8 בדצמבר 2012

שהות אמן בדורטמונד, גרמניה

Summer Residency at Kuenstlerhaus Dortmund

משך השהות: 6−8 שבועות, מיוני עד אוגוסט 2013

כלול באירוח: מגורים; סטודיו; עלות נסיעות למקום התוכנית ובחזרה; תשלום הוצאות יומי על סך 10 ארו; עד 1,000 ארו תקציב למימון הפרויקט, בכפוף לתקציב הנוכחי ובהתייעצות עם מנהלי התוכנית.

על חשבון האמן: ביטוח בריאות

בחבילת ההגשה: טופס הגשה מלא, קורות חיים (עד שני דפים), הצעת פרויקט (דף אחד), 5−10 דוגמות עבודה משלוש השנים האחרונות (הדפסות בגודל של עד 18X24 ס"מ בצירוף כותרות פרטי העבודות). ניתן לצרף תיאור של העבודות המצורפות (עד דף אחד) וקטעי וידאו על די וי די באורך כולל שלא יעלה על עשר דקות.

אופן הגשה: יש לשלוח את טופס ההגשה לדוא"ל המצורף ועוד עותק מודפס עם חומרי ההגשה בדואר רגיל.

מועד אחרון להגשה: 31 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.kh-do.de/en/networking/artists-in-residence-en.html

קישור לדוא"ל:

applications@kh-do.de

קול קורא לפרויקט תלוי מקום בגלריה P8, יפו

מיקוד: פרויקט תלוי מקום.  תוצאת הפרויקט יכולה להיות פעולה אמנותית מכל סוג – תערוכה, מיצג,

פעולה ציבורית או כל דבר אחר – בתנאי שתהיה מיועדת ומתוכננת לגלריה ו/או לסביבתה. המושג

"תלוי מקום" יכול לכלול היבטים שמעבר לתכונות הפיזיות של החלל של הגלריה: האמנים יפרשו את

המושג וימלאו אותו במשמעות כפי שימצאו לנכון.

ההצעה תכלול: תיאור הפרויקט המוצע – היבטים מושגיים וטכניים (עד עמוד אחד), סקיצות או כל

חומר נלווה חזותי אחר לפי שיקול דעת המגיש, הערכת תקציב, תיק עבודות – עשר עבודות

מהשנתיים האחרונות בקובץ פי די אף. קטעי וידאו באורך כולל שלא יעלה על חמש דקות יש להעלות ליו־טיוב או וימאו.

נוהל הגשה: יש לשלוח את החומרים הנדרשים לדוא"ל המצורף.

הערה: ניתן לבקר בגלריה בשעות הפתיחה בימי רביעי וחמישי בין 16:00−19:00 ובשישי־שבת בין 11:00−14:00.

הפרויקט יתבצע בסוף שנת 2013 או תחילת 2014. בקשות למימון הפרויקט יוגשו לגופים הרלוונטיים על ידי האמן הנבחר והגלריה במשותף.

מועד אחרון להגשה: 31 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.p8gallery.net/

דוא"ל לבירורים ולהגשה:

site_specific@p8gallery.net

קול קורא לפרויקט מוזיאון הארטא אוטיל

The Museum of Arte Útil 

הפרויקט הוא שיתוף פעולה בין מוזיאון קווינס בניו יורק ומוזיאון ואן אבה באיינדהובן

מיקוד: על הפרויקט לכלול שימושים חדשים לאמנות במסגרת החברה (רשימת קריטריונים מלאה באתר). ניתן להגיש גם פרויקט שמומש כבר או פרויקט מתמשך.

זכאים להגיש: מועמדים מכל תחום, ולא בהכרח היוזמים של הפרויקט

גמול לאמן: מימוש הפרויקט (השקה בפברואר), אפשרות להצגת הפרויקט במוזיאון קווינס ומוזיאון ואן אבה ו/או פרסום.

נוהל הגשה: יש למלא טופס הגשה באתר.

מועד אחרון להגשה: 15 בפברואר 2012

קישור לאתר:

http://arteutil.net/

קישור לדוא"ל:

opencall@arteutil.net

שהות אמן בסאו פאולו, ברזיל

FAAP

Fundação Armando Alvares Penteado

משך השהות: 2−6 חודשים

דמי הגשה: 50 דולר

על חשבון האמן: נסיעות, ביטוח, מחיה, פיקדון על סך 500 דולר ודמי הגשה

כלול באירוח: סטודיו משולב עם מגורים

בחבילת ההגשה: קורות חיים ותיק עבודות, טופס הגשה חתום (מהאתר), תמונת פספורט (3X4 ס"מ), העתק תקנון חתום (מהאתר), שני מכתבי המלצה מאנשי מקצוע בתחום האמנות (יישלחו ישירות על ידי הממליצים לדוא"ל המצורף או יצורפו לחבילת ההגשה), הצהרת כוונות (הצעת פרויקט, דרישות טכניות, לוח זמנים וכל נתון רלוונטי אחר שיכול לסייע בתכנון הפרויקט), הצעה לפעילות קהילתית (סדנה, שיעורים, הרצאות, תערוכות, שותפויות), טווח הזמן הרצוי לשהות ותשלום דמי ההגשה.

אופן ההגשה: בדואר רגיל על גבי תקליטור או בדוא"ל

מועד אחרון להגשה: 15 בינואר 2013

הכרזה על הזוכים: אפריל 2013

קישור לאתר:

http://www.faap.br/residenciaartistica/

קישור לדוא"ל:

resartisfaap.info@faap.br

 הצעות קודמות שעדיין בתוקף:

 •  קול קורא להצעת תערוכה בגלריה אנטנה, ניו אורלינס, לואיזיאנה, ארה"ב

Antenna Open Call for 2013 Exhibitions

מועד הגשה אחרון: 10 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

https://pressstreet.submittable.com/submit

פורסם ב-1 בדצמבר 2012

 •  שהות אמן באסן, גרמניה

PACT Zollverein

מועד הגשה אחרון: 10 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre

קישור לדוא"ל:

residenz@pact-zollverein.de

פורסם ב-1 בדצמבר 2012

 • שהות אמן בדבו־דו, דרום קוריאה

GYEONGGI CREATION CENTER RESIDENCY PROGRAM 2013

מועד אחרון להגשה: 14 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.gyeonggicreationcenter.org/enghtml/events/exhibition_display.asp?s_year=2012

קישור לדוא"ל:

gcc.apply2013@gmail.com

פורסם ב-17 בנובמבר 2012

 •  שהות אמן בפאיום, מצרים

Fayoum Art Centre

מועד אחרון להגשה: 15 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.fayoumartcenter.com/

קישור לדוא"ל:

winteracademy.ablamuseum@gmail.com

פורסם ב-1 בדצמבר 2012

 • שהות אמן בשיקגו, ארה"ב SPARE

מועד אחרון להגשה: 15 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://spareresidency.com/

קישור לדוא"ל:

info@spareresidency.com

פורסם ב-27 באוקטובר 2013

 •  קול קורא לפסטיבל סרטים ותערוכת אמנות, מינכן

KINO DER KUNST

מועד אחרון להגשה: 15 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.kinoderkunst.de/homepage/

קישור לדוא"ל:

mandoki@kinoderkunst.de

פורסם ב-20 באוקטובר 2012

 •  שהות אמן בבריסל, בלגיה

F/LOSS Arts Residencies

מועד אחרון להגשה: 15 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.constantvzw.org/site/Call-for-F-LOSS-Arts-Residencies.html

קישור לדוא"ל:

house@lists.constantvzw.org

פורסם ב-6 באוקטובר 2012

 •  קול קורא להציע עבודות לביאנלה לאמנות מדיה בוורוצלב, פולין

WRO Art Center

מועד אחרון להגשה: 15 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.wro2013.wrocenter.pl/entry/

קישור לדוא"ל:

biennale@wrocenter.pl

פורסם ב-13 באוקטובר 2012

 •  קול קורא להגשה מועמדות למחזור 2013 של תוכנית האירוח ארטפורט

מועד אחרון להגשה: 20 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.artportlv.org/

קישור לדוא"ל:

artport@artportlv.org

פורסם ב-24 בנובמבר 2012

 •  קול קורא להציע עבודות לתערוכה בגלריה פיקסל, קנזס סיטי

Hex Gallery Kansas City, Missouri/USA

מועד אחרון להגשה: 31 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://www.hexpixelgallery.com/

קישור לדוא"ל:

contact@hexpixelgallery.com

פורסם ב-24 בנובמבר 2012

 •  שהות אמן בקורקוהורי אליאס, יוון

Create an Accident

מועד אחרון להגשה: 31 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://createanaccident.com/

קישור לדוא"ל:

info@createanaccident.com

פורסם ב-27 באוקטובר 2012

 •  שהות אמן בסנט לואיס, ארה"ב

The Luminary Center for the Arts Residency Program

מועד אחרון להגשה: 31 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://theluminaryarts.com/programs/residencies/

קישור לדוא"ל:

residency@theluminaryarts.com

פורסם ב-14 במאי 2012

 •  קול קורא להצעת תערוכה בחלל האמנות שרלוטנבורג, קופנהאגן, דנמרק

The Spring Exhibition at Kunsthal Charlottenborg: open call

מועד אחרון להגשה: 10 בינואר 2013

קישור לאתר:

http://www.springexhibition.com/index.php/en/home

קישור לדוא"ל:

mette@charlottenborg-fonden.dk

פורסם ב-17 בנובמבר 2012

 •  שהות אמן באינדי איילנד של אנדריאה זיטל,

2013 residency on Andrea Zittel's Indy Island

Indianapolis Museum of Art

מועד אחרון להגשה: 11 בינואר 2013

קישור לאתר:

http://www.imamuseum.org/islandresidency

קישור לדוא"ל:

ayork@imamuseum.org

פורסם ב-10 בנובמבר 2012

 • שהות אמן בפאוריה, ארה"ב

Prairie Center of the Arts

מועד אחרון להגשה: 15 בינואר 2013 (או 15 באפריל 2013, 15 ביולי 2013)

קישור לאתר:

http://prairiecenterofthearts.blogspot.co.il/

קישור לדוא"ל:

michele@prairiecenterofthearts.org

פורסם ב-24 בנובמבר 2012

 •  קול קורא להציע עבודה חדשה לתערוכה בפְריז, לונדון

Emdash Award 2013

מועד אחרון להגשה: 16 בינואר 2013

קישור לאתר:

http://www.friezefoundation.org/emdash-award/

קישור לדוא"ל:

foundation@frieze.com

פורסם ב-24 בנובמבר 2012

 •  רדיוס שכונה: קריאה להגשת הצעות לפרויקטים ומועמדות לתוכנית התושבות הדו־שנתית, 

מעבדת האמנים לעירוניות חדשה (ארט פקטורי), בת ים

מועד אחרון להגשה: 31 בדצמבר 2012

קישור לאתר:

http://thelab-by.com/

קישור לדוא"ל:

artfactorybatyam@gmail.com

פורסם ב-17 בנובמבר 2012

 •  שהות אמן בניו יורק

MacDowell Colony

מועד אחרון להגשה: 15 בינואר 2013

קישור לאתר:

http://www.macdowellcolony.org/

קישור לדוא"ל:

info@macdowellcolony.org

פורסם ב-15 בספטמבר 2012

 •  קול קורא להצעות לתערוכה בנושא מאה שנה לרדי מייד,

מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 2013

קישור לדף הפייסבוק:

http://www.facebook.com/Haifa.Museums

קישור לדוא"ל:

Readymade100@hma.org.il

פורסם ב-3 בנובמבר 2012

 •  קול קורא להגשת תצלומים לתערוכה בגלריה בסוהו, ניו יורק

New York Center for Photographic Art

מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2013

קישור לאתר:

http://www.nyc4pa.com/#!

קישור לדוא"ל:

NYC4PA@gmail.com

פורסם ב-1 בדצמבר 2012

 •  שהות אמן באמסטרדם

De Ateliers

מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2013

קישור לאתר:

http://www.de-ateliers.nl/

קישור לדוא"ל:

office@de-ateliers.nl

פורסם ב-18 באוגוסט 2012

 •  שהות אמן בפלורידה

Master Artists-in-Residence Schedule at Atlantic Center for the Arts

מועד אחרון להגשה: 3 בפברואר 2013

קישור לאתר:

http://aca35.org/how-apply-master-artist-residence-program-0

קישור לדוא"ל:

jrox@atlanticcenterforthearts.org

פורסם ב-9 בספטמבר 2012

 • קול קורא להצעת תערוכה לגלריה בניו יורק

apexart's Unsolicited Proposal program

מועד אחרון להגשה: 15 בפברואר 2013 (ניתן להגיש הצעות החל ב-15 בינואר 2013)

קישור לאתר:

http://apexart.org/unsolicited.php

קישור לדוא"ל:

questions@apexart.org

פורסם ב-7 באוגוסט 2012

 •  שהות אמן בדורדרכט, הולנד

DordtYart

מועד אחרון להגשה: 1 במרץ 2013

קישור לאתר:

http://dordtyart.nl/

קישור לדוא"ל:

info@dordtyart.nl

פורסם ב-3 בנובמבר 2012

 •  שהות אמן בפלורידה

Community Artist in Residence C

מועד אחרון להגשה: 1 במרץ 2013

קישור לאתר:

http://aca35.org/about-community-artist-residence-program

קישור לדוא"ל:

rmorrison@atlanticcenterforthearts.org

 •  שהות האמן בבדפורד, ניו יורק

Eastern Frontier Educational Foundation & Norton Island Residency Programme

מועד אחרון להגשה: 1 במרץ 2013

קישור לאתר:

http://www.easternfrontier.com/

קישור לדוא"ל:

webmaster@easternfrontier.com

 פורסם ב-24 ביוני 2012

 •  שהות אמן בראומה, פינלנד

Raumars Artist-in-Residence Programme

מועד הגשה אחרון: 15 באפריל 2013

קישור לאתר:

http://www.transartists.org/air/raumars-artist-residence-programme 

קישור לדוא"ל:

raumars@raumars.org

פורסם ב-12 באוגוסט 2012

 •  StudioSwap – לוח החלפות חללי סטודיו בינלאומי

נפתח דף פייסבוק בניהולה של אלה ספקטור, שמטרתו לאפשר שהות אמן עצמאית בחו"ל באמצעות החלפת חללי סטודיו.

שם הדף: studioswap

קישור לדף:

http://www.facebook.com/pages/StudioSwap/133689013390734

קישור לבלוג של יעקב גבאי:

http://yacovgabay.blogspot.com/

איגוד האמנים הפלסטיים אינו אחראי למידע או לתוכן המתפרסמים באתרים שלעיל.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!
[calendar id="6734"]

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!