות עם האתגרים שעומדים בפני האמנות הישראלית מחוץ לגבולות המדינה ובתוכה.

תוכנית הכנס

09:30 – התכנסות וכיבוד קל

10:00
דברי פתיחה / גלעד אופיר
החרם הגלוי והסמוי והשפעותיו על שדה האמנות הישראלי בארץ ובחו”ל / גלית אילת
תנועת החרם – הכצעקתה? מבט ממשרד החוץ / אמיר אופק
ערוצי תמיכה באמנות פלסטית בישראל, תמונת מצב / טלי שריזלי
הערות על הכלכלה הפוליטית של מימון האמנות (הפלסטית) / ד”ר אריה קרמפף

11:45 – הפסקה

12:00
אמנות פלסטינית – מאין ולאן? / ד”ר חוסני אלח’טיב שחאדה
האמן הישראלי בזירה הבינלאומית – מבט אישי / בלו סמיון-פיינרו
ליבי במערב אני במזרח וגם שם כבר לא / דורית לויטה הרטן

13:15
שיח פתוח עם הדוברים והקהל
דברי סיום

מנחה: לאה אביר

יו”ר ועורך הכנס: גלעד אופיר

עורכת משנה ומפיקת הכנס: סמדר קרן

ועד מנהל: גלעד אופיר, ורדה גבעולי, ליאת אלבלינג, צפיה דגני

רכזות פעילות ופרויקטים באיגוד: תמוז בינשטוק, נטשה פלדמן, יעל פרבר

יחסי ציבור: הפלטפורמה לאמנות – ישראל אליהו, שוהם אליעז

מומלץ להירשם מראש בדוא״ל: igud.a.p@gmail.com

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות