06/11/2021

קול קורא לביאנלה השמינית לרישום בירושלים

הביאנלה השמינית לרישום בירושלים תתמקד השנה במופעי רישום המתפרשים על יותר מדף אחד. יוצגו בה סדרות ומקבצים של רישומים.

מתוך הקול הקורא –

״בשני האופנים – הן בסדרות והן במקבצים – מדובר ברישומים עצמאיים, העומדים בפני עצמם, שצירופם יחדיו ומיקומם בסמיכות זה לזה או ברצף כלשהו מכוננים שלם מובחן, הגדול מסך חלקיו. שלם שאינו מוחלט או חותר אל המונומנטלי, אלא מעיד על יחסיותם של דברים ועל יחסיות היחסים ביניהם. סדרות נוצרות בתהליך מודע ומכוון, נשענות, בדרך כלל, על הדדיות ייחודית ועקבית של מבנה ושל תחביר או של נרטיב, מוּבְנות באמצעות חזרה, וריאציה ורצף, וניכר רצון לשמר את שלמותן. מקבצים הם רופפים יותר, נעשים בנסיבות תצוגה ספציפיות ומתקיימים בהקשר של פרק הזמן הנתון שבו קובצו. העיקרון המצרף את פרטיהם עשוי להיות אידיוסינקרטי וחידתי. את מקום התכנון הכולל של סדרה מחליף הרצון לכונן מערכת הטרוגנית זמנית. הרישומים הנכללים בהם עשויים להתקבץ במבט רטרוספקטיבי, מתוך עיון במכלול קיים ועדכונו באמצעות עבודות חדשות. הביאנלה תזמן התבוננות במופעים שונים של ריבוי, המתקיים במקרי ה”יותר מאחד”. היא תבקש להציגו כאיכות שאינה זרה לרישום, שאחד מאפיוניו עומד על היותו מבע חלקי, סובייקטיבי ושלם בחוסר שלמותו. באמצעות תצוגת מבחר מגוון של סדרות ושל מקבצים רישומיים תתהה הביאנלה – הן בתערוכה בבית האמנים והן באתרים האחרים – על הדחף או על הכורח בפרישתו של המבע הרישומי על פני יותר מדף אחד. התערוכות פתוחות להגשת הצעות לסדרות ולמקבצים של רישומים מהשנים האחרונות (עד חמש שנים). תתקבלנה עבודות על נייר או על מצע דו-ממדי אחר בכל טכניקה של רישום ושל קולאז’, בכלל זה גם עבודות רישום דיגיטלי.״

יש לכלול בהצעה:

1. פרטים אישיים: שם, כתובת, טלפון ודוא”ל.

2. קורות חיים.

3. עד עשרה דימויים מתוך סדרה או הצעה למקבץ (ניתן לצרף גם מראה הצבה), מלווים בכיתובים: כותרת, תאריך, מידות, טכניקה מפורטת;

4. הסבר קצר על הזיקה בין הרישומים בסדרה או במקבץ.

את ההצעה יש לשלוח ב-PDF (שלא יעלה על MB8) לכתובת: traces.eight@gmail.com

מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 2022.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות