24 במרץ 2012

שהות אמן ברוטרדם, הולנד

V2_LAB: Summer Sessions 2012

תחום: אמנות מדיה

נקודות מיקוד: טכנולוגיות לבישות, מציאות מורחבת ואקולוגיה

משך השהות: שישה שבועות ביולי אוגוסט 2012

גמול לאמן: מגורים, תקציב הפקה, פרזנטצייה ברוטרדם והשתתפות בפסטיבל בינלאומי

תוכן ההגשה: יש להגיש פרזנטציית וידאו בת שלוש דקות לפחות, שבה המועמד מסביר בקיצור את הפרויקט שלו, מתאר את התמיכה שלה הוא מצפה מהתוכנית ומסביר מדוע יש לבחור בו.

נוהל ההגשה: יש לפתוח חשבון משתמש באתר התוכנית, למלא את טופס ההגשה של תוכניות הקיץ, להעלות את פרזנטציית הווידאו ליו טיוב ולצרף קישור לטופס ההגשה.

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2012

קישור לאתר:

http://www.v2.nl/lab/blog/summer-sessions-2012-call-for-proposals

קישור לדוא"ל:

v2@v2.nl

שהות אמן במקסיקו

Work Exchange Residency at La Ceiba Gráfica, Mexico

תחום: ליטוגרפיה, תחריט, חיתוך עץ

זכאים להגיש: סטודנטים ובוגרים טריים (עד ארבע שנים מתום הלימודים) בתחום האמנות החזותית, שהתמחו בהדפס, בני 22 לפחות או טכנאים בתחום ההדפס בעלי ניסיון של שנתיים לפחות כאסיסטנטים. נדרשת ידיעה בסיסית של השפה הספרדית.

משך השהות: בין חודשיים לארבעה חודשים

תנאי השהות: התוכנית מציעה מגורים ושימוש בסדנה תמורת עבודה של ארבע שעות ביום בסדנת ההדפס (מיום שני עד שישי). הוצאות נסיעה ומחיה על חשבון האמן.

בחבילת ההגשה: טופס הגשה מלא, מכתב נלווה, רזומה, תיק עבודות, הצעת פרויקט, תעודה המעידה על לימודים או על סיום לימודים באוניברסיטה או אישור ממנהל סדנת הדפס שמעיד על ניסיון עבודה של שנתיים.

נוהל הגשה: המעוניינים יפנו לתוכנית באמצעות הדוא"ל המצורף.

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2012

קישור לאתר:

http://www.resartis.org/gvcm/media/upload/la_ceiba_grafica_-_call_for_application_for_residency.pdf

קישור לדוא"ל:

ceibagrafica@gmail.com

קול קורא לפסטיבל וידאו ארט במוסקבה

“Now & After”

נושא: SUPER-SUPER CITY

פרס: הסרט שייבחר כטוב ביותר יזכה ב-100,000 רובל (כ-12,680 ₪)

תנאי הגשה: יש להגיש עבודות וידאו שנוצרו אחרי ינואר 2009 באורך של עד חמש דקות (בנקודה האחרונה המארגנים גמישים). כל מועמד יכול להגיש עד שלוש עבודות, כל אחת בטופס הגשה נפרד. העבודות יכללו כתוביות באנגלית. יש להגיש עבודות מקוריות בלבד ולא קישורים לאתרי שיתוף (פורמטים וגדלים נדרשים מצוינים באתר)

נוהל הגשה: ההגשה דרך האתר בלבד.

מועד אחרון להגשה: 25 באפריל 2012

הכרזה על הזוכים: תתפרסם באתר לאחר 1 במאי

http://www.now-after.org/

שהות אמן בצפון גרמניה Schloss Plüschow 

משך השהות: שלושה חודשים, מאוקטובר עד דצמבר

כלול באירוח: מגורים, סטודיו, מענק חודשי על סך 900 ארו

בחבילת ההגשה: טופס הגשה, קורות חיים, תיק עבודות ותיאור הפרויקט המוצע לשהות.

דמי הגשה: 10 ארו

מועד אחרון להגשה: 3 במאי 2012

הכרזה על הזוכים: אמצע יוני

קישור לאתר:

http://www.plueschow.de/

קישור לדוא"ל:

mail@plueschow.de

 

תחרות פרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2012

גמול לאמן: פרס על סך 10,000 ₪ ותערוכת יחיד בבית האמנים ירושלים

זכאים להגיש: אמנים העוסקים בציור ו/או רישום בגיל 20 עד 35, שהם תושבי ישראל המתגוררים ויוצרים בה בשנתיים שקדמו להגשת המועמדות.
נוהל הגשה:
יש לשלוח טופס הגשה מלא בצירוף קורות חיים, פרסומים (כמו קטלוגים) ותצלומי עבודות (בין 5 ל-15) לבית האמנים בירושלים. המעוניינים בהחזרת החומרים יצרפו מעטפה מבוילת וממוענת לשולח. מועמדים שיעברו את השלב הראשון, יוזמנו לריאיון בבית האמנים.

מועד אחרון להגשה: 13 במאי 2012

קישור לאתר:

www.art.org.il/osnatprize.html

קישור לדוא"ל:

artists@zahav.net.il

הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

 •  שהות אמן באנטוורפן, בלגיה

INT’ OPEN CALL FOR “DE SOKKEL”

מועד אחרון להגשה: 30 במרץ 2012

קישור לאתר:

http://www.airantwerpen.be/en/content/open-call-de-sokkel-4-air-antwerpen-and-middelheim-museum-samenwerking

קישור לדוא"ל:

alan@airantwerpen.be

או

pieter.boons@stad.antwerpen.be

פורסם ב-10 במרץ 2012

 • קול קורא לתערוכת אמנות מבוססת מחשב בדרזדן

The CYNETART Festival

מועד אחרון להגשה: 30 במרץ 2012

קישור לאתר:

http://t-m-a.de/cynetart/cfp-2012/panorama_cynetart?lang=en

קישור לדוא"ל:

info@cynetart.de

פורסם ב-3 במרץ 2012

 •  קול קורא של קרן רוברטו סימטה לבקשת מענק נסיעה

RCF/FRC – Open call for travel grants

מועד אחרון להגשה: 31 במרץ 2012, 30 ביוני 2012 או 30 בספטמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.cimettafund.org/index/index/lang/en

קישור לדוא"ל:

grant@cimettafund.org

פורסם ב-3 במרץ 2012

 •  קול קורא לתערוכה בגלריה חנינא, תל אביב

מועד אחרון להגשה: 31 במרץ 2012

קישור לדוא"ל:

passengers2012@gmail.com

פורסם ב-3 במרץ 2012

 •  שהות אמן בדוסון, קנדה

Klondike Institute of Art and Culture, KIAC

מועד אחרון להגשה: 1 באפריל 2012

קישור לאתר:

http://kiac.ca/

קישור לדוא"ל:

kiac@kiac.ca

קישור לדוא"ל להגשה:

kiac.submissions@gmail.com

פורסם ב-18 בפברואר 2012

 •  קול קורא להשתתפות בתערוכת האמנות הבינלאומית בטאיג'ונג, טייוואן

Taichung City in Taiwan

מועד אחרון להגשה: 6 באפריל 2012

קישור לאתר:

http://eng.taichung.gov.tw/ct.aspx?xItem=11245&ctNode=1826&mp=18

פורסם ב-3 במרץ 2012

 •  קול קורא לפרויקט בתחום הקרוס מדיה או הטרנס מדיה, פריז

SUBMIT YOUR CROSSMEDIA OR TRANSMEDIA PROJECTS

מועד אחרון להגשה: 10 באפריל 2012

קישור לאתר:

http://www.crossvideodays.com/

קישור לדוא"ל:

market@crossvideodays.com

 פורסם ב-19 במרץ 2012

 •  מענק תמיכה בתערוכה מטעם ארטיס

ARTIS EXHIBITION GRANT PROGRAM

מועד אחרון להגשה: 11 באפריל 2012 או 10 באוקטובר 2012

קישור לאתר:

http://www.artiscontemporary.org/programs.php

קישור לדוא"ל:

info@artiscontemporary.org

 פורסם ב-19 במרץ 2012

 •  פרס האמן הצעיר לשנת 2012

מועד אחרון להגשה: 11 באפריל 2012

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot@gmail.com

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/ProfessionalInformation/CallforScholarshipAward/Pages/default.aspx

פורסם ב-19 במרץ 2012

 •  שהות אמן בדורדרכט, הולנד

Dordtse Biesboschhal

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2012

קישור לאתר:

http://www.dordtmij.nl/dordtyart.html

קישור לדוא"ל:

warnaar@dordtmij.nl

פורסם ב-3 בדצמבר 2011

 •  שהות אמן בטורקו, פינלנד SUMU AiR Program

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2012 או 15 בספטמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.arte.fi/

קישור לדוא"ל:

sumu@arte.fi

פורסם ב-10 במרץ 2012

 •  שהות אמן בראומה, פינלנד

Raumars Artist-in-Residence Programme

מועד אחרון להגשה: 15 באפריל 2012

קישור לאתר:

http://www.raumars.org/

קישור לדוא"ל:

raumars@raumars.org

פורסם ב-18 בפברואר 2012

 • פרס אגודת אמני הקרמיקה על שם מוד פרידלנד

מועד אחרון להגשה: 16 באפריל 2012

קישור לדוא"ל:

caai@bezeqint.net

קישור לאתר:

http://www.israel-ceramics.org/he/news

פורסם ב-25 בפברואר 2012

 •  שהות אמן בטוקיו Tokyo Wonder Site

מועד אחרון להגשה: 17 באפריל 2012

קישור לאתר:

http://www.tokyo-ws.org/english/application/index.html

קישור לדוא"ל:

residence2012@tokyo-ws.org

 פורסם ב-3 במרץ 2012

 •  קיר בעיר – קול קורא להגשת עבודות אמנות במרחב הציבורי, תל אביב

מועד אחרון להגשה: 30 באפריל 2012

קישור לדוא"ל למשלוח פרויקטים:

Loveart10@gmail.com

קישור לדוא"ל (מעיין נבו):

Nevo_m@mail.tel-aviv.gov.il

פורסם ב-19 במרץ 2012

 • שהות אמן במורייה, יפן Arcus Project

מועד אחרון להגשה: 30 באפריל 2012

קישור לאתר:

http://www.arcus-project.com/en/

קישור לדוא"ל:

arcus@arcus-project.com

 פורסם ב-10 במרץ 2012

 •  קול קורא להצעת פרויקט לפסטיבל באפרדינג, אוסטריה

Call for Project Submissions

 Festival of Regions2013 / Digging Up     

מועד אחרון להגשה: 16 במאי 2012

קישור לאתר:

http://www.fdr.at/

קישור לדוא"ל:

einreichung@fdr.at

פורסם ב-25 בפברואר 2012

 •  שהות אמן בטרונדהיים, נורבגיה

Lademoen Kunstnerverksteder

מועד אחרון להגשה: 1 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.lkv.no/

קישור לדוא"ל:

lademoen@online.no

פורסם ב-25 בפברואר 2012

 •  קול קורא לביאנלת העיצוב של איסטנבול

Istanbul Design Biennial Open Call

מועד אחרון להגשה: 2 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://istanbuldesignbiennial.iksv.org/turkish-istanbul-tasarim-bienali-acik-cagri/

קישור לדוא"ל להגשה (Adhocracy):

adhocracy@istanbuldesignbiennial.org

קישור לדוא"ל להגשה (Musibet):

musibet@istanbuldesignbiennial.org

פורסם ב-18 בפברואר 2012

 •  מלגת לימודים בלונדון

The Caspian Arts Foundation Scholarship 2012/2013

מועד אחרון להגשה: 29 ביוני 2012, 17:00

קישור לאתר:

http://www.arts.ac.uk/fees-funding/funding/postgraduatestudents/mafunding/thecaspianartsfoundationscholarship/

 קישור לדוא"ל:

p.bryant@arts.ac.uk

פורסם ב-10 במרץ 2012

 •  קול קורא לפסטיבל הווידאו ארט "וידאוהוליקה" בוורנה, בולגריה

VIDEOHOLICA 2012 OPen Call for Video Art

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.videoholica.org/

קישור לדוא"ל:

videoholica@gmail.com

 פורסם ב-19 במרץ 2012

 •  שהות אמן בבודפשט, הונגריה

Blood Mountain Foundation

מועד אחרון להגשה: מתמשך

קישור לאתר:

http://www.bloodmountain.org/

קישור לדוא"ל:

info@bloodmountain.org

פורסם ב-7 בינואר 2012

 • StudioSwap – לוח החלפות חללי סטודיו בינלאומי

נפתח דף פייסבוק בניהולה של אלה ספקטור, שמטרתו לאפשר שהות אמן עצמאית בחו"ל באמצעות החלפת חללי סטודיו.

שם הדף: studioswap

קישור לדף:

http://www.facebook.com/pages/StudioSwap/133689013390734


 קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!