14/07/2016

עתירה בנושא התנהלות לא תקינה של משרד התרבות

הצטרפו לעתירה בנושא התנהלות לא תקינה במועצה הישראלית לתרבות ואמנות.

אנו ערים לתופעה מדאיגה של אי-שקיפות והתערבות פוליטית בתהליכים מקצועיים. בשנים האחרונות גוברים שיקולים פוליטיים על שיקולים מקצועיים במינויים למועצה ולמדורים, תהליך אשר הוביל להתפטרותם הפתאומית של שבעה מתוך עשרה חברי המדור לאמנות פלסטית בינואר 2014.

כמוכן, החל משנת 2011 חדלה המועצה מלפרסם את פרוטוקולי הישיבות שלה באתר משרד התרבות, כפי שנהגה בשנה הקדמה לכך.

המשמעות: פגיעה באופן חלוקת תקציבי התרבות ברמה הארצית, שכן המועצה על מדוריה השונים אחראית על גיבוש קריטריונים ותקצוב פרויקטים אומנותיים.

לאחר פניה לממונה על חופש המידע של משרד התרבות בבקשה, ע”פ חוק חופש המידע, לקבלת הפרוטוקולים והחלטות המועצה השונות. התקבלו תשובות חלקיות ובעיקרן, ניסיונות להימנע ממסירת החומר.

מטרת העתירה היא לחייב את משרד התרבות לשקיפות ולמסירת המידע המבוקש ובעצם כך, לדרוש מנהל תקין בכל הנוגע למינויים מקצועיים וחלוקת תקציבים.

צו השעה מחייב את כולנו לנקוט בפעולה ברורה ונחרצת – על הכף מונח עתיד התרבות בישראל.

הצטרפנו אל עתירה זו יחד עם מוסדות אמנות, אקדמיות לאמנות, מרצים, אוצרים ואמנים.

אנא מלאו את הפרטים בטופס זה עד מוצאי שבת ה 16 ביולי 2016

http://goo.gl/forms/AxFB9rk2VVhCTFSl1

בברכה,

ועד איגוד האמנים

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות