28 במאי 2012

שהות אמן בהנגצו, סין Creatives in Residence

Sunhoo Industrial Design Innovation Park

דיסציפלינות: אמנות חזותית, מולטי מדיה, אדריכלות, אופנה, עיצוב גרפי, אומנות עץ

משך השהות: 2–3 שבועות בשלוש תקופות אפשריות: 5–25 ביולי, 5–25 באוגוסט או 5–25 בספטמבר

על חשבון המארח: מגורים ואוכל, דמי הוצאות יומיות לשלושה שבועות על סך 2,500 יואן (כ-400 דולר), טיולים בסביבה, ייצוג בקטלוג ואפשרות להציג תערוכה בחלל תצוגה.

על חשבון האמן: נסיעות והוצאות אישיות

נוהל הגשה: יש לשלוח לדוא"ל המצורף קורות חיים הכוללים שם מלא, פרטי התקשרות, השכלה וציון ארבע תערוכות לפחות. נוסף לאלה יש לצרף תמונת פספורט, תיק עבודות (עד חמש עבודות בפורמט ג'יי פג) וציון המועדים הרצויים לשהות.

מועד אחרון להגשה: 15 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.sunhoocif.org/

קישור לדוא"ל:

creativesinresidence88@gmail.com

שהות אמן בגלזגו, סקוטלנד

AIR SIX FOOT GALLERY

משך השהות: חודש (1–31  ביולי)

על חשבון המארח: סטודיו (כולל שולחן צורפות וחדר חושך), מגורים וארוחות בוקר במלון צמוד לגלריה המארחת. האמנים המתארחים יוכלו להשתמש במכון הכושר, הברכה והספא שבמלון.

על חשבון האמן: הוצאות מחייה וחומרים

דרישות מהאמן: תרומת שתי עבודות אמנות – אחת לבית מלון ואחת לגלריה

נוהל הגשה: יש לשלוח לדוא"ל המצורף הצהרת אמן וארבעה דימויי עבודות. 

מועד אחרון להגשה: 15 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.sixfootgallery.com/

קישור לדוא"ל:

sixfootgallery@gmail.com

שהות אמן בפריז

Récollets International Accomodation and Exchange Center

זכאים להגיש: אמנים וסופרים בעלי פעילות מקצועית מוכחת של חמש שנים לפחות.

משך השהות: שלושה חודשים

על חשבון המארח: מענק חודשי על סך 1,500 ארו לכיסוי הוצאות מחייה, מגורים

על חשבון האמן: נסיעות לפריז ובחזרה

בחבילת ההגשה: חבילת ההגשה תכלול מידע אישי ומידע אמנותי. המידע האישי יכלול טופס הגשה מלא, תמונת פספורט, העתק דרכון, הוכחת מגורים במקרה של אזרחות כפולה,קורות חיים, שני מכתבי המלצה חתומים ונכונים ל-2012, מכתב משותפים ליצירה בפריז או בפרוורים (אמנים, חללי תצוגה, חברות וכדומה) והצהרת בעלות (על העבודות) חתומה.

המידע האמנותי יוגש במסמך פי די אף אחד, ויכלול תיאור מלא של הפרויקט המוצע (3–5 דפים), דימויי עבודות בליווי פרטי העבודות (כותרת, שם אמן, שנה, חומרים ומידות) ופרסומים. במקרה של עבודות וידאו, יצורפו קטעים באורך של עד עשר דקות, ובמקרה של עבודות סאונד, יצורפו עד שלושה קבצים באורך של עד עשר דקות. החבילה כולה לא תעלה על 100 Mb.

אופן ההגשה: באמצעות הדוא"ל המצורף.

מועד אחרון להגשה: 17 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.international-recollets-paris.org/?lng=en&PHPSESSID=04b7cd7edc931d46b8071b4d85cf20c6

קישור לדוא"ל:

emmanuelle.lavaud@paris.fr

תחרות אמני העתיד מטעם Skywards, דובאי

Future Artists

תחומים: אמנות חזותית, זכוכית, קרמיקה (פירוט מלא באתר)

נושאים: יש לבחור אחד מהנושאים הבאים, ולהתייחס אליהם בהצעה: אפשרויות בלתי מוגבלות; עתיד בהיר יותר; אזרחי העולם.

תנאי סף להגשה: זכאים להגיש אמנים מעל גיל 18 (יש עדיפות לאמנים בתחילת דרכם). יוגשו עבודות שהושלמו ב-12החודשים האחרונים, לא הוצגו ביותר מחמישה אירועים ולא נעשה בהן שימוש מסחרי כלשהו.

גמול לאמן: פרס כספי על סך 5,000 דולר והכרה עולמית. השנה יוקצה סכום של 2,000 דולר לתמיכה במוסד שבו האמן הזוכה למד.

נוהל הגשה: יש להירשם באתר ולהעלות את העבודות המוצעות לתחרות (בפורמט ג'יי פג).

מועד אחרון להגשה: 25 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.skywardsfutureartists.com/About

קישור לדוא"ל:

info@skywardsfutureartists.com

שהות אמן בקוצטאן, פנסלבניה, ארה"ב

Kutztown University Artist in Residence

דיסציפלינות: אמנות חזותית, אמנות מדיה, הדפס, עיצוב גרפי, קרמיקה, זכוכית, צורפות, טקסטיל ואומנות עץ

מיקוד: עבודות תלויות מקום

משך השהות: שלושה שבועות

על חשבון המארח: מלגה על סך 7,500 דולר וחדר במלון "לינה וארוחת בוקר", כולל ארוחת בוקר, סיוע בהפקת הפרויקט ופרסומו.

על חשבון האמן: נסיעות, שתי ארוחות ביום וחומרים.

בחבילת ההגשה: דף פרטי התקשרות, תקליטור ובו עד 20 דימויי עבודות במסמך אחד, רשימת פרטי עבודות מודפסת, רזומה מודפס, תיאור הפרויקט המוצע (בין דף אחד לשלושה דפים), רשימת הוצאות צפויות (נסיעות, חומרי עבודה, ציוד מיוחד ועוד ותוכנית עבודה כולל לוח זמנים. ניתן לצרף גם המחשה חזותית של הפרויקט המוצע, פרסומים ומעטפה מבוילת וממוענת לשולח.

אופן ההגשה: בדואר רגיל בלבד.

מועד אחרון להגשה: 29 באוגוסט 2012

קישור לאתר:

http://www.kutztown.edu/acad/artgallery/residency.html

קישור לדוא"ל:

stanford@kutztown.edu

הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

 •  קול קורא להשתתפות בפרויקט אמן תושב בעיר עכו

מועד אחרון להגשה: 30 במאי 2012

קישור לאתר:

http://www.accofestival.co.il/news.php?op=a&id=26

קישור לדוא"ל להגשת מועמדות:

storgepit@gmail.com

פורסם ב-21 באפריל 2012

 • שהות אמן בטרונדהיים, נורבגיה

Lademoen Kunstnerverksteder

מועד אחרון להגשה: 1 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.lkv.no/

קישור לדוא"ל:

lademoen@online.no

פורסם ב-25 בפברואר 2012

 •  שהות אמן בדרי, צפון אירלנד

Production Ireland open for submissions

מועד אחרון להגשה: 1 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://cca-derry-londonderry.org/       

קישור לדוא"ל:

info@cca-derry-londonderry.org

פורסם ב-19 במאי 2012

 •  קול קורא לביאנלת העיצוב של איסטנבול

Istanbul Design Biennial Open Call

מועד אחרון להגשה: 2 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://istanbuldesignbiennial.iksv.org/turkish-istanbul-tasarim-bienali-acik-cagri/

קישור לדוא"ל להגשה (Adhocracy):

adhocracy@istanbuldesignbiennial.org

קישור לדוא"ל להגשה (Musibet):

musibet@istanbuldesignbiennial.org

פורסם ב-18 בפברואר 2012

 • קול קורא להגיש סרט באורך דקה

CALL FOR ONE MINUTES SERIES

מועד אחרון להגשה: 4 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.theoneminutes.org/s68…about-urgent-call

קישור לדוא"ל:

info@theoneminutes.org

פורסם ב-19 במאי 2012

 •  שהות אמן בסאו פאולו ובלונדון

Production Residency London / São Paulo

מועד אחרון להגשה: 4 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.delfinafoundation.com/news.php

קישור לדוא"ל למידע נוסף:

info@delfinafoundation.com

קישור לדוא"ל להגשה:

videobrasilincontext@delfinafoundation.com

פורסם ב-14 במאי 2012

 •  פרס עידוד היצירה 2012

מועד אחרון להגשה: 10 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/Culture/Professional_Information/CallforScholarshipAward/Pages/Pras-Yezira2012.aspx

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot@gmail.com

פורסם ב-14 במאי 2012

 • שהות אמן באגילסטדיר, איסלנד

Klaustrid

מועד אחרון להגשה: 15 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.skriduklaustur.is/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=98&lang=en

קישור לדוא"ל:

klaustur@skriduklaustur.is

פורסם ב-6 באפריל 2012

 •  קול קורא להציע הצעות לפרויקט "הוסטל" בברלין

OPEN CALL SUMMERCAMP IV: HOSTAL

מועד אחרון להגשה: 15 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.thisisexile.com/project_summercampIV.html

קישור לדוא"ל:

summercamp@thisisexile.com

פורסם ב-19 במאי 2012

 •  שהות אמן בבושרי סן מרטן, צרפת

Résidence Suddenly

מועד אחרון להגשה: 17 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.residencesuddenly.com/

קישור לדוא"ל:

residence.suddenly@gmail.com

פורסם ב-19 במאי 2012

 •  קול קורא לבקשת מענק נסיעה בעולם הערבי

Mawa3eed Call for applications

מועד אחרון להגשה: 20 ביוני 2012, 20 בספטמבר 2012 או 20 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://mawred.org/en/services/mawa3eed

קישור לדוא"ל:

info@mawred.org

 •  מלגת לימודים בלונדון

The Caspian Arts Foundation Scholarship 2012/2013

מועד אחרון להגשה: 29 ביוני 2012, 17:00

קישור לאתר:

http://www.arts.ac.uk/fees-funding/funding/postgraduatestudents/mafunding/thecaspianartsfoundationscholarship/

 קישור לדוא"ל:

p.bryant@arts.ac.uk

פורסם ב-10 במרץ 2012

 •  קול קורא לפסטיבל הווידאו ארט "וידאוהוליקה" בוורנה, בולגריה

VIDEOHOLICA 2012 OPen Call for Video Art

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://www.videoholica.org/

קישור לדוא"ל:

videoholica@gmail.com

 פורסם ב-19 במרץ 2012

 •  שהות אמן בקיוטו, יפן

Kyoto Art Center, Japan

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2012

קישור לאתר:

http://en.kac.or.jp/bi/1014

קישור לדוא"ל:

info@kac.or.jp

 •  ממקור למקוריות:

קול קורא להגשת מועמדות לפרס מתנאל ליצירה

מועד אחרון להגשה: 1 ביולי 2012

הכרזה על הזוכים: ראש השנה תשע"ג

קישור לאתר:

http://www.alma.org.il/

קישור לדוא"ל:

pras.matanel@gmail.com

פורסם ב-6 באפריל 2012

 •  שהות אמן במישיגן

ISLAND Hill House Artist Residency Program

מועד אחרון להגשה: 2 ביולי 2012 או 1 בנובמבר 2012

קישור לאתר:

http://artmeetsearth.org/artistresidency.html

קישור לדוא"ל:

amanda@artmeetsearth.org

פורסם ב-16 באפריל 2012

 • קול קורא לגיליון 26 ולגיליון 27 של כתב העת היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים

מועד אחרון להגשה: 1 באוגוסט 2012 ו-1 בנובמבר 2012 לפי סדר הנושאים

קישור לאתר:

http://www.bezalel.ac.il/academics/history/protocols/

קישור לדוא"ל:

pht@bezalel.ac.il

פורסם ב-14 במאי 2012

 •  שהות אמן בהגרסטן, שוודיה

Tomma Rum

מועד אחרון להגשה: 19 באוגוסט 2012

קישור לאתר:

http://www.tommarum.se/

קישור לדוא"ל:

mail@tommarum.se

פורסם ב-19 במאי 2012

 שהות אמן באוסטר, שוויץ

AKKU Artist Atelier Uster

מועד אחרון להגשה: 31 באוגוסט 2012

הכרזה על הזוכים: לקראת סוף ספטמבר

קישור לאתר:

http://www.akkuuster.ch/

קישור לדוא"ל:

info@akkuuster.ch

פורסם ב-21 באפריל 2012

 •  שהות אמן בסנט לואיס, ארה"ב

The Luminary Center for the Arts Residency Program

מועד אחרון להגשה: 31 באוגוסט 2012 או 31 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://theluminaryarts.com/programs/residencies/

קישור לדוא"ל:

residency@theluminaryarts.com

פורסם ב-14 במאי 2012

 •  שהות אמן באקנס, פינלנד Pro Artibus

אופן הגשה: בדואר רגיל לכתובת שבאתר או לדוא"ל המצורף.         

מועד אחרון להגשה: 15 בספטמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.proartibus.fi/sve/hem/

קישור לדוא"ל:

asa.lonnqvist@proartibus.fi

 • שהות אמן באומהה, ארה"ב

Bemis Center for Contemporary Arts

מועד אחרון להגשה: 30 בספטמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.bemiscenter.org/

קישור לדוא"ל:

info@bemiscenter.org

 •  The Committee for Tacit History

מועד אחרון להגשה: 1 בנובמבר 2012

קישור לדוא"ל:

stamatina@coldwarvictorymonument.com

קישור לאתר:

http://www.coldwarvictorymonument.com/

 •  שהות אמן בבודפשט, הונגריה

Blood Mountain Foundation

מועד אחרון להגשה: מתמשך

קישור לאתר:

http://www.bloodmountain.org/

קישור לדוא"ל:

info@bloodmountain.org

פורסם ב-7 בינואר 2012

 • קול קורא להציע פסל /מיצב לגן הפסלים בגימנסיה הרצליה

קישור לאתר:

http://www.schooly2.co.il/gymnasia/page.asp?page_parent=75944

קישור לדוא"ל:

gymnasia2012@gmail.com

פורסם ב-14 במאי 2012

 •  StudioSwap – לוח החלפות חללי סטודיו בינלאומי

נפתח דף פייסבוק בניהולה של אלה ספקטור, שמטרתו לאפשר שהות אמן עצמאית בחו"ל באמצעות החלפת חללי סטודיו.

שם הדף: studioswap

קישור לדף:

http://www.facebook.com/pages/StudioSwap/133689013390734


קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

 איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!