סדנת הצילום

סטודיו לצילום/חדר ירוק:

הנהלים והמגבלות לא מתייחסים למגבלות כמו מגפות כוח עליון (קורונה). יש להתעדכן לפי הנהלים מגבלות וההנחיות המוכרות בחוק (ומכללת שנקר)

הכשרה על ציוד: