05/10/2021

פורסמו הקולות הקוראים לפרסי משרד התרבות לאמן צעיר, עידוד היצירה ומפעל חיים

משרד התרבות פרסם השבוע את הקולות הקוראים עבור פרס האמן הצעיר, פרס עידוד היצירה ופרס מפעל חיים לאמנים פלסטיים לשנת 2021. כזכור, הפרסים לא חולקו בשנה שעברה עקב משבר הקורונה ומאז פעל האיגוד להחזרתו מול משרד התרבות.

פרס האמן הצעיר
הפרס מיועד לאמנים  בגילאי 27 עד  35 (כולל), שהם אזרחי  מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות, ובכלל זה השתתפו בשתי תערוכות קבוצתיות סלקטיביות שלא במסגרת בית הספר, או בתערוכת יחיד במוזיאון או בגלריה מוכרת.
אמן שכבר זכה בפרס בעבר, לא יוכל לקבלו פעם נוספת.
יוענקו עד 10 פרסים בגבוה של 10,000 ₪ לכל פרס
פרס עידוד היצירה
הפרס מיועד לאמנים בגילאי 35 ומעלה, שהם אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שבע שנים לפחות, ובכלל זה השתתפו לכל הפחות בשלוש תערוכות יחיד או קבוצתיות סלקטיביות שהועלו בחללי תצוגה מקצועיים מוכרים.
לא יגיש מועמדותו אמן אשר זכה בפרס זה, או בפרס שרת התרבות והספורט בתחומי האמנות הפלסטית, או בפרס מפעל חיים במהלך חמש השנים האחרונות, קרי בשנים 2020-2016, או בפרס האמן הצעיר במהלך השנתיים האחרונות, קרי בשנים 2020-2019.
יוענקו עד 10 פרסים בגובה של 20,000 ₪ לכל פרס

המועד האחרון להגשה לכל הפרסים: יום רביעי, 3 בנובמבר.

פרטים נוספים והגשה, באתר משרד התרבות.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות