7 ביולי 2013

פרויקט אמן־מורה לשנת 2013

זכאים להגיש: אמנים בתחומי האמנות הפלסטית והעיצוב, שהוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהוראת אמנות ובהדרכת אמנות פורמאלית ובלתי פורמאלית בקהילה. לא יתקבל אמן שממילא משמש כמורה מן המניין במערכת החינוך. כמו כן לא תתקבל הצעת מועמד להפעלת הפרויקט בחט"ע שבה מתקיימים לימודי אמנות בהיקף של 5 יח"ל ויותר.

הפרס: תשלום חודשי קבוע בסך 4,374 ₪ כולל מע"מ (3,706.9 ₪ לפני מע"מ) הכולל את כל העלויות על פי חוק, יועבר לאמן על ידי משרד התרבות החל מחודש ספטמבר בשנה הרלבנטית עד יוני בשנה שאחריה בכפוף לקבלת מלוא השירותים הנדרשים ובהתאם להסכם התקשרות שייחתם. האמן יידרש לחתום על הסכם עם משרד התרבות והספורט. התשלום איננו משמש תמורה לעבודה או להעסקתו של האמן במערכת החינוך אלא הוא תשלום בגין מתן השירות של האמן, כיוצר המפתח ומקדם את יצירתו בצד מעורבותו הקהילתית. יובהר כי התשלום האמור אינו פטור ממס ומסכום זה ינוכה מס על פי כל דין.

דרישות מהאמן: על האמן להגיש הצעה מפורטת לפרויקט בהיקף של 8 שעות שבועיות בבית ספר מחטיבת הביניים או התיכון. תיתכן אפשרות לעבודה עם שתים עד שלוש קבוצות תלמידים בביה"ס. אמן לא יציע נושאים הדומים לתכנית הלימודים הנהוגה במערכת החינוך. בהצעתו יציג האמן את הרציונל של הפרויקט, דרכי העבודה ופירוט עלויות משוער. ההצעה תאושר בכתב על ידי מנהל/ת בית הספר שבו יתקיים הפרויקט, בצירוף מכתב הסכמה מהבעלות על ביה"ס, המביעים נכונות להעמיד לרשות האמן חלל מתאים לפעילות, לממן עלות חומרים למשך שנת הלימודים, להקצות שעות לימוד מיוחדות לנושא, לאפשר ולסייע לאמן בבחירת תלמידים מתאימים, לדאוג לכיסוי ביטוחי הולם עבור האמן והתלמידים במסגרת הפעילות.

בחבילת ההגשה: טופס מועמדות; קורות חיים; קובץ פי די אף אחד של דימויי יצירות (עד 15 דימויים של יצירות נבחרות בקובץ אחד) או עבודות וידאו בדי וי די (בארבעה עותקים); קובץ פי די אף של קטלוג אחד של תערוכת יחיד בלבד (אם יש); קובץ וורד ובו פירוט הפרויקט ותכנית העבודה (עד שני עמודים, על פי הפירוט בסעיף 5 בתקנון), כפי שסוכם עם מנהל ביה"ס לשנת הלימודים תשע"ג; קובץ וורד נוסף ובו מכתב הסכמה של מנהל ביה"ס שבו יתקיים הפרויקט (כמפורט בסעיף 7 בתקנון). החומר לא יוחזר.

נוהל הגשה: ניתן לשלוח את החומרים לדוא"ל שלמטה או בדואר רגיל/רשום לפי ההנחיות הבאות (אין לשלוח פעמיים גם בדוא"ל וגם בדואר):

דוא"ל: כקבצים מצורפים (ולא כקישורים) עד 15 מגה, ולכתוב בשורת הנושא: "מלגת אמן מורה". אין לשלוח יצירות מבוססות זמן בדוא"ל.

דואר רגיל/רשום: על גבי תקליטור  לכתובת שבטופס ההגשה, ולכתוב "עבור מלגת אמן מורה" על המעטפה. אין לשלוח בדואר שליחים.

מועד אחרון להגשה: 14 ביולי  2013

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot2013@gmail.com

בקריית טבעון דרוש אמן־מורה

חטיבת הביניים של קריית טבעון תשמח לקלוט אמן־מורה.

לפרטים וסיוע במילוי הטפסים, נא לפנות ללילך דרמון ממחלקת החינוך של קריית טבעון במספרי הטלפון או בדוא"ל שלהלן:

04-9539248

054-6734328

lilach@kiryat-tivon.muni.il

קול קורא להציע עבודות לפסטיבל קולנוע ווידאו, קאסל, גרמניה

30th Kassel Documentary Film and Video Festival

זכאים להגיש: קולנוענים, אמנים, וי ג'יי, מפיצים, מפיקים, גלריסטים, אוניברסיטאות או מוסדות אמנות

גמול לאמן: מועמדים שייבחרו להשתתף בפסטיבל, ייכללו אוטומטית בתחרות לעבודת המיצב־מדיה הטובה ביותר; אירוח בקאסל בזמן הפסטיבל, קטלוג

קריטריונים להגשה: יצירות קולנוע עכשווי, מיצב, מיצג אור־קולי וסטים של וי ג'יי מהשנים 2012 או 2013 בכל אורך.

בחבילת ההגשה: טופס הגשה (מקוון); עותק צפייה של היצירה המוצעת; סינופסיס קצר; ביוגרפיה ופילמוגרפיה בעותק קשיח. עותק היצירה צריך להישלח על גבי תקליטור נפרד. במקרים מיוחדים יתקבל גם קישור לאתר שיתוף לצפייה ביצירה.

נוהל הגשה: יש לפתוח חשבון משתמש ולמלא את טופס ההגשה. את יתר חומרי ההגשה יש לשלוח בדואר רגיל לכתבות שבאתר. מועמד שלא מעלה תמונות דוֺם (סטילס) לטופס ההגשה, יצרף אותם לעותק צפייה של היצירה באותו תקליטור.

מועד אחרון להגשה: 20 ביולי 2013

הכרזה על הזוכים: סוף אוקטובר 2013

קישור לאתר:

http://www.kasselerdokfest.de/de/aktuelles/

קישור לדוא"ל:

dokfest@filmladen.de

קול קורא להגיש עבודות אמנות וטקסטים למגזין המקוון הרמה

נושא: שיעורי בית

בחבילת ההגשה: טקסטים (במסמך וורד ניתן לעריכה) או דימויים באיכות גבוהה (300(dpi או וידאו/ סאונד באמצעות קישור ל-YOUTUBE, VIMEO או כל אתר מארח אחר.

בנוסף, יש לצרף קרדיט מלא של העבודה: שם האמן, שם העבודה, שנת יצירה, חומרים, גודל.

אופן הגשה: לדוא"ל המצורף.

מועד אחרון להגשה: 8 בספטמבר 2013

http://manofim.org/harama/

קישור לדוא"ל:

haramamag@gmail.com

שהות אמן במיטגונג, אוסטרליה Sturt

תחומים: קרמיקה, עיצוב גרפי, צורפות, מולטי מדיה, פיסול, טקסטיל, חיתוך עץ

זכאים להגיש: אמנים מהתחומים הנ"ל בעלי ניסיון מקצועי מוכח

משך השהות: שלושה חודשים

כלול באירוח: מלגה (גובה המלגה במסלול המקצועי עומד על 2,000 דולר אוסטרלי ועוד 500 דולר אוסטרלי בעבור חומרים), מגורים וסטודיו מצויד בתמורה למפורט בדרישות מהאמן.

דרישות מהאמן: 30 שעות הוראה (סדנה של חמישה ימים או כמה קורסים של יום אחד); יצירת גוף עבודה, שממנו יתרום עבודה לאוסף הקבוע של התוכנית.

בחבילת ההגשה: טופס הגשה; הצעת פרויקט תמציתית; קורות חיים עדכניים; דימויים של יצירות קשורות להצעה וכל חומר רלוונטי אחר, אם ישנו.

אופן הגשה: בדוא"ל או בדואר

מועד אחרון להגשה: 31 באוקטובר 2013

קישור לאתר:

http://www.sturt.nsw.edu.au/get-involved/artist-in-residence

קישור לדוא"ל:

mpatey@sturt.nsw.edu.au

הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

 •  קול קורא ליצירות מבוססות זמן לפסטיבל וידאו וקולנוע, המוזיאון לאמנות עכשווית (MOCA), צפון מיאמי

Optic Nerve Film Festival

מועד אחרון להגשה: 7 ביולי 2013

קישור לאתר:

 https://www.callforentry.org/festivals_unique_info.php?ID=1366

קישור לדוא"ל:

 jangel@mocanomi.org

פורסם ב-15 ביוני 2013

 •  פרס "עידוד היצירה" בתחומי האמנות הפלסטית

מועד אחרון להגשה: 11 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot2013@gmail.com

פורסם ב-15 ביוני 2013

 •  פרס מפעל חיים בתחום האמנות הפלסטית 2013

 מועד אחרון להגשה: 11 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.mcs.gov.il/Pages/default.aspx

קישור לדוא"ל:

prasimvemilgot2013@gmail.com

פורסם ב-15 ביוני 2013

שהות אמן בווילנה, ליטא Rupert Residency

מועד אחרון להגשה: 14 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.rupert.lt/

קישור לדוא"ל:

residencies@rupert.lt

פורסם ב-30 ביוני 2013

 •  שהות אמן בספרטה, אתונה, יוון

Medea Electronique Koumaria Residency

מועד אחרון להגשה: 15 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.medeaelectronique.com/

קישור לדוא"ל:

info@medeaelectronique.com

פורסם ב-8 ביוני 2013

 •  קול קורא לתחרות עיצוב אלמנט כניסה לעיר ראשון לציון

מועד אחרון להגשה: 15 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/Pages/element_cnisa_laiir.aspx

קישור לדוא"ל:

noap@rishonlezion.muni.il

פורסם ב-1 ביוני 2013

 •  קול קורא לשהות אמן, דלפינה, לונדון

POLITICS OF FOOD RESIDENCY

מועד אחרון להגשה: 29 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://delfinafoundation.com/open-calls/politics-of-food/

קישור לדוא"ל:

 residency@delfinafoundation.com

פורסם ב-30 ביוני 2013

מועד אחרון להגשה: 30 ביולי 2013 בשעה 16:00

קישור לאתר:

www.cca.org.il

קישור לדוא"ל:

info@cca.org.il

פורסם ב-30 ביוני 2013

 •  קול קורא לאמנים להציע יצירות לתערוכה קבוצתית, מכללת דוד ילין

מועד אחרון להגשה: 30 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://www.dyellin.ac.il/component/content/article/43-2009-11-30-12-59-18/2225-exhibitiondec2013

קישור לדוא"ל:

Netaelkayamart@gmail.com

פורסם ב-22 ביוני 2013

 •  89plus Open Call and Serpentine Gallery Marathon

מועד אחרון להגשה: 30 ביולי 2013

קישור לאתר:

http://89plus.com/

פורסם ב-1 ביוני 2013

 •  קול קורא להגשת הצעה להשתתפות בתערוכה קבוצתית,

הגלריה ע"ש אפטר, מרכז אמנויות מעלות תרשיחא

מועד אחרון להגשה: 31 ביולי 2013

קישור לאתר:

www.artsmaalot.com

קישור לדוא"ל:

 arts@maltar.org.il

פורסם ב-22 ביוני 2013

 •  קול קורא לפרסום מאמרים אקדמיים, מסות ותערוכות וירטואליות בגיליון מס' 29 של "היסטוריה ותיאוריה: הפרוטוקולים"

מועד אחרון להגשה: 1 באוגוסט 2013

קישור לדוא"ל:

 htprotocols@gmail.com

קישור לאתר:

http://www.bezalel.ac.il/academics/history/protocols/#.UanSHEB7KSo

פורסם ב-1 ביוני 2013

 •  שהות אמן בשבויה קו, טוקיו, יפן Tokyo Wonder Site

מועד אחרון להגשה: 2 באוגוסט 2013

קישור לאתר:

http://www.tokyo-ws.org/

קישור לדוא"ל:

contact@tokyo-ws.org

פורסם ב-22 ביוני 2013

 • שהות אמן בגרץ, אוסטריה Artists Studio Rondo

מועד אחרון להגשה: 30 באוגוסט 2013

קישור לאתר:

http://www.kulturservice.steiermark.at/cms/ziel/13915518/EN/

קישור לדוא"ל:

rondo@kulturservice.steiermark.at

פורסם ב-30 ביוני 2013

 •  קול קורא לתכנון אתרי זיכרון בקומפלקס משרדי הממשלה באוסלו לציון מתקפת הטרור ב-22 ביולי 2011  

international open call for entries: July 22 memorial sites

מועד אחרון להגשה: 1 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

http://minnesteder.no/en/

קישור לדוא"ל:

post@koro.no

פורסם ב-15 ביוני 2013

 •  קול קורא להצעת יצירות לביאנלה לאמנות עכשווית בלימריק, אירלנד

eva International 2014

מועד אחרון להגשה: 2 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

http://opencall.eva.ie/

קישור לדוא"ל:

info@eva.ie

פורסם ב-22 ביוני 2013

 •  שהות אמן בפילזן, שיקגו, ארה"ב

SPARE

מועד אחרון להגשה:  15 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

http://spareresidency.com/

קישור לדוא"ל:

info@spareresidency.com

פורסם ב-12 בינואר 2013

 •  קול קורא לתערוכת צילום בהונג קונג

Masters Award Hong Kong

מועד אחרון להגשה: 17 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

http://www.wyngmastersaward.hk/index.php/en/master-home-en

קישור לדוא"ל:

info@wyng.hk

פורסם ב-22 ביוני 2013

 •  שהות אמן בקוקולה, פינלנד

Drake Arts Centre

מועד אחרון להגשה: 30 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

centrhttps://www.kokkola.fi/kulttuuri/taiteilijaresidenssi/en_GB/taiteilijaresidenssi/

קישור לדוא"ל:

sonja@nordiskakonstskolan.fi

או

kfhs.fi@Sonja

פורסם ב-24 במרץ 2013

 •  קול קורא להגשת הצעה לעבודת אמנות בת חלוף, פרס שפילמן, ברלין

SZPILMAN AWARD 2013

מועד אחרון להגשה: 30 בספטמבר 2013

קישור לאתר:

 www.award.szpilman.de

קישור לדוא"ל:

award@szpilman.de

פורסם ב-13 באפריל 2013

 •  StudioSwap – לוח החלפות חללי סטודיו בינלאומי

נפתח דף פייסבוק בניהולה של אלה ספקטור, שמטרתו לאפשר שהות אמן עצמאית בחו"ל באמצעות החלפת חללי סטודיו.

שם הדף: studioswap

קישור לדף:

http://www.facebook.com/pages/StudioSwap/133689013390734

 קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!