פרסומי האיגוד — מחקרים, מדריכים ושות׳

פרסומים ישנים

סקירה וניתוח של תשתיות היצירה והתצוגה, ומיפוי של דרכי המימון והתמיכה באמנות בישראל (2016)

מסמך עקרונות מומלץ לתנאי התקשרות בין מארגני תערוכות צדקה ואמנים (2014)

אמן פעיל? אתה צריך להיות חבר באיגוד. להצטרפות  לחץ כאן
אמנית פעילה? את צריכה להיות חברה באיגוד. להצטרפות  לחצי כאן
אמן פעיל? אתה צריך להיות חבר באיגוד. להצטרפות  לחץ כאן
אמנית פעילה? את צריכה להיות חברה באיגוד. להצטרפות  לחצי כאן
אמן פעיל? אתה צריך להיות חבר באיגוד. להצטרפות  לחץ כאן
אמנית פעילה? את צריכה להיות חברה באיגוד. להצטרפות  לחצי כאן