09/10/2020

קול קורא לרכישת “יומני קורונה” לאוסף מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

עדכון – המוזיאון ביטל את מגבלת הגיל בקול הקורא, והגדיל את הסכום הכספי שיחולק ל100 אלף שקלים.

מוזיאון הרצליה מזמין אמניות ואמנים פלסטיים לשלוח הצעות לסדרות עבודות המהוות “יומני קורונה”, שתירכשנה לאוסף המוזיאון. מטרת הרכישה, לדברי המוזיאון, היא ״להביע תמיכה בקהילת היוצרים והיוצרות בארץ וליצור באוסף המוזיאון גוף עבודות משמעותי המתייחס לתקופה הנוכחית, מאז תחילת המגפה.״    

100,000 ₪ יחולקו שווה בשווה בין שבע יוצרות או יוצרים שייבחרו בידי ועדת שיפוט מקצועית.


מועד אחרון להגשה: 30 בנובמבר.

פרטים נוספים על ההגשה אפשר למצוא באתר המוזיאון.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות