21 בינואר 2012

פסטיבל אמנות ניסיונית בסידני, אוסטרליה

CALL FOR PROPOSALS: TIME MACHINE

הפסטיבל יתקיים במתחם Serial Space

תחום: אמנות ניסיונית ורב תחומית

זרמים: אור קולי (ויז'ן וסאונד), מופע, מעבדה, שיח. יתקבלו גם עבודות שחורגות מהמתווים הללו.

נוהל הגשה: טופס הגשה מלא (להוריד מהאתר), תיאור פרויקט (עד שני דפים) שמתייחס לנקודות הבאות: תיאור הרעיון וכיצד הוא מתייחס לארבעת הזרמים, תיאור המשאבים הטכניים הנדרשים ו/או דרישות חלל, לוח זמנים, הערכת תקציב ותיק עבודות מקוון שכולל עשרה דימויים דיגיטליים או חמש דקות של עבודת שמע  או חמש דקות של עבודת וידאו. יש לשלוח את כל החומרים הנדרשים במסמך פי די אף אחד שנושאו: “Artist/Group Name Time Machine Application” לדוא"ל המצורף.

מועד אחרון להגשה: 19 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://serialspace.org/applications/

קישור לדוא"ל:

info@serialspace.org


קול קורא להגשת מועמדות לקריית האמנים ה"סיטה" בפריז

משך השהות: שישה חודשים

זכאים להגיש: יוצרים שהם תושבי מדינת ישראל ומתגוררים בה דרך קבע ואשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות, ובכלל זה השתתפו בשלוש תערוכות קבוצתיות לפחות שלא במסגרת בית הספר או בתערוכת יחיד במוזיאון או גלריה מוכרת.

כלול בתוכנית: מקום מגורים ויצירה בדמי שכירות מוזלים

על חשבון האמן: הוצאות נסיעה למקום, שכר דירה ומחיה. נכון לתקופה זו דמי השכירות  החודשיים הם בסך 410 € ליחיד, 525 € לזוג.

נוהל הגשה: יש למלא טופס הגשה, שאליו יצורפו המסמכים הבאים: קורות חיים, קטעי ביקורת, קטלוג בקובץ פי די אף נפרד (של תערוכת יחיד בלבד), עד 15 דימויים של עבודות נבחרות בקובץ פי די אף. אמני וידאו ומיצג יגישו את העבודות על גבי די וי די בארבעה עותקים. יוצרים מתחום האמנות הפלסטית לא יגישו עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים, שקופיות או קלטות וידיאו. ניתן לשלוח את החומרים (למעט קטעי וידאו ומיצג) לדוא"ל המצורף (עד 10 מגה) או לכתובת דואר של יעל רובינשטיין, מפיקה מטעם משרד התרבות, המופיעה באתר.

מועד אחרון להגשה: 22 בפברואר 2012

קישור לאתר) מידע ישיר / קול קורא, מלגות ופרסים):

www.mcs.gov.il

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot@gmail.com

 קול קורא להגשת מועמדות לפרויקט ARTPORT TEL AVIV בית לאמנים צעירים

זכאים להגיש: אמנים ואוצרים שעוסקים בתחום האמנות החזותית כעיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות לפחות (לימודים לתואר אינם מהווים דרישות סף, אך יכולים להיחשב כשנה אחת מתוך החמש). התוכנית אינה מיועדת לסטודנטים.

כלול בתוכנית: שימוש בסטודיו במתחם ARTPORT למשך תקופת ההשתתפות בפרויקט, אפשרות למגורים ומלגת קיום חודשית.

דרישות מהאמן: השתתפות בתוכניות קהילתיות אמנותיות

נוהל הגשה: רישום והגשת מועמדות ייעשו דרך האתר המצורף.

מועד אחרון להגשה: 29 בפברואר 2012

קישור לאתר:

www.artportlv.org

 קול קורא להציע עבודות לתערוכת וידאו ארט בינלאומית בטייפה, טייוואן

3rd Taiwan International Video Art Exhibition 2012

התערוכה תתקיים בתאריכים 6 באוקטובר 2012 עד 30 בדצמבר 2012

נושא: Melancholy in Progress  – המרדף אחר הקדמה וביטוייו בחיים המודרניים, כמו ברפואה, תברואה, טכנולוגיה, מהירות, ניידות וצמיחה

זכאים להגיש: אמני וידאו בני 18 ומעלה, יחידים וקבוצות

קריטריונים להגשה: יש להגיש עבודות וידאו חד ערוצית באורך של עד 30 דקות שנוצרו אחרי 1 בינואר 2009 ושלא הוצגו בעבר בטייוואן. כל מועמד יכול להגיש עד שני סרטים.

נוהל הגשה: חבילת ההגשה תכלול שני עותקים של הסרט בדי וי די (אחד מהעותקים באיכות שידור) כשעל גביהם פרטי היוצר והעבודה ואת המסמכים הבאים על גבי תקליטור נוסף: טופס הגשה מלא, שישה דימויים נייחים של עבודת הווידאו וטקסט של הדיאלוגים או של העלילה במקרה של עבודות עם כתוביות. יש לצרף גם שני עותקים מודפסים של טופס ההגשה וטופס הצהרה מלא וחתום. יש לשלוח את חבילת ההגשה בדואר רשום למוזיאון הונג־גה בטייפה (כתובת באתר), ולכתוב על המעטפה:“Taiwan International Video Art Exhibition Entry”

מועד אחרון להגשה: 29 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://www.twvideoart.org/tiva_12/index.html

קישור לדוא"ל:

tw.videoart@gmail.com

שהות אמן בברגן, נורבגיה

Artist in Residence Bergen at USF Verftet

תחומים: ארכיטקטורה, אוצרות/מחקר, אמנות חזותית, מולטי מדיה

משך השהות: שלושה חודשים

כלול באירוח: מגורים וסטודיו

על חשבון האמן: אוכל, נסיעות, חומרים, ביטוח בריאות

נוהל הגשה: חבילת ההגשה תכלול קורות חיים עדכניים, תיק עבודות (רצוי על גבי תקליטור או קישור לאתר), הצהרת אמן, הצעה לפרויקט וטופס הגשה מלא. אפשר לצרף מעטפה מבוילת וממוענת לשולח לצורך השבת החומרים. את חבילת ההגשה ניתן לשלוח לדוא"ל המצורף או לכתובת הדואר של התוכנית.

מועד אחרון להגשה: 1 במרץ 2012

קישור לאתר:

http://www.airbergen.com/

קישור לדוא"ל:

air@usf.no

 הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

 • שהות אמן בקייפטאון, דרום אפריקה

Greatmore Studios Call for Application

מועד אחרון להגשה: 27 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.greatmoreart.org/

קישור לדוא"ל:

applications@greatmoreart.org

פורסם ב-24 בדצמבר 2011

 •  קול קורא מטעם פסטיבל הפיסול הבינלאומי קייב, אוקראינה

Kyiv Sculpture Project (KSP)

International festival of contemporary sculpture

מועד אחרון להגשה: 27 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.sculptureproject.org.ua/eng/participants/

קישור לדוא"ל:

contest@sculptureproject.org.ua

פורסם ב-7 בינואר 2012

 •  קול קורא להגשת עבודות למסלול קולנוע ניסיוני – ניו מדיה,

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה וערוץ לוגי – ערוץ העשרה לילדים

מועד אחרון להגשה: 29 בינואר 2012 שעה 14:00

קישור לאתר:

http://www.nfct.org.il/

קישור לדוא"ל:

info@nfct.org.il

פורסם ב-17 בדצמבר 2011

 •  שהות אמן בקונטיקט, ארה"ב

I-Park Multi-disciplinary residency program

מועד אחרון להגשה: 30 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.i-park.org/residency.html

קישור לדוא"ל:

applications@i-park.org

פורסם ב-17 בדצמבר 2011

 •  קול קורא לביאנלה אמנות אדמה מונגוליה 360°

 LAND ART MONGOLIA 360° 2012

מועד אחרון להגשה: 30 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.landartmongolia.com/

קישור לדוא"ל:

proposal@landartmongolia.com

פורסם ב-14 בינואר 2012

 •  קול קורא לפרס אמן השנה 2012

Young Artist of the Year 2012 A.M. Qattan Foundation:

מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.qattanfoundation.org/ar/index.asp

קישור לדוא"ל:

YAYA@qattanfoundation.org

פורסם ב-17 בדצמבר 2011

 • שהות קיץ לאמנים בדורטמונד, גרמניה

Summer Residency at Künstlerhaus Dortmund

מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.kh-do.de/en/networking/applications.html

קישור לדוא"ל:

applications@kh-do.de

פורסם ב-24 בדצמבר 2011

 •  מענק נסיעה ליוצרים שמתגוררים במדינות אירופה־הים התיכון־העולם הערבי

The Roberto Cimetta Fund  RCF/FRC – Open call for travel grants

מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.cimettafund.org/index/index/lang/en

קישור לדוא"ל:

grant@cimettafund.org

פורסם ב-24 בדצמבר 2011

 •  קול קורא להצעת עבודה לביאנלה לאמנות חזותית בלימריק, אירלנד

eva International

מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.eva.ie/open-call

קישור לדוא"ל:

info@eva.ie

פורסם ב-10 בדצמבר 2011

 • שהות אמן בקנטון ציריך, שוויץ

Longterm Applications for 2013, Villa Sträuli

מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.villastraeuli.ch/residenceTermine_en.shtml

קישור לדוא"ל למידע נוסף:

office@villastraeuli.ch

פורסם ב-5 בנובמבר 2011

 •  Bernheim Artist in Residence Program

מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.bernheim.org/

קישור לדוא"ל:

mslaughter@bernheim.org

פורסם ב-31 בדצמבר 2011

 •  שהות אמן בקוויבק, קנדה

L’Oeil de Poisson

מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://www.oeildepoisson.com/

קישור לדוא"ל:

info@oeildepoisson.com

פורסם ב-7 בינואר 2012

 •  פסטיבל סרטוני אנימציה בזגרב, קרואטיה Hulahop

22nd The World Festival of Animated Film – Animafest 2012

מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2011

קישור לאתר:

http://www.animafest.hr/

קישור לדוא"ל:

entries@animafest.hr

פורסם ב-26 בנובמבר 2011

 •  פסטיבל וידאו ארט באנגלהולם, שוודיה

Angelholm International Video Art Festival

AIVA 2012

מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://aivafestival.com/

קישור לדוא"ל:

submissions@aivafestival.com

פורסם ב-31 בדצמבר 2011

 •  שהות אמן באמסטרדם De Ateliers

מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://www.de-ateliers.nl/

קישור לדוא"ל:

office@de-ateliers.nl

פורסם ב-31 בדצמבר 2011

 •  שהות אמן בפורט קולינס, ארה"ב ART342

מודע אחרון להגשה: 1 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://www.art342.org/

קישור לדוא"ל:

info@art342.org

פורסם ב-10 בדצמבר 2011

 •  שהות אמן במרכז לאמנות ההדפס בקסטרלי, בלגיה

Frans Masereel Centrum Open Call

מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2011

קישור לאתר:

http://www.cjsm.vlaanderen.be/fransmasereelcentrum/index.html

קישור לדוא"ל:

Sjef.ketelslagers@cjsm.vlaanderen.be

פורסם ב-17 בדצמבר 2011

 •  שהות אמן באוטרכט, הולנד Impakt Works

מועד אחרון להגשה: 6 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://www.impakt.nl/

קישור לדוא"ל:

works@impakt.nl

פורסם ב-14 בינואר 2012

 •  שהות אמן בצ'נג לונג, טייוואן

2012 Cheng Long Wetlands International Environmental Art Project

מועד אחרון להגשה: 8 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://artproject4wetland.wordpress.com/

קישור לדוא"ל:

allenrebeccajanei@gmail.com

פורסם ב-19 בנובמבר 2011

 •  פרס אילנה אלוביק בצלאל לציור

מועד אחרון להגשה: 9 בפברואר 2012

http://www.bezalel.ac.il/news/item/?id=1105

פורסם ב-31 בדצמבר 2011

 • קול קורא להציע עבודות לתחרות בנושא סביבה מטעם הארגון הצרפתי "קול"

The Coal Prize Art & Environment 2012 

מועד אחרון להגשה: 12 בפברואר 2011

קישור לאתר:

http://www.projetcoal.org/coal/2011/09/27/coal-prize-2012-artenvironnement-open-call/

קישור לדוא"ל:

contact@projetcoal.fr

פורסם ב-17 בדצמבר 2011

 •  קול קורא להגיש הצעות לעבודות מקוונות למגזין המקוון טריפל קנופי

Triple Canopy

מועד אחרון להגשה: 13 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://canopycanopycanopy.com/

קישור לדוא"ל:

submissions@canopycanopycanopy.com

פורסם ב-14 בינואר 2012

 •  שהות אמן בוודסייד, ארה"ב

Djerassi Resident Artists Program

מועד אחרון להגשה: 15 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://www.djerassi.org/

קישור לדוא"ל:

drap@djerassi.org

פורסם ב-7 בינואר 2012

 •  קול קורא לטריאנלה בגווימרס, פורטוגל

1ST EDITION OF CONTEXTILE 2012

מועד אחרון להגשה: 15 בפברואר 2012

http://contextile.wordpress.com/

קישור לדוא"ל:

contextile.trienal@gmail.com

פורסם ב-14 בינואר 2012

 • שהות אמן באוניברסיטה הלאומית בקולומביה

Programa Residencias Artísticas Local

מועד אחרון להגשה: 15 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://www.local.unal.edu.co/

קישור לדוא"ל:

localresid_farbog@unal.edu.co

פורסם ב-14 בינואר 2012

 •  שהות אמן בקיימברידג', אנגליה

Wysing Arts Centre

Residency and Studio Opportunities

מועד אחרון להגשה: 17 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://www.wysingartscentre.org/index.php

קישור לדוא"ל:

elinor.morgan@wysingartscentre.org

פורסם ב-7 בינואר 2012

 •  נפתחת ההרשמה לשנה השביעית של תוכנית גרינהאוס לפיתוח סרטים תיעודיים

 GREENHOUSE'S 2012 PROGRAM

מועד אחרון להגשה: 20 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://www.ghfilmcentre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=65

קישור לדוא"ל:

info@ghfilmcentre.org

פורסם ב-24 בדצמבר 2011

 •  שהות אמן בדרנתה, הולנד

P.A.I.R. (Portable Artist in Residence)

מועד אחרון להגשה: 24 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://www.peergroup.nl/pair

קישור לדוא"ל:

henry@peergroup.nl

פורסם ב-14 בינואר 2012

 •  פסטיבל הסרטים של ברוקלין  Booklyn Film Festival

מועד אחרון להגשה: רגיל – 29 בפברואר 2012, מאוחר – 7 במרץ 2012

קישור לאתר:

http://www.brooklynfilmfestival.org/submit/

פורסם ב-19 בנובמבר 2011

 •  שהות אמן באירלנד באזור כפרי

Cow House Studios Artist in Residence

מועד אחרון להגשה: 29 בפברואר 2011

קישור לאתר:

http://www.cowhousestudios.com/ireland/for_artists/residency.html

פורסם ב-5 בנובמבר 2011

 •  שהות אמן בוויומינג, ארה"ב

Ucross Foundation Residency Program

מועד אחרון להגשה: 1 במרץ 2012 לשהות בסתיו

קישור לאתר:

http://www.ucrossfoundation.org/

קישור לדוא"ל:

info@ucross.org

 • שהות אמן בדורדרכט, הולנד

Dordtse Biesboschhal

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2012

קישור לאתר:

http://www.dordtmij.nl/dordtyart.html

קישור לדוא"ל:

warnaar@dordtmij.nl

פורסם ב-3 בדצמבר 2011

 •  שהות אמן בבודפשט, הונגריה

Blood Mountain Foundation

מועד אחרון להגשה: מתמשך

קישור לאתר:

http://www.bloodmountain.org/

קישור לדוא"ל:

info@bloodmountain.org

פורסם ב-7 בינואר 2012

 • StudioSwap – לוח החלפות חללי סטודיו בינלאומי

נפתח דף פייסבוק בניהולה של אלה ספקטור, שמטרתו לאפשר שהות אמן עצמאית בחו"ל באמצעות החלפת חללי סטודיו.

שם הדף: studioswap

קישור לדף:

http://www.facebook.com/pages/StudioSwap/133689013390734


 קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!