27/12/2013

מכתב דחוף לשרת התרבות והספורט, הגב’ לימור לבנת, בעניין שינוי לרעה בניהול המדור לאמנות פלסטית.

עקב שינויים בנהול המדור לאמנות פלסטית במשרד התרבות והספורט, מצא וועד האיגוד לנכון להפנות מכתב זה אל השרה, על מנת להצביע על השלכות אפשריות של הדברים על תחום האמנות, הפעילות והיזמות של המדור, הפניית תקציבים, ועל אמנים בכלל. המכתב נשלח לשרה ולמכותבים נוספים ב 8 דצמבר 2013.

עקב שינויים בניהול המדור לאמנות פלסטית במשרד התרבות והספורט, מצא ועד האיגוד לנכון להפנות מכתב זה אל השרה, על מנת להצביע על השלכות אפשריות של הדברים על תחום האמנות, הפעילות והיזמות של המדור, הפניית תקציבים, ועל אמנים בכלל. המכתב נשלח לשרה ולמכותבים נוספים ב 8 דצמבר 2013. 

——–

כבוד השרה, שלום רב,

אנו פונים אליך בתחושה קשה, לגבי המהלכים האחרונים שהתרחשו במדור לאמנות פלסטית. מהלכים אלה, המפורטים להלן, מצביעים לתפיסתנו על יחס מזלזל כלפי תחום האמנות החזותית וכלפי האמנים, ויש להם השפעה שתיצור מידית כרסום נוסף במעמדו (הירוד גם כך) של התחום, יחסית לשאר תחומי התרבות.

על פי הנתונים שהגיעו לידנו, כהונתה של יו”ר המדור, גב’ סיגל בר ניר, הופסקה. כהונתה של דר’ טל בן צבי לא הוארכה אף היא. דר’ טל בן צבי, המשנה לנשיאה, האקדמיה לאמנות בצלאל, ירושלים, בקיאה בתחום, אוצרת מוערכת, שאף זכתה בפרס האוצר מטעם משרד התרבות.  איגוד האמנים רואה ביו”ר המדור (לשעבר) גב’ סיגל בר ניר, פרסונה מקצועית, בעלת ידע רחב בתחומים המשלבים בין תיאוריה ופרקטיקה, בין אמנות גבוהה ואמנות במרחב הציבורי ובפריפריה, וכאישיות ראויה להובלת המדור.
בחירתה של הגב׳ ג׳ודי אברמוביץ ליו”ר המדור, נראית תמוהה מאד לאנשי אמנות, אמנים וחברי הוועד המנהל של האיגוד. לא ברור על סמך אילו שיקולים מקצועיים היא נבחרה. על פי ידיעתנו, אין לה הכרות מעמיקה עם התחום, היא אינה מוכרת בקרב אמנים ומוסדות האמנות ומינויה נעשה ללא התייעצות עם גורמי התרבות כמקובל.
אנו מוצאים לנכון שראוי שבראש המדור תעמוד אישיות שיש לה תפיסת עולם נטועה באמנות הישראלית, ידע וניסיון מוכח בכדי לקדם את התחום הנמצא בתחתית העדיפויות של משרד התרבות,  זאת  כפי שהיה עד כה (פרופ’ רן שחורי, פרופ’ מיכה לוין, פרופ’ פיליפ רנצר).
תחום האמנות הפלסטית ראוי לתשומת לב עקבי ומשמעותי של משרדך, נדרשת כעת בחינה מחודשת של חלוקת עוגת תקציב התרבות באופן שיאפשר למוזיאונים לאמנות, לגלריות הציבוריות ולאמנים לפעול באופן איכותי ומקצועי. עולם האמנות דינמי ומשתנה ובעשורים האחרונים במיוחד חלים בו שינוים משמעותיים בארץ ובעולם. לאור אלה, חשוב להצביע על דרישתה של יו”ר המדור (לשעבר) סיגל בר ניר, לבחון מחדש את חלוקת התקציב שאושרה בישיבת המועצה עוד בשנת 2011. למרות האישור הדברים לא יצאו אל הפועל, על אף פניותיה החוזרות למועצה, למנהל התרבות ולהנהלת המשרד.

האמנות החזותית משקפת את ההתפתחות התרבותית, האינטלקטואלית והחברתית של כל תרבות ומקומה בעולם ובתרומתם של האמנים לחברה בה ומתוכה הם יוצרים.
מדינות מערב אירופה (ובעשור האחרון גם מדינות מזרח אירופה) משקיעות במשאבים בחוקים וברגולציות שיעודדו את צמיחתה של האמנות ויבטיחו עצמאות כלכלית לאמנים. מדינות רבות רואות באמנים וביוצרים נכס תרבותי שיש לקדמו ולשמרו. כיום נעשות הפקות מורכבות של מיצבים, עבודות וידאו, סאונד ומולטימדיה, המחייבות את האמנים להשתמש באמצעי ייצור יקרים, ואת המוזיאונים להחזיק אמצעים טכנולוגיים ולוגיסטיים רבים לצורך הצגתם.
ציבור האמנים הפלסטיים בישראל נאלצים רובם ככולם לממן את פעילותם האמנותית בדרכים שונות, עבודה בהוראה במקרה הטוב או בתחומים שונים אחרים. כך הופך העיסוק באמנות למעמסה כלכלית ברמה האישית והמשפחתית של האמן. במדינת ישראל עדיין לא נבנתה מערכת חוקים, תקנות ורגולציה שתעודד את היצירה בתחום, הן על ידי תמיכה ישירה של המדינה והרשויות המוניציפליות ועל ידי עידוד הציבור לרכישה או תמיכה בעזרת הקלות מס, מע”מ מופחת ואמצעים דומים המפותחים בארצות רבות. מערכת חקיקה, תקצוב ורגולציה עשויה להוות קטליזטור לצמיחה של יצירה מקורית איכותית, שאף תשפיע על צמיחה כלכלית ואורבנית, בדומה לשינוי הדרמטי שחוק הקולנוע יצר בעשור האחרון.

על פי בדיקתנו, מתוך 23 חברי המועצה לתרבות ואמנות כ- 5 מקורבים לתחום התאטרון, 6 לתחום המוזיקה, 5 לתחום הספרות, והשאר מגיעים מתחומי החינוך, העסקנות או העסקים. רק אדם אחד, מר אורי מזר מכיר את התחום כאמן, אך מייצג גם את האינטרסים של בעלי גלריות (שעומדים בניגוד עניינים לתמיכה שוויונית באמנים שאינם משויכים לגלריה זו או אחרת).

לאור בחירתה של הגב׳ ג׳ודי אברמוביץ׳ לתפקיד ראש המדור, עולה חשש שהרכב המועצה מצביע באופן גורף על כך שמשרד התרבות אינו מעוניין ללמוד את הצרכים של תחום האמנות הפלסטית בכלל, ושל האמנים הפלסטיים בפרט, כמתאר לעיל. אנו רואים בהרכב המועצה לא רק את המשכה של אפליה מתמשכת, עליה התרענו בעבר במספר מכתבים למשרדך, אלא משנה סדורה, הממשיכה להציב בראש מקבלי ההחלטות מומחים ואנשי ציבור המקורבים לתחומי תרבות אחרים. מטבע הדברים, אנשים נוטים להקשיב ולקדם את תחום התעניינותם, וכך יוצא, שתחום האמנות הפלסטית מודר מסדר היום הענייני ומחלוקה מעודכנת של תקציב התרבות. מינהל התרבות אישש את המחקרים שהצגנו לגבי חלוקת תקציב חסרת איזון, כזו שאינה מותאמת לדרישות האמתיות של האמנות ומוסדותיה בארץ. הנתונים הוצגו במסגרת הכנס “אמנות, כוח וכסף” במוזיאון תל אביב בשנת 2012.

אנו קוראים לך ולצמרת משרדך, לשנות את הרכב מועצת התרבות והאמנות באופן שייצג את תחום האמנות הפלסטית כהלכה ובאופן מידתי ולהעמיד מועמד/ת ראוי/ה תוך הליך מקובל לראש מדור אמנות פלסטית. לאור האמור במכתב, ועד איגוד האמנים מבקש להציע את הקמתה של וועדה מאוזנת ומיוחדת שתבחן את צרכי האמנים, המוזיאונים, הגלריות הציבוריות ומכלול בעלי העניין הן מבחינה תקציבית, והן מבחינה תכנית וערכית, תוך שמירה על זכויותיהם של היוצרים.

חוק תרבות ואמנות התשס”ג- 2002  “מינוי חברי המועצה יהיה לאחר שהשר התייעץ עם ארגונים המייצגים יוצרים, אמנים ועוסקים בתחומי תרבות ואמנות ועם גופים ציבוריים מתחומי התרבות והאמנות, כפי שקבע השר.”  

אנו שמחים שמצאנו אוזן קשבת בשדולת הכנסת לתרבות ואמנות, ובטוחים שעם שיתוף פעולה מצד משרדך ניתן יהיה לשנות את מפת האמנות הפלסטית הישראלית בארץ ובעולם, כפי שקרה, בעקבות שינויים תקציביים ורגולציות בתחומי המחול והקולנוע הישראלי. נשמח לשתף פעולה בכל אופן ודרך.

בשם ועד האיגוד,

גלעד אופיר,  יו”ר האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל.

מחשבות על “מכתב דחוף לשרת התרבות והספורט, הגב’ לימור לבנת, בעניין שינוי לרעה בניהול המדור לאמנות פלסטית.

 1. אני מודה ליו״ר האגודה על מכתבו החשוב לקידום ולשימור מעמדם של האומנים הפלסטים בישראל.
  ברחבי אירופה וגם בארה״ב אפשר לראות ולקרוא בירחונים שקשורים לאומנות בכלל, ולפיסול בפרט שישנה תמיכה כספית באומנים, הנחות משמעותיות בהצגת תערוכות, ופרסים לאומנים שידם אינה משגת להשיג משאבים לביצוע פסלי חוצות. חבל ומאוד חסר העידוד והתמיכה הזאת.
  אני תקווה שיגיע תקציב לא רק לתותחים אלא גם למוזות.

סגור לתגובות.

0
  0
  מה הזמנתי
  אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות