29/09/2021

קול קורא לפרס שר התרבות והספורט בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2021

משרד התרבות הכריז החודש על הקול הקורא לפרס שר התרבות בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2021. לפי הקול הקורא יוענקו השנה עד 10 פרסים, כאשר גובה כל פרס הוא: 40,000 ₪.
כזכור, הפרס לא חולק בשנה שעברה עקב משבר הקורונה ומאז פעל האיגוד להחזרתו מול משרד התרבות. קולות קוראים לכלל הפרסים יפורסמו בהמשך.

תנאי סף להגשת המועמדות:
אמנים מגיל 35 ומעלה, תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה בדרך קבע, שעבודתם האמנותית היא עיסוקם המרכזי, ואשר השתתפו והציגו לכל הפחות ב-4 תערוכות יחיד, או ב-6 תערוכות קבוצתיות סלקטיביות במקומות מקצועיים מוכרים. לא יגיש מועמדות ולא יוכל לקבל את הפרס אמן שזכה בפרס זה במהלך שתים עשרה השנים האחרונות (2020-2009), או מי שזכה בפרס “אמן צעיר” ו/או בפרס “עידוד היצירה” במהלך השנתיים האחרונות (2020-2019).

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום שני, 18 באוקטובר.

פרטים נוספים על הפרס ועל ההגשה באתר משרד התרבות.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות