17 ביוני 2011

 

שהות אמן במרכז אמנות בניו יורק EMPAC

 (Experimental Media and Performing Arts Center) 

תחום: אוצרות/מחקר, וידאו, אמנות דיגיטלית, מולטי מדיה

משך השהות: לפי דרישות הפרויקט

כלול באירוח: תקציב למחקר ו/או למימוש פרויקט ולתצוגה, מגורים (לפי החלטת המרכז), מענק כספי צנוע

נוהל הגשה: ההצעה תכלול מכתב הצהרת כוונות כולל פרטים ליצירת קשר, תיאור הפרויקט או השהות בצירוף המחשה ויזואלית (רישומים, דיאגרמות, מודלים וכדומה), תיעוד עבודות על גבי תקליטור או קישור לאתר בצירוף רשימה מודפסת של פרטי העבודות והקשר של העבודות לפרויקט המוצע, העתק של כל חומרי ההצעה המודפסים על גבי תקליטור. אין לצרף דימויים שיש להוריד למחשב כדי לצפות בהם.

מועד אחרון להגשה: 1 ביולי 2011 או 15 באוקטובר 2011

קישור לאתר:

http://empac.rpi.edu/residencies/

 

קול קורא לבקשת תמיכה מהקרן לווידאו ארט וקולנוע ניסיוני

בכל שנה מסייעת הקרן להפקת עבודות וידאו־ארט בשלושה מסלולים:

1. סיוע בהפקת עבודות וידאו־ארט באורך של עד 30 דקות

2. סיוע להשלמת עבודה

3. סיוע בהפקת עבודות וידאו־ארט שמעל 30 דקות או לחילופין יוזמה של הקרן להזמנת עבודת וידאו־ארט מאמן בכיר

תנאי סף: בעלי ניסיון בהפקת וידאו־ארט

נוהל הגשה: על הבקשות לכלול טופס הרשמה, תיאור מפורט של הפרויקט, פירוט תקציבי,

קורות חיים ודי־וי־די עם לפחות שתי עבודות קודמות.

במסלול לסיוע להשלמת עבודה יש להגיש בנוסף על הנ"ל די־וי־די של העבודה הלא גמורה עם פירוט הצרכים להשלמת העבודה. התיקים לא יוחזרו. על הבקשות להגיע למרכז לאמנות עכשווית

ת"ד 29818 תל אביב 61298.

דרישות מהאמן: האמנים יתחייבו לסיים את העבודה בתוך שנה ממועד חתימת החוזה עם הקרן. האמנים יתחייבו להשאיר עותק אחד של העבודה בארכיון הישראלי לווידאו־ארט, המנוהל ע"י המרכז לאמנות עכשווית, ובידי המרכז תהייה הזכות להשתמש בעבודה שלא למטרות מסחריות, ולהקרינה במסגרות שמקיים המרכז לאמנות עכשווית בסינמטקים בארץ ובעולם.

מועד אחרון להגשה: 14 ביולי 2011

קישור לאתר:

http://cca.org.il/?page_id=75&lang=iw

שהות אמן בארה"ב Weir Farm Trust

זכאים להגיש: אמנים באמצע הקריירה מכל תחומי המדיום

כלול באירוח: מגורים, ציוד ושירותי טלפון בתוך ארה"ב

דרישות מהאמן: פרזנטציה של העבודה באירוע סטודיו פתוח בתום תקופת השהות

נוהל הגשה: יש לשלם דמי הגשה על סך 35 דולר, ולשלוח את החומרים הבאים: שלושה עותקים של טופס ההגשה, שלושה עותקים של תוכנית עבודה, שלושה עותקים של קורות חיים עדכניים, תיק עבודות על גבי תקליטור ובו עד שישה דימויים של עבודות משלוש השנים האחרונות בצירוף שלושה עותקים של רשימת עבודות, פרסומים (אפשרי), שני מכתבי המלצה שיישלחו ישירות למרכז על ידי הממליצים, גלויה מבוילת שממוענת לשולח לצורך הודעה על קבלת החומרים, מעטפה מבוילת וממוענת לשולח לצורך החזרת החומרים (אפשרי).   

מועד אחרון להגשה: 15 ביולי 2011

קישור לאתר:

http://www.nps.gov/wefa/supportyourpark/artist-in-residence-program.htm

 

שהות אמן באיטליה RAMDOM Association

DEFAULT Masterclass in Residence

נושא: אמנות, ערים והתחדשות

זכאים להגיש: אמנים בני למעלה מ-18

כלול באירוח: הוצאות נסיעה עד 400,00 ארו, מגורים וארוחות

נוהל הגשה: יש לשלוח דוא"ל שכותרתו:  “ApplicationForm_yourname&lastname”,

  ולצרף אליו את החומרים הבאים:

טופס הגשה, קורות חיים עם פרטים ליצירת קשר (עד שני דפים), העתק חתום של תעודת זהות או דרכון, תיק עבודות שכולל עד חמישה דימויים של עבודות מהזמן האחרון או קישור לאתר, הצהרת אמן (עד 500 מילה), הצעה לפרויקט שמתייחסת לשאלה "מה הדבר הבא באמנות, ערים והתחדשות?" (עד 500 מילה), תשלום דמי הגשה על סך 25 ארו (יש לצרף קבלה).

מועד אחרון להגשה: 17 ביולי 2011

קישור לאתר:

http://ramdom.net/

קישור לדוא"ל:

 default@ramdom.net 

פרס שפילמן

פרס לעבודות שקיימות לרגע או לפרק זמן קצר

זכאים להגיש: אמנים אינדיבידואלים וקבוצות

תנאי סף: ניתן להגיש עבודות שנעשו אחרי 1 באוקטובר 2010 או עבודות שיושלמו עד 30 בספטמבר 2011.

הפרס: הזוכה מקבל מענק כספי, שהות אמן בת עשרה ימים בפולין וגביע

נוהל הגשה: יש לשלוח בדואר רגיל טופס הגשה חתום כולל פרטים ליצירת קשר ופרטי העבודה לכתובת שבאתר.

מועד אחרון להגשה: 30 בספטמבר 2011

קישור לאתר:

http://www.award.szpilman.de/

 

הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

מחקר ושהות אמן בטוקיו Tokyo Wonder Site Aoyama 2011

מועד אחרון להגשה: 20 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://www.tokyo-ws.org/english/application/2011/04/open-call-of-the-international-creator-residency-program-2011.shtml

קישור לדוא"ל:

residence2011@tokyo-ws.org

פסטיבל סרטים באורך שתי דקות בפיטסבורג 2011 Two-Minute Film Festival

מועד הגשה אחרון: 20 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://web.cmoa.org/?page_id=923

 פסטיבל וידאו ארט ואמנות דיגיטלית באיטליה Primo Piano LivinGallery

מועד אחרון להגשה: 20 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://www.primopianogallery.com/

קישור לדוא"ל (יש לברר את נוהל ההגשה):

livingallery38@gmail.com

 קול קורא לפסטיבל וידאו בצרפת 24th Instants Vidéo Festival

להגשה: 24 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://www.instantsvideo.com/index-eng.html

קישור לדוא"ל:

inscription@instantsvideo.com

שהות אמן בספרטה, יוון Koumaria 2011

מועד אחרון להגשה: 25 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://www.medeaelectronique.com/residency/

קישור לדוא"ל:

 info@medeaelectronique.com

שהות אמן באתונה, יוון Kinitiras Studio Residency

מועד אחרון להגשה: 25 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://www.kinitiras.com/data/data2-test-v2.html?xkt=1&xki=172&xkl=1

שהות אמן באוסטרליה Art In Motion

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2011

http://www.resartis.org/en/residencies/upcoming_deadlines/?id_content=250

http://www.artinmotion.com.au/residency.html

קול קורא לאמנים לקיים כיתת אמן באוניברסיטת אינדיאנה לאמנויות

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://www.indiana.edu/~finaweb/test/cms/fina/about-sofa/visiting-artists/

http://www.indiana.edu/~llc/academics/piva.shtml

הצעת עבודה לאמנים מטעם פרויקט אמנות בין תחומי בניו יורק The Work Office (TWO) is now hiring, NYC

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://www.theworkoffice.com/

 פסטיבל בינלאומי לסרטי סטודנטים בסופיה, בולגריה 2011  DA  Fest

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://2011.da-fest.bg/en/home/news/news-go

קישור לדוא"ל:

da_fest@nha.bg

 תחרות צילום מקוונת מטעם בית ספר לצילום בקמפבל, קליפורניהAperture Academy

מועד אחרון להגשה:  30 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://www.apertureacademy.com/photography-contest-themes.php

 מלגה מטעם קרן לפרויקטים בגרמניה KWW Kuenstlerdorf –

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2011

קישור לאתר:

http://www.kuenstlerdorf-online.de/

שהות אמן במרפה, טקסס

ESBA, HEAD and Gerrit Rietveld Academie

מועד אחרון להגשה: 1 ביולי 2011

קישור לאתר:

http://www.fieldworkmarfa.org/

 קול קורא להגשת עבודות לגיליון הרביעי של כתב העת מיס.יוז

מועד אחרון להגשה: 1 ביולי 2011

קישור לאתר:

http://www.msuse.com/

קישור לדוא"ל:

submit@msuse.com

הזמנה להשתתף במקראה ושהות אמן בגרמניה  Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

מועד אחרון להגשה: 1 ביולי 2011

קישור לדוא"ל:

kunst@stiftung-kuenstlerdorf.de

 

שהות אמן בבד אמס, גרמניהBalmoral Scholarships and the Foreign and Exchange Scholarships for 2012

מועד אחרון להגשה: 4 ביולי 2011

קישור לאתר:

http://www.balmoral.de/english/balmoralscholarships/scholarshipsforvisualartists/index.html

 

אמן בקהילה – פנייה לאמנים

מועד אחרון להגשה: 7 ביולי 2011

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/ProfessionalInformation/CallforScholarshipAward/Pages/AmanBakehila.aspx

 פסטיבל אמנות, סאונד ומיצג בטוקיו TOKYO EXPERIMENTAL FESTIVAL ― SOUND, ART & PERFORMANCE 2011

מועד אחרון להגשה: 13 ביולי 2011

קישור לאתר:

http://www.tokyo-ws.org/english/application/2011/05/open-call-for-experimental-project-proposals-of-tokyo-experimental-festival-sound-art-performance-20.shtml

קישור לדוא"ל:

performingart11@tokyo-ws.org

 פסטיבל וידאו באריזונה, ארה"ב The Conrad Wilde Gallery, Tucson, Arizona

מועד אחרון להגשה: 15 ביולי 2011

קישור לדוא"ל:

video.conradwilde@gmail.com

 קול קורא להציע עבודות למגזין אמנות מאטלנטה Visual Overture Magazine

מועד אחרון להגשה: 15 ביולי 2011

קישור לאתר:

http://visualoverture.com/artists.htm

שהות אמן בפארק הלאומי ציון בדרום יוטה ZNHA – Zion National Park

מועד אחרון להגשה: 22 ביולי 2011

קישור לאתר:

http://www.nps.gov/zion/supportyourpark/artist-in-residence.htm

קישור לדוא"ל:

zion_artist_in_residence@nps.gov

 שהות אמן ביפןAIAV Residence Program  

מועד אחרון להגשה: 1 באוגוסט 2011

קישור לאתר:

http://www.aiav.jp/programs/2011/application/

 

קול קורא להגשת עבודות לפסטיבל אמנות וטכנולוגיה באיסטנבול

amber'11 – Art and Technology Festival and Conference

מועד אחרון להגשה: 10 באוגוסט 2011

קישור לדף פירוט הנושא:

http://www.amberplatform.org/root/amberfestival/amber11-next-ecology/#more-698

קישור לאתר:

http://www.amberfestival.org/

שהות אמן בגרמניה Kulturverein Mecklenburg Inspiriert

מועד אחרון להגשה: 15 באוגוסט 2011 

 קישור לאתר:

http://www.mecklenburg-inspiriert.com/en/application

קישור לדוא"ל:

katharina.trabert@mecklenburg-inspiriert.com

קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

 

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!