12 באפריל 2014

קול קורא – צבע טרי 7, סתיו 2014 – חממת האמנים העצמאיים וחממת הווידאו

היריד יהיה פתוח לקהל הרחב במשך חמישה ימים, בחודש נובמבר 2014

זכאים להגיש: אמנים ישראליים – תושבי ישראל או אזרחי ישראל השוהים בארץ או בחו"ל; בני 21 שנים לפחות, בעת ההרשמה, אשר אינם, בעת זו, סטודנטים לתואר ראשון; אמנים בתחילת דרכם האמנותית, המצויים בטווח של עד עשר שנים מתערוכת היחיד הראשונה שלהם (תערוכת גמר במוסד אקדמי תיחשב לתערוכה הראשונה); אמנים בעלי נפח יצירה מוכח, שביכולתם להציע מבחר רחב מעבודותיהם, ולכל הפחות עשר עבודות, למכירה ביריד אמנות; אמנים שביכולתם למכור עבודות בטווח מחירים רחב, עד 14,000 ש"ח בתוספת מע"מ, לעבודה.

גמול לאמן: לרשות אמני החממה יעמדו שטחי תצוגה מקצועיים, נציגים שיוכשרו במיוחד להצגת האמנים ועבודותיהם, למכירת העבודות ואמצעי גבייה. בנוסף, האמנים יונחו בבחירת העבודות ובתמחורן. העבודות תימכרנה במחיר מרבי של 14,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) לעבודה ותימסרנה לקוניהן במהלך היריד. כספי המכירה יועברו ישירות לאמנים לאחר תום היריד בניכוי דמי גבייה ותפעול בגובה 25% מסכום המכירה.

על חשבון האמן: דמי רישום על סך 140 ₪ (בתום הליך העלאת העבודות לאתר). מועמד שייבחר ישלם גם דמי השתתפות על סך 1,000 ₪ כולל מע"מ עם חתימת חוזה התקשרות.

נוהל הגשה: יש לפתוח חשבון משתמש באתר, למלא את הפרטים בשדות, להעלות את החומרים הנוספים (הצהרת אמן באנגלית בלבד {עד 150 מילה} ללא פרטים מזהים {רשות} ועשרה דימויי יצירות או קטעי וידאו במשך זמן שאינו עולה על חמש דקות {ניתן לצרף גם דימויי סטילס}) ולשלם את דמי הרישום.

מועד אחרון להגשה: 10 במאי 2014 בחצות

קישור לאתר:

http://www.freshpaint.co.il/he

קישור לדוא"ל:

freshpaintfair@freshpaint.co.il

פרס האמן הצעיר בתחומי האמנות הפלסטית 2014,

משרד התרבות והספורט – מנהל התרבות

גובה הפרס: 10,000 ש"ח

זכאים להגיש: אמנים בגילאי 27 עד 35 (כולל), שהם תושבי מדינת ישראל ומתגוררים בה דרך קבע, ואשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות, ובכלל זה השתתפו בשתי תערוכות קבוצתיות סלקטיביות שלא במסגרת בית הספר או בתערוכת יחיד במוזיאון או בגלריה מוכרת. אמן שכבר זכה בפרס בעבר, לא יוכל לקבלו פעם נוספת.

בחבילת ההגשה: טופס הגשה, עד 15 דימויים של עבודות נבחרות; קורות חיים, בכלל זה יש לציין השתתפות בתערוכות מרכזיות וקבלת פרסים או מלגות; קטעי ביקורת אם קיימים; קטלוג אחד של תערוכת יחיד בלבד (אם קיים), אמני וידאו ומיצג יגישו את העבודות על גבי די וי די בארבעה עותקים (ניתן לשלוח גם קישורים).

אופן הגשה: יש להגיש את כל חומרי ההגשה במסמך פי די אף אחד לדוא"ל המצורף (יש לרשום בשורת הנושא: פרס האמן הצעיר 2014) או על גבי תקליטור בדואר רגיל או רשום (אין לשלוח בדואר שליחים) לכתובת שבטופס ההגשה (יש לציין על גבי המעטפה: עבור פרס האמן הצעיר). יש לשלוח את החומר רק באחת משתי הדרכים שפורטו לעיל.

מועד אחרון להגשה: 29 במאי 2014

קישור לאתר:

http://mcs.gov.il/culture/Pages/default.aspx  

קישור לדוא"ל:

prasim2014@gmail.com

פרסי העיצוב  2014, משרד התרבות והספורט – מנהל התרבות

גובה הפרס: 20,000 ש"ח

זכאים להגיש: מעצבים מגיל 27 ואילך שהם תושבי מדינת ישראל, המתגוררים בה דרך קבע, אשר הוכיחו פעילות יצירתית מקצועית רציפה של שלוש שנים לפחות מיום סיום הלימודים והם בעלי מכלול עבודה משמעותית בעל אפיוני עיצוב השייכים לתחומם.

בחבילת ההגשה: טופס הגשה, עד 15 דימויים של עבודות נבחרות משבע השנים האחרונות להגשת הפרס, לא כולל עבודות שנעשו במסגרת הלימודים (בציון שם העבודה, השנה שבה נעשתה, ובאיזו מסגרת נעשתה); קורות חיים, בכלל זה יש לציין השתתפות בתערוכות מרכזיות וקבלת פרסים או מלגות; קטעי ביקורת אם קיימים; עד 2 קטלוגים של תערוכות יחיד בלבד (אם קיימים) ו/או 2 ספרים.

אופן הגשה: יש להגיש את כל חומרי ההגשה במסמך פי די אף אחד לדוא"ל המצורף (יש לרשום בשורת הנושא: פרסי העיצוב 2014) או על גבי תקליטור בדואר רגיל או רשום (אין לשלוח בדואר שליחים) לכתובת שבטופס ההגשה (יש לציין על גבי המעטפה: עבור פרסי העיצוב). יש לשלוח את החומר רק באחת משתי הדרכים שפורטו לעיל.

מועד אחרון להגשה: 29 במאי 2014

קישור לאתר:

http://mcs.gov.il/culture/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prasim2014@gmail.com

פסטיבל וידאו ואמנות מדיה בפלובדיב, בולגריה

Facade Video Festival 2014

הפסטיבל ייערך בין 18 ל-20 בספטמבר 2014. במסגרת הפסטיבל יוקרנו עבודות וידאו ומדיה על קירות בתים, הן בעיר העתיקה של פלובדיב והן בשכונותיה. אין נושא לפסטיבל.

תחומים: וידאו ואמנות מדיה

קריטריונים להגשה: ניתן להגיש עד שלוש עבודות חד ערוציות שהושלמו אחרי 1 בינואר 2011 באורך של עד 10 דקות. יש להגיש עבודות באיכות טובה דיה להקרנה ציבורית ובגודל שמפורט באתר.

בחבילת ההגשה: טופס הגשה מלא וחתום, עבודת/ות המדיה/וידאו, קורות חיים תמציתיים (50–100 מילה), תיאור קצר של העבודה המוצעת (סינופסיס), שלוש תמונות וידאו סטילס שנושאות את כותרת עבודת הווידאו/מדיה.

אופן ההגשה: בדואר רגיל (על גבי די וי די בצירוף טופס הגשה חתום. את יתר המסמכים ניתן לשלוח בדוא"ל) או באמצעות האתר. אין לשלוח קישורים לאתרי שיתוף וידאו.

מועד אחרון להגשה: 30 במאי 2014

הכרזה על הזוכים: אחרי 30 ביוני 2014 באתר הפסטיבל

קישור לאתר:

http://www.biennialfoundation.org/

קישור לדוא"ל להגשה:

 office@arttoday.org

הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

 • שהות אמן בקי ווסט, ארה"ב

The Studios of Key West

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://tskw.org/

קישור לדוא"ל:

info@tskw.org

פורסם ב-30 במרץ 2014

 • שהות אמן בצ'סקה בריזה, הרפובליקה הצ'כית

heartbreaker AiC Česká Bříza

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://www.sam83.cz/en/residential-stays/open-calls/

קישור לדוא"ל:

galerie@sam83.cz

פורסם ב-30 במרץ 2014

 • שהות אמן ופסטיבל באומשי, יפן

Shinano Primitive Sense

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://primitive-sense-art.nishimarukan.com/artvillage_english.html

קישור לדוא"ל:

nishimarukan@bj.wakwak.com

פורסם ב-23 במרץ 2014

 • קול קורא לשהות אמן בבולטימור, מרילנד Baltimore Clayworks

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://baltimoreclayworks.org/artists/become_a_resident.html

facebook

קישור לדוא"ל:

jim.dugan@baltimoreclayworks.org

פורסם ב-18 בינואר 2014

 • שהות אמן בראומה, פינלנד

Raumars Artist-in-Residence Programme

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://www.raumars.org/

קישור לדוא"ל:

raumars@raumars.org

פורסם ב-17 באוגוסט 2013

 • שהות אמן בבוגליאסקו, הריביירה האיטלקית

The Bogliasco Foundation The Liguria Study Center

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2014 (לשהות בסמסטר ב')

קישור לאתר:

http://www.bfny.org/

קישור לדוא"ל:

info@bfny.org

פורסם ב-23 בנובמבר 2013

 • קול קורא להגשת מועמדויות לאמן/קבוצת אמנים/אוצר שייצגו את ישראל בביתן הישראלי בביאנלה לאמנות בוונציה ב-2015, משרד התרבות והספורט

מועד אחרון להגשה: 22 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://mcs.gov.il/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prasim2014@gmail.com

פורסם ב-10 במרץ 2014

 • קול קורא להגשה לפרס צילום, מוזיאון פריקס, לוצרן, שוויץ

Musée de l'Elysée Prix Elysée

מועד אחרון להגשה: 25 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://www.prixelysee.ch/?lang=en

קישור לדוא"ל:

info@prixelysee.ch

פורסם ב-24 בפברואר 2014

 • קול קורא להגיש מועמדות לפרס מוזס

מועד אחרון להגשה: 28 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://www.art.org.il/

קישור לדוא"ל:

artists@zahav.net.il

פורסם ב-1 במרץ 2014

 • שהות אמן באיבראקי, יפן

Arcus Project Ibaraki

מועד אחרון להגשה: 30 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://www.arcus-project.com/en/

קישור לדוא"ל:

arcus@arcus-project.com

פורסם ב-30 במרץ 2014

 • קול קורא לתחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני, ירושלים

מועד אחרון להגשה: 30 באפריל 2014 בשעה 12:00

קישור לאתר:

http://mamuta.org/?tag=jerusalem-film-festival&lang=IW

קישור לדוא"ל:

prod@mamuta.org

פורסם ב-23 במרץ 2014

 • קול קורא לביאנלת וידאו ארט, טייפה, טייוואן

The 4th Taiwan International Video Art Exhibition 2014

מועד אחרון להגשה: 30 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://www.twvideoart.org/tiva_14/index.html

קישור לדוא"ל:

videoart.tw@gmail.com

פורסם ב-4 בינואר 2014

 • קול קורא להגשת מועמדות למלגת שהות ומימוש פרויקט, סנטנדר, ספרד

International call for applications for Botín Foundation Visual Arts Grants

and art workshop 2014

מועד אחרון להגשה: 30 באפריל 2014

קישור לאתר:

http://www.fundacionbotin.org/?plangid=2

קישור לדוא"ל:

info@fundacionbotin.org

פורסם ב-5 באפריל 2014

 • שהות אמן במונדליה לה נפול, צרפת

La Napoule Art Foundation, Clews Center for the Arts (CCA)

מועד אחרון להגשה: 1 במאי 2014 (לשהות בין 14 באוקטובר ל-11 בנובמבר 2014)

קישור לאתר:

http://www.chateau-lanapoule.com/

קישור לאתר ההגשה:

https://lnaf.slideroom.com/#/Login

קישור לדוא"ל:

message@chateau-lanapoule.com

פורסם ב-5 באפריל 2014

 • שהות אמן בהלסינקי, פינלנד HIAP

Helsinki International Artist-in-residence Programme

מועד אחרון להגשה: 1 במאי 2014

קישור לאתר:

http://www.hiap.fi/

קישור לדוא"ל:

jaakko@hiap.fi

פורסם ב-30 בדצמבר 2013

 • שהות אמן בגרינל, ארה"ב Grin City Collective

מועד אחרון להגשה: 1 במאי 2014 (לשהות סתיו בין 8 בספטמבר עד 18 באוקטובר 2014)

קישור לאתר:

http://www.grincitycollective.org/

קישור לדוא"ל:

molly@grinnellarts.org

 apply@grincitycollective.org

פורסם ב-5 באפריל 2014

 • שהות אמן בתורמונד, מרילנד, ארה"ב

Catoctin Mountain Park / Cunningham Falls State Park

מועד אחרון להגשה: 15 במאי 2014

קישור לאתר:

http://www.nps.gov/cato/supportyourpark/artist-in-residence.htm

קישור לדוא"ל:

CATO_volunteers@nps.gov

פורסם ב-12 בינואר 2014

 • פסטיבל אמנות באבנסי, אוסטריה עילית

Festival of Regions 2015 / Shift-Change Slogging away in Ebensee

מועד אחרון להגשה: 16 במאי 2014

קישור לאתר:

http://www.fdr.at/?lang=en

קישור לדוא"ל:

einreichung@fdr.at

פורסם ב-23 במרץ 2014

 • קול קורא להגיש מועמדות לתחרות פרויקטים, שווארובסקי,פריז

Call for projects—a new collaboration between Swarovski and FIAC

מועד אחרון להגשה: 23 במאי 2014

קישור לאתר:

http://www.fiac.com/Swarovski_and_FIAC

או

http://www.swarovskigroup.com/

קישור לדוא"ל:

blanche.de-lestrange@reedexpo.fr

פורסם ב-5 באפריל 2014

 • שהות אמן במונטריאול, קנדה

The Darling Foundry Quartier Ephémère

מועד אחרון להגשה: 1 ביוני 2014

קישור לאתר:

http://fonderiedarling.org/en/internationalresidency.html

קישור לדוא"ל:

info@fonderiedarling.org

פורסם ב-30 בדצמבר 2013

 •  שהות אמן בדן האג, הולנד 1646

מועד אחרון להגשה: 1 ביוני 2014

קישור לאתר:

http://www.1646.nl/

קישור לדוא"ל:

 info@1646.nl

פורסם ב-14 בדצמבר 2013

 • שהות אמן בסיסטרס, אורגון, ארה"ב Caldera

מועד אחרון להגשה: 15 ביוני 2014

קישור לאתר:

http://www.calderaarts.org/caldera/arts-in-residence/

קישור לדוא"ל:

caldera@wk.com

פורסם ב-1 בפברואר 2014

 • קול קורא לעבודות וידאו לפרויקט בינלאומי

ELMUR.NET global visual dialogue

מועד הגשה אחרון: 18 ביוני 2014

קישור לאתר:

http://www.elmur.net/index.php/news

קישור לדוא"ל:

 info@elmur.net

פורסם ב-18 בינואר 2014

 • שהות אמן באורונו, ארה"ב IMRC 

מועד אחרון להגשה: 25 ביוני 2014 (לשהות בסתיו 2014)

קישור לאתר:

http://www.imrccenter.com/

קישור לדוא"ל:

imrccenter@maine.edu

פורסם ב-8 בפברואר 2014

 • שהות אמן באקרנפורדה, גרמניה

Schleswig-Holsteinisches Künstlerhaus Eckernförde

מועד אחרון להגשה: 31 באוגוסט 2014 (ההגשה נפתחת ב-1 במאי 2014)

קישור לאתר:

http://www.otte1.org/

קישור לדוא"ל:

ts.schulz@t-online.de

פורסם ב-1 בפברואר 2014

 • שהות אמן בבאנר, ויומינג

Jentel Artist Residency Program

מועד אחרון להגשה: 15 בספטמבר 2014 (לשהות בין ינואר למאי 2015)

קישור לאתר:

http://www.jentelarts.org/

קישור לדוא"ל:

jentel@jentelarts.org

פורסם ב-10 במרץ 2014

 • שהות אמן בשמורת טבע באלסקה, ארה"ב

Denali National Park AIR Program

מועד אחרון להגשה: 30 בספטמבר 2014

קישור לאתר:

http://www.nps.gov/dena/historyculture/arts-program-apply.htm

קישור לדוא"ל:

Jay_Elhard@nps.gov

פורסם ב-25 בינואר 2014

 • שהות אמן באוסטרליץ, ניו יורק

The Millay Colony for the Arts

מועד אחרון להגשה: 1 באוקטובר 2014

קישור לאתר:

http://www.millaycolony.org/

קישור לדוא"ל:

apply@millaycolony.org

פורסם ב-25 בינואר 2014

 •  BIT  קול קורא לאמנים וליוצרים להגיש מועמדות לקבלת חלל עבודה בתל אביב

עיריית תל אביב-יפו וחברת בי.אי.טי. ייזום ופיתוח נדל"ן בע"מ פותחות מרכז סדנאות אמנים חדש ברחוב אבן גבירול 106–108 במסגרת מדיניות עידוד, פיתוח ותמיכה באמנים עצמאיים הפועלים בעיר.

זכאים להגיש: אמנים ויוצרים בכל התחומים – אמנים פלסטיים, מוזיקאים, סופרים ומשוררים, אמני בימה ואמנים רב תחומיים מעל גיל 18

משך השכירות: כשנה

עלות: בהתאם לגודל החלל (בין 300 ל-1,000 ₪ בחודש)

בחבילת ההגשה: קורות חיים (עמוד אחד); תיק עבודות על מסמך פי די אף ומכתב המפרט את הצורך ומטרת השימוש.

אופן הגשה: יש להגיש את הבקשה לדוא"ל המצורף בלבד

קישור לאתר:

http://www.tel-aviv.gov.il/Pages/HomePage.aspx (במבזקים)

או

http://www.tel-aviv.gov.il/Pages/ItemPage.aspx?ListID=32f81204-d303-4250-9576-eccf1deaec8b&ItemID=59&WebID=144d6136-db9c-4cd1-8e44-bb9b512eabc8

קישור לדוא"ל:

Loveart10@gmail.com

פורסם ב-23 במרץ 2014

 • StudioSwap – לוח החלפות חללי סטודיו בינלאומי

נפתח דף פייסבוק בניהולה של אלה ספקטור, שמטרתו לאפשר שהות אמן עצמאית בחו"ל באמצעות החלפת חללי סטודיו.

שם הדף: studioswap

קישור לדף:

http://www.facebook.com/pages/StudioSwap/133689013390734

 קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!