18 באפריל 2016

 

קול קורא לתערוכה על חזרתו של היפה

מוזמנים להגיש: ציירים

נושא: חזרתו של היפה

עלות הגשה: 35 דולרים

כלול: תחרות אשר בסופה תערוכה הכוללת קטלוג

בחבילת ההגשה: יש להגיש בקובץ פידיאף אחד עד גודל 1 מ״ב את החומרים הבאים: 5 דימויים כולל פירוט, פרטים אישיים

אופן ההגשה: בדוא״ל המצורף או בדואר לכתובת המופיעה באתר

מועד אחרון להגשה: 6 במאי 2016

קישור לאתר: http://thepaintingcenter.org/

קישור לדוא”ל: juried@thepaintingcenter.org

 

 

המפעל לפרויקטים מיוחדים באמנויות המשותף לעיריית תל-אביב-יפו ולקרן יהושע רבינוביץ לאמנויות 2016

מוזמנים להגיש: אמנים תושבי העיר או בעלי סטודיו בתל אביב יפו בלבד עם בקשות ליצירות חדשות שיוצגו במהלך שנת שהפרויקט שלהם מתקיים בעיר, בחלל ציבורי או שאינו למטרות רווח  בשנת 2016 בתחומי האמנות הפלסטית, כולל מיצגים, וידאו ארט וכדומה

כלול: מענק עד 10,000 ש״ח

בחבילת ההגשה: טופס ממולא בפורמט וורד בלבד, תקציב מפורט, תולדות חיים (עמוד אחד בלבד) צילום ת.ז או תעודת תושב, עד 10 דימויים מתוך תיק העבודות, עד 10 דימויים מתוך הפרויקט המבוקש כולל הדמיות/סקיצות, סקירות וביקורות (במידה ויש) בקובץ pdf, מכתב אישור מחלל התצוגה.

אופן ההגשה: בדוא״ל המצורף בלבד.

מועד אחרון להגשה: 8 במאי 2016

קישור לאתר: www.tel-aviv.gov.il

קישור לדוא”ל לשליחת מועמדות: loveart10@gmail.com יש לקבל אישור על קבלת החומרים.

קישור לקול קורא: https://www.tel-aviv.gov.il/Business/Art/Pages/Projects.aspx

לבירורים: במקרה הצורך אפשר לפנות למחלקה לאמנויות בטל': 03-7240870, בימים א'-ה' בשעות 16:00-09:00, או בדוא"ל smadja_m@mail.tel-aviv.gov.il, loveart10@gmail.com

הערה: הענקת התמיכות תינתן בעדיפות לאמנים שטרם קיבלו מענק מהמפעל לפרויקטים מיוחדים

* מפגש הנחיה אודות הגשות, מילוי טפסים והכנת תקציב לוועדה ייערך ביום רביעי, 20 באפריל 2016 ב- 10:00 בבית אריאלה, שד׳ שאול המלך 25 בקומה המנהלה. אנא אשרו הגעתכם בדוא״ל או בטלפון המצורפים.

 

קול קורא למלגת אמן מורה, משרד התרבות והספורט

זכאים להגיש: אמנים בתחומי האמנות הפלסטית אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהוראת אמנות ובהדרכת אמנות פורמלית ובלתי פורמלית בקהילה וכן אמנים המבקשים לפעול בבתי ספר הנמצאים בפריפריה. לא יתקבל אמן שממילא משמש כמורה מן המניין במערכת החינוך. לא תתקבל הצעה לחט"ע שבה מתקיימים לימודי אמנות בהיקף של 5 יח"ל ויותר. לא יגיש מועמדותו אמן אשר השתתף בפרויקט זה בשבע השנים האחרונות: קרי תשס"ט – תשע"ה.

אמנים המעוניינים להגיש בקשה לפרויקט אמן-מורה, יצרפו אישור על הסכמת ביה"ס להשתתף בפרויקט זה תוך ציון היקף השעות ובצירוף תכנית עבודה לשנת הלימודים תשע"ו.

גמול לאמן: מענק חודשי בגובה 4,337 ₪ כולל מע"מ (3,706.9 ₪ לפני מע"מ) יינתן החל מחודש ספטמבר 2016 ועד חודש יוני 2017.

בחבילת ההגשה: טופס הגשה (יש למלא את הפרטים באופן דיגיטלי); עד 15 צילומים של עבודות נבחרות (עם הפרטים הנדרשים); קורות חיים; פירוט הפרויקט ותכנית העבודה (עד שני עמודים, על פי הפירוט בסעיף 5 בתקנון), כפי שסוכם עם מנהל ביה"ס לשנת הלימודים תשע"ו; מכתב הסכמה מטעם מנהל ביה"ס המעוניין ליטול חלק בפרויקט; קטלוג אחד של תערוכת יחיד בלבד (אם קיים); אין להגיש תיק עבודות מודפס, עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים ושקופיות. אמני וידאו יגישו את העבודות על גבי די וי די בארבעה עותקים (או יצרפו במקומם קישורם בתוך תיק המועמדות). אין צורך בהגשת המלצות. החומר לא יוחזר.

אופן הגשה: יש לשלוח את טופס ההגשה ואת כל החומרים המפורטים לדוא"ל במסמך פי די אף אחד ולציין בשורת הנושא "מלגת אמן מורה". די וי די יש לשלוח לכתובת המצוינת בטופס ההגשה ולציין על המעטפה "עבור מלגת אמן מורה".

מועד אחרון להגשה: 8 במאי 2016

קישור לאתר: http://mcs.gov.il/Culture/Professional_Information/CallforScholarshipAward/Pages/TeacherCommunity2017.aspx

קישור לדוא"ל: prasim2016@gmail.com  

 

קול קורא לאמן בקהילה, משרד התרבות והספורט

נושא: משרד התרבות והספורט, מינהל תרבות, במסגרת מדיניותו לקדם חיי תרבות ויצירה ביישובים בפריפריה ומתוך רצון לעודד את הקשר בין האמן לקהילה ולסייע לאמן בקידום עבודתו כיוצר, מבקש להעניק מענקים לאמנים מצטיינים אשר יקיימו פעילות בתחום האמנות הפלסטית במשך שמונה שעות שבועיות לפחות החל מחודש ספטמבר 2016 ועד סוף יוני 2017. הפעילות תכלול עבודה חברתית קהילתית והנחיה של קבוצות תלמידים בתחומי האמנות שבהם הם מתמחים.

הפעילות תתקיים בתחנה לאמנות עכשווית ברמלה ובערים שונות בפריפריה. מענק חודשי בגובה 4,337 ש"ח כולל מע"מ (3,706.9 לפני מע"מ) יינתן החל מתחילת הפרויקט ועד סוף יוני 2017.

תמצית תנאי סף להגשת מועמדות: אמנים תושבי ישראל שהם בעלי יכולת הוראה, נכונות למעורבות חברתית ועבודה בצוות. ועדת שיפוט מקצועית תבחר עד שמונה אמנים מבין המועמדים, על פי מצוינות אמנותית ופעילותם כיוצרים ועל פי איכות ההצעה שיגיש כל מועמד. הליך בחירת האמנים יתנהל על פי התקנון בלבד.

בחבילת ההגשה: טופס הגשה (יש למלא את הפרטים באופן דיגיטלי); עד 20 צילומים של עבודות נבחרות (עם הפרטים הנדרשים); קורות חיים; קטעי ביקורת אם קיימים; עד שני קטלוגים של תערוכות יחיד בלבד (אם קיימים). אין להגיש תיק עבודות מודפס, עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים ושקופיות. אמני וידאו יגישו את העבודות על גבי די וי די בארבעה עותקים (או יצרפו במקומם קישורם בתוך תיק המועמדות). אין צורך בהגשת המלצות. החומר לא יוחזר.

אופן הגשה: יש לשלוח את טופס ההגשה ואת כל החומרים המפורטים לדוא"ל במסמך פי די אף אחד ולציין בשורת הנושא "עבור פרויקט אמן בקהילה". די וי די יש לשלוח לכתובת המצוינת בטופס ההגשה.

מועד אחרון להגשה: 8 במאי 2016

קישור לאתר:

http://mcs.gov.il/Culture/Professional_Information/CallforScholarshipAward/Pages/TeacherCommunity2017.aspx

קישור לדוא"ל:

prasim2016@gmail.com  

 

הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

המרכז לאמנות עכשווית מחפש אסיסטנט/ית לאמן האיסלנדי ראגנאר קיארסטון

קישור לדוא”ל: אפרת גולדמן – המרכז לאמנות עכשווית info@cca.org.il 03-5106111

פורסם ב 12 באפריל  2016

 

מלגת נדידה בינלואמית  – JWAAL – An International Mobility Grant

מועד אחרון להגשה: 20 באפריל 2016

קישור לאתר: http://mawred.org

קישור לדוא”ל: tajwaal@mawred.org

פורסם ב 12 באפריל  2016

 

תחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ה- 33 ירושלים

מועד אחרון להגשה: 21 לאפריל 2016 בשעה 12:00

מועד הפסטיבל: 9-17 ליולי 2015

קישור לקול קורא: http://jff.org.il/?CategoryID=1144&ArticleID=1272

קישור לדוא"ל: לשאלות ניתן לפנות ללאה מאואס, מרכז מעמותה לאמנות ומדיה prod@mamuta.org

פורסם ב 6  במרץ  2016

 

קול קורא להשתתפות בסדנאות בנושא ״התערבותו של המגזר העסקי בשדה התרבות״ תל אביב, מאי 2016

מועד אחרון להגשה: 24 באפריל 2016

קישור לאתר: http://www.medculture.eu

קישור לדוא”ל לשאלות: f.bouquerel@medculture.eu

פורסם ב 12 באפריל  2016

 

קול קורא להפנינג אומנותי בגן הלאומי אפולוניה בשיתוך קבוצת אמני אפולוניה

מועד אחרון להגשה: 30 באפריל 2016

קישור לדוא”ל: apolloniaartgroup@gmail.com

פורסם ב 4 באפריל  2016

 

שהות אמן באיבראקי, יפן Arcus Project Ibaraki

מועד אחרון להגשה: 30 באפריל 2015 (לשלב א׳)

קישור לאתר: http://www.arcus-project.com/en/

קישור לדוא"ל: arcus@arcus-project.com

 פורסם ב 27  במרץ  2016

 

שהות אמן באל ברוק, ברצלונה, ספרד Can Serrat – Art Residency

מועד אחרון להגשה: 30 באפריל 2016

קישור לאתר: www.canserrat.org/

קישור לדוא"ל: canserratart@gmail.com

 פורסם ב 27  במרץ  2016

 

קול קורא לעבודות בנושא מכשירי הרגעה RELAXATION MACHINE

מועד אחרון להגשה: 1 במאי 2016

קישור לאתר: http://blog.newhive.com/open-call-relaxation-machine/

קישור לדוא”ל: printscreen@cinemaholon.org.il

פורסם ב 12 באפריל  2016

 

פרס לורן ומיטשל פרסר לצלם ישראלי צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות

מועד אחרון להגשה: 1 במאי 2016

קישור לאתר: www.amuseum.org.il

קישור לדוא”ל: prize@tamuseum.com

פורסם ב 6  במרץ  2016

 

קול קורא להגשת מועמדות לפרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2016

בית האמנים ירושלים ומשפחת מוזס                                                                            

מועד אחרון להגשה: 8 במאי 2016

קישור לאתר:  http://www.art.org.il/?page_id=5429

קישור לדוא"ל: artists@zahav.net.il

פורסם ב 27 בפברואר  2016

 

תוכנית שהות בינלאומית לאמני קרמיקה וצילום

INTERNATIONAL RESIDENCY PROGRAMS IN CERAMICS AND PHOTOGRAPHY AT THE ESCUELA DE ARTE DE “TALAVERA”

מועד אחרון להגשה: 15 במאי 2016

קישור לאתר: www. escueladeartetalavera.com

קישור לדוא”ל לשאלות: residencies@escueladeartetalavera.com

פורסם ב 15  במרץ  2016

 

פרס בצלאל לצילום מס. 2

מועד אחרון להגשה: 23 במאי 2016

קישור לאתר: http://www.bezalel.ac.il/news/item/?id=2061

קישור לדוא”ל: photography@bezalel.ac.il

פורסם ב 13  בפברואר  2016

 

קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

 

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!