31 במאי 2015

קול קורא למלגת אמן מורה, משרד התרבות והספורט

זכאים להגיש: אמנים בתחומי האמנות הפלסטית אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהוראת אמנות ובהדרכת אמנות פורמלית ובלתי פורמלית בקהילה וכן אמנים המבקשים לפעול בבתי ספר הנמצאים בפריפריה. לא יתקבל אמן שממילא משמש כמורה מן המניין במערכת החינוך. לא תתקבל הצעה לחט"ע שבה מתקיימים לימודי אמנות בהיקף של 5 יח"ל ויותר. לא יגיש מועמדותו אמן אשר השתתף בפרויקט זה בשבע השנים האחרונות: קרי תשס"ט – תשע"ה.

אמנים המעוניינים להגיש בקשה לפרויקט אמן-מורה, יצרפו אישור על הסכמת ביה"ס להשתתף בפרויקט זה תוך ציון היקף השעות ובצירוף תכנית עבודה לשנת הלימודים תשע"ו.

גמול לאמן: מענק חודשי בגובה 4,374 ₪ כולל מע"מ (3,706.9 ₪ לפני מע"מ) יינתן החל מחודש ספטמבר 2015 ועד חודש יוני 2016.

בחבילת ההגשה: טופס הגשה (יש למלא את הפרטים באופן דיגיטלי); עד 15 צילומים של עבודות נבחרות (עם הפרטים הנדרשים); קורות חיים; פירוט הפרויקט ותכנית העבודה (עד שני עמודים, על פי הפירוט בסעיף 5 בתקנון), כפי שסוכם עם מנהל ביה"ס לשנת הלימודים תשע"ו; מכתב הסכמה מטעם מנהל ביה"ס המעוניין ליטול חלק בפרויקט; קטלוג אחד של תערוכת יחיד בלבד (אם קיים); אין להגיש תיק עבודות מודפס, עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים ושקופיות. אמני וידאו יגישו את העבודות על גבי די וי די בארבעה עותקים (או יצרפו במקומם קישורם בתוך תיק המועמדות). אין צורך בהגשת המלצות. החומר לא יוחזר.

אופן הגשה: יש לשלוח את טופס ההגשה ואת כל החומרים המפורטים לדוא"ל במסמך פי די אף אחד ולציין בשורת הנושא "מלגת אמן מורה". די וי די יש לשלוח לכתובת המצוינת בטופס ההגשה ולציין על המעטפה "עבור מלגת אמן מורה".

מועד אחרון להגשה: 11 ביוני 2015

קישור לאתר:

http://mcs.gov.il/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prelud-p@zahav.net.il

 

קול קורא לאמן בקהילה, משרד התרבות והספורט

נושא: משרד התרבות והספורט, מינהל תרבות, במסגרת מדיניותו לקדם חיי תרבות ויצירה ביישובים בפריפריה ומתוך רצון לעודד את הקשר בין האמן לקהילה ולסייע לאמן בקידום עבודתו כיוצר, מבקש להעניק מענקים לאמנים מצטיינים אשר יקיימו פעילות בתחום האמנות הפלסטית במשך שמונה שעות שבועיות לפחות החל מחודש ספטמבר 2015 ועד סוף יוני 2016. הפעילות תכלול עבודה חברתית קהילתית והנחיה של קבוצות תלמידים בתחומי האמנות שבהם הם מתמחים.
הפעילות תתקיים בתחנה לאמנות עכשווית ברמלה ובערים שונות בפריפריה. מענק חודשי בגובה 4,374 ש"ח כולל מע"מ (3,706.9 לפני מע"מ) יינתן החל מתחילת הפרויקט ועד סוף יוני 2016.

תמצית תנאי סף להגשת מועמדות: אמנים תושבי ישראל שהם בעלי יכולת הוראה, נכונות למעורבות חברתית ועבודה בצוות. ועדת שיפוט מקצועית תבחר עד שמונה אמנים מבין המועמדים, על פי מצוינות אמנותית ופעילותם כיוצרים ועל פי איכות ההצעה שיגיש כל מועמד. הליך בחירת האמנים יתנהל על פי התקנון בלבד.

בחבילת ההגשה: טופס הגשה (יש למלא את הפרטים באופן דיגיטלי); עד 20 צילומים של עבודות נבחרות (עם הפרטים הנדרשים); קורות חיים; קטעי ביקורת אם קיימים; עד שני קטלוגים של תערוכות יחיד בלבד (אם קיימים). אין להגיש תיק עבודות מודפס, עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדיים ושקופיות. אמני וידאו יגישו את העבודות על גבי די וי די בארבעה עותקים (או יצרפו במקומם קישורם בתוך תיק המועמדות). אין צורך בהגשת המלצות. החומר לא יוחזר.

אופן הגשה: יש לשלוח את טופס ההגשה ואת כל החומרים המפורטים לדוא"ל במסמך פי די אף אחד ולציין בשורת הנושא "עבור פרויקט אמן בקהילה". די וי די יש לשלוח לכתובת המצוינת בטופס ההגשה.

מועד אחרון להגשה: 11 ביוני 2015

קישור לאתר:

http://mcs.gov.il/Culture/Professional_Information/CallforScholarshipAward/Pages/CommunityArtist.aspx

קישור לדוא"ל:

prelud-p@zahav.net.il

 

קול קורא – פרויקט טקסט, דימוי, וידאו

בחבילת ההגשה: הצעה להרצאה על טקסט/דימוי/וידאו, קורות חיים מקצועיים ותיקעבודות (שכולל עשר עבודות לכל הפחות)

אופן הגשה: לדוא"ל המצורף. יש לכתוב בשורת הנושא: הצעה לפרויקט "טקסט, דימוי, וידאו".

מועד אחרון להגשה: 15 ביוני 2015

קישור לדף הקול קורא:

טקסט, דימוי, וידאו

קישור לדוא"ל:

textimagevideo@gmail.com

 

קול קורא לשותפים-יזמים בגלריה בנימין

קול קורא לצירוף חברים חדשים לשותפים בגלריה

מוזמנים להגיש: אנשי אמנות מעניינים, שבוער בהם/ן ליזום, להוביל ולהשפיע, ושהם בעלי יחסי אנוש טובים, יכולות מוכחות ונכונות להשקיע.

בחבילת ההגשה: תיק עבודות (אמנות/אוצרות/כתיבה על אמנות) וקורות חיים

אופן הגשה: לדוא"ל המצורף עם הכותרת "חברים חדשים" בשורת הנושא

קישור לאתר:

http://www.binyamin-gallery.com/

קישור לדוא"ל:

binyamin.artgallery@gmail.com

 

קול קורא לספרי אמן, מעמותה

בימים אלה נפתחת במרכז מעמותה בבית הנסן חנות שתתרכז במכירה של ספרי אמן, פרסומים שראו אור באופן עצמאי ועבודות אמנות קטנות ממדים.
הפרטים הנדרשים: תיאור קצר של הספר (עד פסקה), דימוי מהספר או של הספר, ביוגרפיה של האמן וקישור לאתר.

אופן הגשה: לדוא"ל המצורף.

מחיר קטלוגי: המחיר בו יימכר הספר לקהל, מתוכו 60% יועברו ליוצרים, 40% הנותרים ישמשו להמשך, לתחזוקת העובדים בחנות ואם נותר גם לפעילותו של מרכז מעמותה והחנות.

קישור לאתר:

http://mamuta.org/

קישור לדוא"ל:

mamutita.art@gmail.com

שהות אמן בלינץ, אוסטריה Ars Electronica Center

תחומים: אמנות סאונד, מדיה חברתית, אמנות היברידית ועוד

משך השהות: חודשיים

כלול באירוח: 15,000 ארו להפקה, כולל פרס כספי. שכירות ונסיעות ממומנות מקרן ייעודית, בנוסף לפרס הכספי.

על חשבון האמן: מחיה

תוצאת השהות: פרזנטציה, תערוכה נודדת, השתתפות בפסטיבל, הרצאות פומביות

בחבילת ההגשה: קטע וידאו קצר שכולל תיאור המוטיבציה של האמן להשתתף בתוכנית, תיאור תמציתי של הפרויקט המוצע בהקשר של השהות, הערכת תקציב ומספר דוגמות יצירות קודמות

אופן הגשה: יש להירשם באתר ולהעלות את המסמכים הדרושים לדף ההגשה

מועד אחרון להגשה: 23 ביוני 2015

קישור לאתר:

http://www.aec.at/artandscience/

 

http://www.transartists.org/air/ars-electronica-center

קישור לדוא"ל:

center@aec.at

 

קול קורא לפסטיבל גואנדו, טייוואן Guandu Nature Park

הפסטיבל ייפתח ב-20 בספטמבר 2015 בפארק הטבע גואנדו

תחום: פיסול חוצות

נושא: "A Tribute to Tides" (מחווה לגאות ולשפל)

משך השהות: חודש

כלול באירוח: מענק על סך 60,000 דולר טייוואני (כ-2,000 דולר) לכיסוי שכר הרצאות, מחיה, עלות חומרים ועלויות הצבה נוספות; מגורים, ארוחות, עלות טיסה הלוך ושוב; סיוע באיסוף חומרים ממוחזרים

בחבילת ההגשה: רזומה או קורות חיים עם פרטי התקשרות, שישה דימויים של עבודות פיסול חוץ קודמות שמתייחסות לטבע ולסביבה, רשימת פרטי הדימויים ותיאור קצר של כל יצירה, תיאור הפרויקט המוצע לפסטיבל (עד דף אחד), בצירוף רישום של היצירה המוצעת עם ציון ממדים.

אופן הגשה: לדוא"ל המצורף

מועד אחרון להגשה: 30 ביוני 2015

הכרזה על הזוכים: 13 ביולי 2015

קישור לאתר:

http://gd-park.org.tw/en/what-is-new

 

http://www.transartists.org/air/guandu-international-outdoor-sculpture-festival

קישור לדוא"ל:

festival@gd-park.org.tw

 

הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

 

  • קול קורא לעבודות דיגיטליות ועבודות מבוססות רשת, המוזיאון לאמנות עכשווית, מיאמי, ארה"ב Institute of Contemporary Art, Miami

הזוכים יציגו בתערוכה

מועד אחרון להגשה: 5 ביולי 2015 (הגשה מאוחרת)

הכרזה על הזוכים: תחילת יולי 2015

קישור לאתר:

http://www.icamiami.org/exhibition/open-call-2015/

קישור לדוא"ל:

http://www.icamiami.org/

פורסם ב-20 במאי 2015

  • שהות אמן באסן, גרמניה PACT Zollverein

מועד אחרון להגשה: 8 ביוני 2015

קישור לאתר:

http://www.pact-zollverein.de/

קישור לדוא"ל:

residenz@pact-zollverein.de

פורסם ב-20 במאי 2015

  • קול קורא לביאנלה של אירלנד

EVA International – Ireland's Biennial 2016 

מועד אחרון להגשה: 15 ביוני 2015

קישור לאתר:

http://opencall.eva.ie/

קישור לדוא"ל:

info@eva.ie

פורסם ב-26 באפריל 2015

  • קול קורא לפרויקט אמן לשנת 2015/16, גלריה כורש

מועד אחרון להגשה: 1 ביולי 2015

קישור לדף פייסבוק:

https://www.facebook.com/Koresh14

קישור לדוא"ל:

koreshva@gmail.com

פורסם ב-14 באפריל 2015

  • שהות אמן בקז'רק, צרפת Maisons Daura

מועד אחרון להגשה: 14 באוגוסט 2015

קישור לאתר (בצרפתית בלבד):

http://www.magp.fr/modalites-daccueil-aux-maisons-daura/

קישור לעלון מידע באנגלית שכולל טופס הגשה:

http://www.magp.fr/wp-content/uploads/2013/07/Maisons-Daura_presentation-file_2013-WEB.pdf

קישור לדוא"ל:

contact@magp.fr

פורסם ב-20 במאי 2015

  • קול קורא לתערוכת אמנות דואר בינלאומית, אלכסנדריה, מצרים

International Mail Art Egypt 2015

מועד אחרון להגשה: 30 ביולי 2015

קישור לאתר:

http://capacity4dev.ec.europa.eu/medculture/blog/international-mail-art-egypt-2015

קישור לדוא"ל:

hassan.reem@gmail.com

או

mmmoataz@hotmail.com

פורסם ב-26 באפריל 2015

 

קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

 

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

 

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!