15 ביוני 2013

 קול קורא לתכנון אתרי זיכרון בקומפלקס משרדי הממשלה באוסלו לציון מתקפת הטרור ב-22 ביולי 2011  

international open call for entries: July 22 memorial sites

מוזמנים להגיש: אמנים, אדריכלים, אדריכלי נוף

בחבילת ההגשה: תיק עבודות; מכתב מוטיבציה/הצעת פרויקט וקורות חיים וטופס הגשה (ייפתח ב-20 ביוני).

מפרט הצעת הפרויקט: שאיפות הפרויקט; ניתוח המיקום של אתרי הזיכרון בנוף; הסבר של הרעיון האמנותי הכולל; תוכנית ביצוע; תקציב; לו"ז

תקציב: 27 מיליון כתר נורווגי

קישור לאתר:

http://minnesteder.no/en/

קישור לדוא"ל:

post@koro.no

 

קול קורא לתכנית ביארטס לשנת 2013 שתתמוך בשיתוף פעולה בריטי-ישראלי בתחום האמנויות

המועצה הבריטית, משרד החוץ ומשרד התרבות והספורט בישראל

מיקוד: פרויקטים שמציעים שיתוף פעולה כלשהו בין בריטניה לישראל, והם אינם פרויקטים קיימים, אלא יצירה חדשה.

נוהל הגשה: יש להוריד את טופס הגשה, למלא ולחתום עליו ולשלוח אותו עם החומרים הנדרשים בדוא"ל המצורף.

מועד אחרון להגשה: 3 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.embassyofisrael.co.uk/culture/il-uk-partnerships/bi-arts/

קישור לדוא"ל:

biarts@britishcouncil.org.il

קול קורא ליצירות מבוססות זמן לפסטיבל וידאו וקולנוע, המוזיאון לאמנות עכשווית (MOCA), מיאמי

Optic Nerve Film Festival

הקרנה פומבית של היצירות הזוכות תתקיים ב-23 באוגוסט 2013

זכאים להגיש: אמנים וקולנוענים

מיקוד: אמנים בתחילת דרכם

קריטריונים להגשה: יצירות מבוססות זמן שנוצרו בשנתיים האחרונות. גרסת ההגשה לא תעלה על אורך של חמש דקות ועל איכות של 100 מגה בייט. כל מועמד יכול להגיש עד שתי יצירות.

דמי הגשה: 20 דולר

בחבילת ההגשה: טופס הגשה מלא; קורות חיים וביוגרפיה; תיאור היצירה המוצעת; דמי הגשה

מועד אחרון להגשה: 7 ביולי 2013

קישור לאתר:

 https://www.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=1366

קישור לדוא"ל:

 jangel@mocanomi.org

 פרס "עידוד היצירה" בתחומי האמנות הפלסטית

זכאים להגיש: אמנים בני 35 ומעלה, שהם תושבי ישראל ומתגוררים בה דרך קבע, ואשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שבע שנים לפחות, ובכלל זה השתתפו בשלוש תערוכות יחיד או קבוצתיות סלקטיביות שהועלו בחללי תצוגה מקצועיים מוכרים. אמנים שכבר זכה בפרס בחמש השנים האחרונות או בפרס האמן הצעיר במהלך השנתיים האחרונות, לא יוכלו לקבלו פעם נוספת.

הפרס: 20,000 ₪

בחבילת ההגשה: טופס מועמדות, קורות חיים, קובצי פי די אף בלבד של קטלוגים (עד שני קטלוגים של תערוכות יחיד בלבד) ודימויים (עד 15 דימויים של יצירות נבחרות בקובץ אחד), עבודות וידאו  על גבי די וי די (בארבעה עותקים). החומר לא יוחזר.

נוהל הגשה: ניתן לשלוח את החומרים לדוא"ל שלמטה או בדואר רגיל/רשום לפי ההנחיות הבאות (יש לשלוח רק פעם אחת – בדוא"ל או בדואר):

בדוא"ל: כצרופה (ולא כקישורים) עד 15 מגה, ולכתוב בשורת הנושא: עבור מלגת אמן  בקהילה. אין לשלוח יצירות מבוססות זמן בדוא"ל.

בדואר רגיל/רשום: על גבי תקליטור  לכתובת שבטופס ההגשה, ולכתוב על המעטפה: עבור מלגת אמן בקהילה. אין לשלוח בדואר שליחים.

מועד אחרון להגשה: 11 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot2013@gmail.com

 פרס מפעל חיים בתחום האמנות הפלסטית 2013

זכאים להגיש: אמנים מגיל 55 ואילך, אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע (השופטים רשאים לקחת בחשבון תקופות היעדרות מישראל שאינן פוגעות בזיקה המשמעותית של המועמד לישראל). מועמדות לפרס של אדם תתייחס אך ורק לאדם שהוא בין החיים.

המועמדים יהיו אמנים הפעילים בתחום האמנות הפלסטית במשך 25 שנה לפחות, ושהותירו את חותמם בשדה התרבות והאמנות בארץ, השפיעו על תלמידים ואמנים בדרכם האמנותית וסייעו להתפתחות האמנות הישראלית.

לא תוגש מועמדותו ולא יזכה בפרס אמן שזכה בעבר בפרס זה או בפרס ישראל וכן אמן שזכה בפרס שרת התרבות והספורט בתחומי האומנות הפלסטית במהלך עשר השנים האחרונות.

הפרס: 70,000 ₪

בחבילת ההגשה: טופס מועמדות; עד 20 דימויי עבודות נבחרות; מסמך עד 600 מילה ובו יפורטו הנימוקים לקבלת הפרס; קורות חיים (בכלל זה יש לציין השתתפות בתערוכות מרכזיות וקבלת פרסים או מלגות); המלצות וקטעי ביקורת במידה וקיימים; עד שלושה קטלוגים של תערוכות יחיד בלבד בקובצי פי די אף.

נוהל הגשה: ניתן לשלוח את החומרים לדוא"ל שלמטה או בדואר רגיל/רשום לפי ההנחיות הבאות (יש לשלוח רק פעם אחת – בדוא"ל או בדואר):

 בדוא"ל – כצרופה עד 15 מגה (למעט קטעי וידאו). יש לכתוב בשורת הנושא: עבור פרס  מפעל חיים. אמני וידאו ומיצג יצרפו קישורים בתיק המועמדות או יגישו את העבודות על גבי תקליטור כמפורט להלן.

בדואר רגיל או רשום – על גבי תקליטור לכתובת שבטופס ההגשה. אמני וידאו ומיצג יגישו  את העבודות על גבי די וי די בארבעה עותקים. יש לכתוב על גבי המעטפה: עבור פרס מפעל חיים.

אין לשלוח בדואר שליחים!

מועד אחרון להגשה: 11 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot2013@gmail.com

 

 הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

 • קול קורא להגשת עבודות אמנות וטקסטים, מגזין האמנות המקוון "הרמה"

מועד אחרון להגשה: 17 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://manofim.org/harama/sendus

קישור לדוא"ל:

haramamag@gmail.com

פורסם ב-21 באפריל 2013

 •  פרס האמן הצעיר 2013

מועד אחרון להגשה: 17 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot2013@gmail.com

פורסם ב-1 ביוני 2013

 •  visible award 2013

מועד אחרון להגשה: 20 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.visibleproject.org/

קישור לדוא"ל לבירורים:

info@visibleproject.org

קישור לדוא"ל להגשה:

opencall@visibleproject.org

פורסם ב-25 במאי 2013

 •  שהות אמן בקורק, אירלנד

Sirius Arts Centre   

מועד אחרון להגשה: 21 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.siriusartscentre.ie/index.php/about/23

קישור לדוא"ל:

cobharts@iol.ie

פורסם ב-25 במאי 2013

 •  קול קורא לפסטיבל סרטי אמנות קצרים, סטו, ורמונט

Magic Lantern Art Film – Short Film Festival

מועד אחרון להגשה: 21 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.helenday.com/film-festival

קישור לדוא"ל:

mail@helenday.com

פורסם ב-9 במרץ 2013

 •  שהות אמן בצרינו, בולגריה  Tsarino Art Residency

מועד אחרון להגשה: 21 ביוני 2013

קישור לאתר (המידע נמצא ב-news):

http://www.tsarino.org/

קישור לדוא"ל:

info@tsarino.org

פורסם ב-8 ביוני 2013

 •  קול קורא להגשת מועמדות ל-Artes Mundi 6,

פרס אמנות עכשווית בינלאומי, וויילס, בריטניה

מועד אחרון להגשה: 28 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.artesmundi.org/en/news/artes-mundi-6-open-for-nominations

פורסם ב-11 במאי 2013

 •  שהות אמן בשלוס בלמורל, בד אמס, גרמניה

Künstlerhaus Schloss Balmoral

מועד אחרון להגשה: 29 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.kuenstlerhaus-balmoral.de/kuenstlerhaus-schloss-balmoral-english-pages/fellowships.html

קישור לדוא"ל:

info@balmoral.de

פורסם ב-18 במאי 2013

 •  שהות אמן באנשדה, הולנד  AreHolland B 93 studios

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2013

קישור לאתר:

http://www.areholland.com/application.html

קישור לדוא"ל:

info@areholland.com

פורסם ב-8 ביוני 2013

 •  תחרות אמנות מדיה, אוניברסיטת ג'יימס קוק, טאונסוויל, אוסטרליה

Screengrab New Media Arts Award

מועד אחרון להגשה: 1 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://screengrab.info/

קישור לדוא"ל:

screengrab@jcu.edu.au

פורסם ב-27 באפריל 2013

 •  שהות אמן באולופסטרום, שוודיה EuropeanArtists.tv

Näbbeboda skola Olofström

מועד אחרון להגשה: 1 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.transartists.org/air/europeanartiststv

קישור לדוא"ל להגשה:

faassen@faassenmedia.nl

פורסם ב-8 ביוני 2013

 •  שהות אמן בספרטה, אתונה, יוון

Medea Electronique Koumaria Residency

מועד אחרון להגשה: 15 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.medeaelectronique.com/

קישור לדוא"ל:

info@medeaelectronique.com

פורסם ב-8 ביוני 2013

 •  קול קורא לתחרות עיצוב אלמנט כניסה לעיר ראשון לציון

מועד אחרון להגשה: 15 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/Pages/element_cnisa_laiir.aspx

קישור לדוא"ל:

noap@rishonlezion.muni.il

פורסם ב-1 ביוני 2013

 •  89plus Open Call and Serpentine Gallery Marathon

מועד אחרון להגשה: 30 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://89plus.com/

פורסם ב-1 ביוני 2013

 • קול קורא לפרסום מאמרים אקדמיים, מסות ותערוכות וירטואליות

בגיליון מס' 29 של "היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים"

מועד אחרון להגשה: 1 באוגוסט 2013

קישור לדוא"ל:

 htprotocols@gmail.com

קישור לאתר:

http://www.bezalel.ac.il/academics/history/protocols/#.UanSHEB7KSo

פורסם ב-1 ביוני 2013

 •  שהות אמן בפילזן, שיקגו, ארה"ב  SPARE

מועד אחרון להגשה:  15 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

http://spareresidency.com/

קישור לדוא"ל:

info@spareresidency.com

פורסם ב-12 בינואר 2013

 • שהות אמן בקוקולה, פינלנד

Drake Arts Centre

מועד אחרון להגשה: 30 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

centrhttps://www.kokkola.fi/kulttuuri/taiteilijaresidenssi/en_GB/taiteilijaresidenssi/

קישור לדוא"ל:

sonja@nordiskakonstskolan.fi

או

kfhs.fi@Sonja

פורסם ב-24 במרץ 2013

 •  קול קורא להגשת הצעה לעבודת אמנות בת חלוף, פרס שפילמן, ברלין

SZPILMAN AWARD 2013

מועד אחרון להגשה: 30 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

 www.award.szpilman.de

קישור לדוא"ל:

award@szpilman.de

פורסם ב-13 באפריל 2013

 •  StudioSwap – לוח החלפות חללי סטודיו בינלאומי

נפתח דף פייסבוק בניהולה של אלה ספקטור, שמטרתו לאפשר שהות אמן עצמאית בחו"ל באמצעות החלפת חללי סטודיו.

שם הדף: studioswap

קישור לדף:

http://www.facebook.com/pages/StudioSwap/133689013390734

  

קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!