3 בדצמבר 2011

שהות אמן בדורדרכט, הולנד

Dordtse Biesboschhal

קהל יעד: אמנים בסביבות גיל 35 מתחום האמנות העכשווית, ובייחוד מתחום האמנות המונומנטלית.

משך השהות ותאריכיה: שלושה עד חמישה חודשים. תקופה ראשונה: 1 בפברואר 2012 עד 30 ביוני 2012. תקופה שנייה: 1 ביוני 2012 עד 31 באוקטובר 2012

כלול באירוח: מגורים וסטודיו משותף מצויד

דרישות מהאמן: שיתוף פעולה עם האמנים האחרים שמתארחים במקום, השתתפות באירוע תרבות במסגרת תוכנית האירוח, תערוכה והרצאה.

נוהל הגשה: יש למלא טופס הגשה ולצרף אליו קורות חיים, דף עמדה עם הסבר על האמנות של המועמד, מכתב מוטיבציה ותיאור הפרויקט המוצע, תיק עבודות (עד עשר עבודות או עד עשר דקות וידאו) עם רשימת פרטי העבודות על תקליטור ושני מכתבי המלצה. את חבילת ההגשה יש לשלוח לכתובת הדואר שבאתר.

מועד אחרון להגשה: 15 בדצמבר 2011 לתקופה הראשונה ו-15 באפריל 2012 – לשנייה

קישור לאתר:

http://www.dordtmij.nl/dordtyart.html

קישור לדוא"ל:

warnaar@dordtmij.nl

שהות אמן בהלסינקי, פינלנד

HIAP – Helsinki International Artist Programme

(Standard Residency Program)

זכאים להגיש: אמנים מכל סוגי המדיום בעלי אנגלית טובה ופעילות מוכחת בתחום האמנות של 2–3 שנים לפחות.

משך השהות: 1–3 חודשים

כלול באירוח: מגורים, סטודיו

על חשבון האמן: עלות נסיעות ומחייה. התוכנית יכולה לסייע באישורים מתאימים לצורך בקשת מלגה.

דרישות מהאמן: יצירת עבודה חדשה או תוכנית עבודה ולוח זמנים לתקופת השהות, פרזנטציה לקהל  הרחב והשתתפות באירועים שבמסגרת התוכנית. יזום של קורסים קצרים, סדנאות או מערכי חינוך אחרים ייחשב ליתרון.

נוהל הגשה: חבילת ההגשה תכלול קורות חיים, הצעת פרויקט, תיק עבודות, פרטי התקשרות מלאים, כולל כתובת דוא"ל. מומלץ לשלוח את החומרים הן בעותק קשיח והן בעותק דיגיטלי. את החומרים יש לשלוח לכתובת שבאתר.

מועד אחרון להגשה: 31 בדצמבר 2011

קישור לאתר:

http://www.hiap.fi/

קישור לדוא"ל:

marita@hiap.fi

שהות אמן בגטינאו, קנדה AXENÉO7

קהל היעד: אמנים ואוצרים

משך השהות: 4–6 שבועות

כלול באירוח: החזר חלקי או מלא של הוצאות נסיעה, מענק מחקר והפקה על סך 375 דולר לשבוע, עד 300 דולר החזר הוצאות בעבור חומרים, מגורים, 25 דולר תשלום הוצאות יומי, תשלום בעבור פרזנטציה ו/או תערוכה

דרישות מהאמן: פרזנטציה או תערוכה של הפרויקט המוגמר

נוהל הגשה: חבילת ההגשה תכלול רזומה, הצהרת אמן, תיאור הפרויקט, רשימת פרטי עבודות, 15 דימויים דיגיטליים של עבודות (או שקופיות 35 מ"מ) או עד עשר דקות של תיעוד וידאו ומעטפה ומבוילת וממוענת לשולח להחזר חומרים. כל החומרים הכתובים יוגשו הן בעותק קשיח והן בדיגיטלי. יש לציין את סוג הבקשה (תערוכה, שהות או אוצרות). את החומרים יש לשלוח לכתובת שבאתר.

מועד הגשה אחרון: 6 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.axeneo7.qc.ca/

קישור לדוא"ל:

axeneo7@axeneo7.qc.ca

קול קורא להצעה לפרויקט ביריד פְריז בלונדון

EMDASH Award 2012 Frieze Art Fair

זכאים להגיש: אמנים שחיים מחוץ לאנגליה, עד חמש שנים מסיום לימודים או בגיל של עד 35

דרישות מהאמן: ההצעה צריכה להתאים להקשר של יריד, כולל חלליו הציבוריים, להבדיל מחלל גלריה מסורתי. אין להציע עבודות קיימות.

הפרס: 10,000 פאונד לכיסוי הוצאות הפקה

נוהל הגשה: יש למלא טופס הגשה מקוון ולצרף הצעה לעבודה שתמומש במסגרת יריד פריז ארט, הצהרת אמן (עד 300 מילה) ותיק עבודות.

מועד אחרון להגשה: 9 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://frieze.new.mindunit.co.uk/email/643/send

קול קורא לתערוכה בברלין NGBK BERLIN

התערוכה תתקיים בין 1 בספטמבר ל-14 באוקטובר 2012

נושא: מקרה שחיקה? שחיקה כתסמין חברתי

קהל היעד: אמנים, קבוצות אמנים, אקטיביסטים ופרויקטים בין תחומיים

כלול בתערוכה: מענק על סך עד 1,400 ארו, שכולל שכר אמן וחומרים

נוהל הגשה: יש לשלוח לדוא"ל המצורף מסמך פי די אף (עד שמונה עמודים), שכולל רעיון והמחשה חזותית שלו, תיאור מפורט של החומרים/אמצעים טכניים, ממדים וצורת ביצוע, עלויות ולוח זמנים (עמודים ראשון עד שני); פרטי התקשרות, קישור לאתר (אפשרי) וקורות חיים (עמוד שלישי), תיק עבודות (עמודים רביעי עד שמיני). יש לתת למסמך שם לפי ההוראות באתר. ההגשה היא באמצעות הדוא"ל בלבד.

מועד אחרון להגשה: 15 בינואר 2011

קישור לאתר (להיכנס ל"תחרות", סעיף 06):

http://ngbk.de/development/index.php?lang=en

קישור לדוא"ל:

burntout@ngbk.de

הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

 • שהות אמן באיסלנד

Full stipend for film maker at NES, Iceland

מועד אחרון להגשה: 5 בדצמבר 2011

קישור לאתר:

http://neslist.is/

קישור לדוא"ל:

application@neslist.is

פורסם ב-19 בנובמבר 2011

 • פורום המשפחות מחפש אנשים מתחום האמנות המעוניינים להשתתף בפרויקט "נקודת מבט"

מועדי מפגשים: 7 בדצמבר אחר הצהריים – מפגש הכנה חד לאומי, 16–17 בדצמבר – מפגש בבית ג'אלה, 6 בינואר יום סיור במוזיאון השואה, 25 בינואר – יום סיור בכפר ליפתא.

ההשתתפות אינה עולה כסף.
קישור לדוא"ל:

rakefet@theparentscircle.org

קישור לאתר:

http://www.theparentscircle.com/hebrew/newsnMain.asp?id=706&sivug_id

פורסם ב-14 באוקטובר 2011

 • שהות אמן בננטס, צרפת apo33

מועד אחרון להגשה: 9 בדצמבר 2011

קישור לאתר:

http://www.apo33.org/eng/?p=1645

קישור לדוא"ל:

apo33.proposal2012@gmail.com

פורסם ב-19 בנובמבר 2011

 • קול קורא להציע עבודות לפסטיבל זריחות אדומות או להתנדב לצוות ההפקה, לובליאנה, סלובניה

Red Dawns Festival

מועד אחרון להגשה: 15 בדצמבר 2011 לכל סוגי המדיום פרט למוזיקה

קישור לאתר:

http://www.rdecezore.org/?l=2011&lang=en

קישור לדוא"ל:

rdece.zore@gmail.com

פורסם ב-30 באוקטובר 2011

 • פסטיבל אמנות וטכנולוגיה בטורונטו, קנדה

Subtle Technologies

מועד אחרון להגשה: 15 בדצמבר 2011

קישור לאתר:

http://subtletechnologies.com/

קישור לדוא"ל:

info@subtletechnologies.com

פורסם ב-26 בנובמבר 2011

 • שהות אמן בדה בודו, דרום קוריאה

GCC (Gyeonggi Creation Center)

מועד אחרון להגשה: 16 בדצמבר 2011

קישור לאתר:

http://www.gyeonggicreationcenter.org/

קישור לדוא"ל:

gcc.apply@gmail.com

פורסם ב-26 בנובמבר 2011

 • שהות אמן בדורטמונד, גרמניה

Kuenstlerhaus Dortmund Summer Residency 2012

מועד אחרון להגשה: 31 בדצמבר 2011

קישור לאתר:

http://www.kh-do.de/en/networking/applications.html

קישור לדוא"ל:

applications@kh-do.de

פורסם ב-26 בנובמבר 2011

 • שהות אמן בהייגרין, אנגליה

Visual Arts in Rural Communities (VARC)

מועד אחרון להגשה: 6 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.varc.org.uk/artist-residency

קישור לדוא"ל:

janet@varc.org.uk

פורסם ב-22 בספטמבר 2011

 • שהות אמן בביאלה, איטליה

Unidee in Residence 2012

מועד אחרון להגשה: 11 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.cittadellarte.it/progetti.php?prog=28#sub

קישור לדוא"ל:

unidee@cittadellarte.it

פורסם ב-12 בנובמבר 2011

 • פסטיבל הסרט הקצר באוברהאוזן, גרמניה

58th International Short Film Festival Oberhausen

מועד אחרון להגשה: 13 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.kurzfilmtage.de/en/submission.html

קישור לדוא"ל:

info@kurzfilmtage.de

פורסם ב-12 בנובמבר 2011

 • שהות אמן באי איטפריקה, ברזיל

SACATAR OPEN APPLICATION PROCESS 2012-13

מועד אחרון להגשה: 16 בינואר 2011

קישור לאתר:

http://www.sacatar.org/

קישור לדוא"ל:

info@sacatar.org

 • שהות אמן בקנטון ציריך, שוויץ

Longterm Applications for 2013, Villa Sträuli

מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 2012

קישור לאתר:

http://www.villastraeuli.ch/residenceTermine_en.shtml

קישור לדוא"ל למידע נוסף:

office@villastraeuli.ch

פורסם ב-5 בנובמבר 2011

 • פסטיבל סרטוני אנימציה בזגרב, קרואטיה Hulahop

22nd The World Festival of Animated Film – Animafest 2012

מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2011

קישור לאתר:

http://www.animafest.hr/

קישור לדוא"ל:

entries@animafest.hr

פורסם ב-26 בנובמבר 2011

 • שהות אמן בצ'נג לונג, טייוואן

2012 Cheng Long Wetlands International Environmental Art Project

מועד אחרון להגשה: 8 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://artproject4wetland.wordpress.com/

קישור לדוא"ל:

allenrebeccajanei@gmail.com

פורסם ב-19 בנובמבר 2011

 • פסטיבל הסרטים של ברוקלין Booklyn Film Festival

מועד אחרון להגשה: רגיל – 29 בפברואר 2012, מאוחר – 7 במרץ 2012

קישור לאתר:

http://www.brooklynfilmfestival.org/submit/

פורסם ב-19 בנובמבר 2011

 • שהות אמן באירלנד באזור כפרי

Cow House Studios Artist in Residence

מועד אחרון להגשה: 29 בפברואר 2011

קישור לאתר:

http://www.cowhousestudios.com/ireland/for_artists/residency.html

פורסם ב-5 בנובמבר 2011

 • שהות אמן בוויומינג, ארה"ב

Ucross Foundation Residency Program

מועד אחרון להגשה: 1 במרץ 2012 לשהות בסתיו

קישור לאתר:

http://www.ucrossfoundation.org/

קישור לדוא"ל:

info@ucross.org

 • StudioSwap – לוח החלפות חללי סטודיו בינלאומי

נפתח דף פייסבוק בניהולה של אלה ספקטור, שמטרתו לאפשר שהות אמן עצמאית בחו"ל באמצעות החלפת חללי סטודיו.

שם הדף: studioswap

קישור לדף:

http://www.facebook.com/pages/StudioSwap/133689013390734

קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!