1 ביוני 2013

פרויקט אמן בקהילה לשנת 2013

זכאים להגיש: אמנים בתחומי האמנות הפלסטית, האדריכלות  והעיצוב, תושבי ישראל שהם בוגרי בתי ספר גבוהים לאמנות מוכרים, בעלי זיקה ונכונות למעורבות חברתית וכישורי יזמות לפרויקטים אמנותיים חברתיים.

הפרס: תשלום חודשי קבוע בסך 4,300 ₪ כולל מע"מ (3,706.9 ₪ לפני מע"מ) הכולל את כל העלויות על פי החוק. התשלום יועבר לאמן על ידי משרד התרבות והספורט החל מהחודש בו החל בעבודתו עד סוף שנת הלימודים, 30 ביוני של השנה שאחריה. התשלום אינו משמש תמורה לעבודה או להעסקתו של האמן בקהילה אלא  הוא תשלום בגין מתן השירות של האמן, כיוצר המפתח ומקדם את יצירתו בצד מעורבותו הקהילתית. יובהר כי התשלום האמור אינו פטור ממס ומסכום זה ינוכה מס על פי כל דין.

בחבילת ההגשה: טופס מועמדות, קורות חיים, קובץ פי די אף אחד של דימויי יצירות (עד 15 דימויים של יצירות נבחרות בקובץ אחד) קובץ פי די אף של קטלוג אחד של תערוכת יחיד בלבד (אם יש), קובץ וורד ובו פירוט הפרויקט ותכנית העבודה (עד שני עמודים, על פי הפירוט בסעיף 5 בתקנון) וקובץ וורד נוסף ובו מכתב הסכמה של מנהל המרכז בו יתקיים הפרויקט (כמפורט בסעיף 7 בתקנון).  עבודות וידאו בדי וי די (בארבעה עותקים). החומר לא יוחזר.

נוהל הגשה: ניתן לשלוח את החומרים לדוא"ל שלמטה או בדואר רגיל/רשום לפי ההנחיות הבאות (אין לשלוח פעמיים גם בדוא"ל וגם בדואר):

דוא"ל: כקבצים מצורפים (ולא כקישורים) עד 15 מגה, ולכתוב בשורת הנושא: "עבור מלגת אמן  בקהילה". אין לשלוח יצירות מבוססות זמן בדוא"ל.

דואר רגיל/רשום: על גבי תקליטור  לכתובת שבטופס ההגשה, ולכתוב "עבור מלגת אמן  בקהילה" על המעטפה. אין לשלוח בדואר שליחים. 

מועד אחרון להגשה: 10 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot2013@gmail.com

פרס האמן הצעיר 2013

זכאים להגיש: אמנים בני 27–35, שהם תושבי ישראל, ומתגוררים בה דרך קבע, ואשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות,

ובכלל זה השתתפו בשתי תערוכות קבוצתיות סלקטיביות שלא במסגרת בית הספר או בתערוכת יחיד במוזיאון או בגלריה מוכרת. אמן שכבר זכה בפרס בעבר, לא יוכל לקבלו פעם נוספת.

הפרס: 10,000 ₪

בחבילת ההגשה: טופס מועמדות, קורות חיים, קובצי פי די אף בלבד של קטלוגים (עד שני קטלוגים של תערוכות יחיד בלבד) ודימויים (עד 15 דימויים של יצירות נבחרות בקובץ אחד),

עבודות וידאו בדי וי די (בארבעה עותקים). החומר לא יוחזר.

אופן הגשה: ניתן לשלוח את החומרים לדוא"ל שלמטה או בדואר רגיל/רשום לפי ההנחיות הבאות (אין לשלוח פעמיים גם בדוא"ל וגם בדואר):

דוא"ל: כקבצים מצורפים (ולא כקישורים), ולכתוב בשורת הנושא: "עבור פרס האמן הצעיר". אין לשלוח יצירות מבוססות זמן בדוא"ל.

דואר רגיל/רשום: על גבי תקליטור  לכתובת שבטופס ההגשה, ולכתוב "עבור פרס האמן הצעיר" על המעטפה. אין לשלוח בדואר שליחים. 

מועד אחרון להגשה: 17 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot2013@gmail.com

 קול קורא לתחרות עיצוב אלמנט כניסה לעיר ראשון לציון

מטרת התחרות – עיצוב אלמנט כניסה חוזר בכל אחת מהכניסות לעיר אשר ישמש "סמל" ונקודת ציון לכניסה וישולב בפיתוח סביבתי משתנה ממקום למקום.

זכאים להגיש: אדריכלים, אדריכלי נוף, פסלים, אמנים ומעצבים סביבתיים

פורמט הגשה: מודל תלת ממדי נאמן עד כמה שניתן ל"מקור" בקנ"מ 1:20 (מחייב); הדמיות למיקום האלמנט בתכנית פיתוח המצורפת – כניסה לעיר מכביש 4 ב"גשר ראשון" (מחייב); מפרט טכני (A4) הכולל : פירוט חומרי הבנייה, שיטות הייצור, שיטות הרכבה (מחייב); אומדן ראשוני של יצור ראשוני של לפחות 15 אלמנטים (מחייב); שרטוטים טכניים, צילומים, דוגמאות והתייחסויות ממקומות אחרים.

פרסים: פרס ראשון – 20,000 ₪; שני – 10,000₪; שלישי – 5,000 ₪

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' נועה פלג, אגף תכנון עיר בטלפון  03-9547592.

מועד אחרון להגשה: 15 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/Pages/element_cnisa_laiir.aspx

קישור לדוא"ל:

noap@rishonlezion.muni.il

89plus Open Call and Serpentine Gallery Marathon

תחומים: אמנים, סופרים, אדריכלים, קולנוענים, מוזיקאים, מעצבים, מדענים ואנשי טכנולוגיה

זכאים להגיש: יוצרים מהתחומים הנ"ל שנולדו בשנת 1989 או אחריה

נוהל הגשה: יש למלא טופס הגשה מקוון, ולהעלות אליו את החומרים הנדרשים, ביניהם חמישה דימויים והצהרת אמן.

מועד אחרון להגשה: 30 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://89plus.com/

קול קורא לפרסום מאמרים אקדמיים, מסות ותערוכות וירטואליות בגיליון מס' 29 של "היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים"

נושא: שקט בבקשה: על שתיקות והשתקות

מתוך רשימת הנושאים לעיון: מחיקות והעלמות באמנות ובעיצוב; הנעדר-הנוכח והנוכח-הנעדר באמנות; דיוקנאות נטולי פנים; החלל הריק באמנות ובתרבות החזותית ועוד (רשימה מלאה באתר).

נוהל הגשה: להנחיות להגשת כתבי יד אקדמיים, מסות הגותיות או ביקורתיות או תערוכות וירטואליות יש ליצור קשר עם יותם צאל, רכז מערכת כתב העת, בדוא"ל המצורף.

מועד אחרון להגשה: 1 באוגוסט 2013

קישור לדוא"ל:

 htprotocols@gmail.com

קישור לאתר:

http://www.bezalel.ac.il/academics/history/protocols/#.UanSHEB7KSo

 הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

 •  קול קורא לאמנים יוצרים בתל אביב־יפו

מועד אחרון להגשה: 2 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Culture.aspx

פורסם ב-25 במאי 2013

 •  שהות אמן בטייפה, טייוואן Taipei Artist Village

Taipei Artist Village (TAV) & Treasure Hill Artist Village (THAV)

מועד אחרון להגשה: 3 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.artistvillage.org/

קישור לדוא"ל:

air@artistvillage.org

פורסם ב-11 במאי 2013

 •  שהות אמן בבלפסט, צפון אירלנד Flaxart Studios

International Residency Programme

מועד אחרון להגשה: 7 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.flaxartstudios.com/

קישור לדוא"ל:

flaxartstudios@gmail.com

פורסם ב-11 במאי 2013

 • שהות אמן בסוסליטו, קליפורניה

Headlands Center for the Arts

מועד אחרון להגשה: 7 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.transartists.org/air/headlands-center-arts

קישור לדוא"ל:

 info@headlands.org

פורסם ב-18 במאי 2013

 •  שהות אמן בווטר מיל, ניו יורק

The Watermill Center

מועד אחרון להגשה: 12 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.watermillcenter.org/

קישור לפורטל ההגשה:

https://watermillcenter.slideroom.com/#/Login

קישור לדוא"ל לסיוע טכני בהעלאת החומרים לאתר:

support@slideroom.com

קישור לדוא"ל לבירורים:

lorien.reese@watermillcenter.org

פורסם ב-25 במאי 2013

 •  קול קורא לטריאנלת אמנות איצ'יגו צומרי, יפן

Echigo-Tsumari Art Triennale 2015

מועד אחרון להגשה: 14 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.echigo-tsumari.jp/eng/news/2013/01/news_20130121_02\

קישור לדוא"ל:

tsumari-proposal@artfront.co.jp

פורסם ב-24 במרץ 2013

 • שהות אמן בבודרום, טורקיה Casa dell'Arte

מועד אחרון להגשה: 15 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.casadellartegallery.com/residency-application.asp

קישור לדוא"ל:

residency@casadellarteturkiye.com

פורסם ב-11 במאי 2013

 • שהות אמן בפילזן, שיקגו, ארה"ב

SPARE

מועד אחרון להגשה:  15 ביוני 2013 או 15 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

http://spareresidency.com/

קישור לדוא"ל:

info@spareresidency.com

פורסם ב-12 בינואר 2013

 •  פסטיבל וידאו ארט בוורנה, בוגלריה

VIDEOHOLICA 2013 / 6th

מועד אחרון להגשה: 15 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.videoholica.org/en_2013.htm

קישור לדוא"ל:

videoholica@gmail.com

פורסם ב-2 במרץ 2013

 • קול קורא להגשת עבודות אמנות וטקסטים, מגזין האמנות המקוון "הרמה"

מועד אחרון להגשה: 17 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://manofim.org/harama/sendus

קישור לדוא"ל:

haramamag@gmail.com

פורסם ב-21 באפריל 2013

 • visible award 2013

מועד אחרון להגשה: 20 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.visibleproject.org/

קישור לדוא"ל לבירורים:

info@visibleproject.org

קישור לדוא"ל להגשה:

opencall@visibleproject.org

פורסם ב-25 במאי 2013

 •  שהות אמן בקורק, אירלנד

Sirius Arts Centre   

מועד אחרון להגשה: 21 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.siriusartscentre.ie/index.php/about/23

קישור לדוא"ל:

cobharts@iol.ie

פורסם ב-25 במאי 2013

 •  קול קורא לפסטיבל סרטי אמנות קצרים, סטו, ורמונט

Magic Lantern Art Film – Short Film Festival

מועד אחרון להגשה: 21 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.helenday.com/film-festival

קישור לדוא"ל:

mail@helenday.com

פורסם ב-9 במרץ 2013

 •  קול קורא להגשת מועמדות ל-Artes Mundi 6,

פרס אמנות עכשווית בינלאומי, וויילס, בריטניה

מועד אחרון להגשה: 28 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.artesmundi.org/en/news/artes-mundi-6-open-for-nominations

פורסם ב-11 במאי 2013

 •  שהות אמן בשלוס בלמורל, בד אמס, גרמניה

Künstlerhaus Schloss Balmoral

מועד אחרון להגשה: 29 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.kuenstlerhaus-balmoral.de/kuenstlerhaus-schloss-balmoral-english-pages/fellowships.html

קישור לדוא"ל:

info@balmoral.de

פורסם ב-18 במאי 2013

 •  תחרות אמנות מדיה, אוניברסיטת ג'יימס קוק, טאונסוויל, אוסטרליה

Screengrab New Media Arts Award

מועד אחרון להגשה: 1 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://screengrab.info/

קישור לדוא"ל:

screengrab@jcu.edu.au

פורסם ב-27 באפריל 2013

 •  שהות אמן בקוקולה, פינלנד

Drake Arts Centre

מועד אחרון להגשה: 30 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

centrhttps://www.kokkola.fi/kulttuuri/taiteilijaresidenssi/en_GB/taiteilijaresidenssi/

קישור לדוא"ל:

sonja@nordiskakonstskolan.fi

או

kfhs.fi@Sonja

פורסם ב-24 במרץ 2013

 •  קול קורא להגשת הצעה לעבודת אמנות בת חלוף, פרס שפילמן, ברלין

SZPILMAN AWARD 2013

מועד אחרון להגשה: 30 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

 www.award.szpilman.de

קישור לדוא"ל:

award@szpilman.de

פורסם ב-13 באפריל 2013

 •  StudioSwap – לוח החלפות חללי סטודיו בינלאומי

נפתח דף פייסבוק בניהולה של אלה ספקטור, שמטרתו לאפשר שהות אמן עצמאית בחו"ל באמצעות החלפת חללי סטודיו.

שם הדף: studioswap

קישור לדף:

http://www.facebook.com/pages/StudioSwap/133689013390734

 קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!