מסמך עקרונות מומלץ ע"י האיגוד לתנאי התקשרות בין מארגני תערוכות צדקה ואמנים

bank1

 

 

 

 

 

 

האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל

ע"ר 58-037-942-8

www.igud-omanim.org

igud.a.p@gmail.com

 

מסמך עקרונות מומלץ ע"י איגוד האמנים הפלסטיים לתנאי התקשרות בין מארגני תערוכות צדקה ואמנים

המסמך מדגיש את זכויותיהם ואחריותם של אמנים מחד גיסא, ושל מארגני אירועים של מכירת אמנות לצורכי צדקה מאידך גיסא. מטרתו למנוע כל אי־בהירות או ניצול או חשש לניצול של מי מהצדדים השותפים לאירועים מבורכים אלה, מתוך עיקרון של הגינות הדדית ושקיפות מלאה. זהו המסמך המומלץ ע"י איגוד האמנים הפלסטיים ביחס לכל תערוכות מכירת אמנות לצורכי צדקה.

איגוד האמנים הפלסטיים גיבש קווים מנחים המומלצים בתערוכות מהסוג הנ"ל: 

אחוזי התרומה:

  • א. במקרה של תערוכה בחסות גוף מסחרי: האמן יתרום 50%-65% ממכירת העבודה לגוף הנתרם ויקבל 50%-35% מהפדיון של המכירה.
  • ב. במקרה של תערוכה המאורגנת ישירות ע"י העמותה הנתרמת: האמן יתרום 75% ממכירת העבודה לגוף הנתרם ויקבל 25% מהפדיון של המכירה.
  • ג. הסכומים בשני הסעיפים הקודמים כוללים את הוצאות האמן על העבודה. במקרה שהאמן הוא עוסק מורשה, יוציא האמן חשבונית על הסכום כולל מע"מ. האחוזים מתייחסים לסכום הרכישה בפועל. לא יחול כל ניכוי של הוצאות הפקת התערוכה מהסכום שיועבר לאמן). 

תרומה של עבודות

– האמן אינו צריך לחוש בשום דרך כי הנו מחויב לתרום את זמנו, משאביו ועבודותיו כתוצאה של לחץ ממקור כלשהו, ולא יופעל עליו לחץ כזה מצד מארגני האירוע או ממי מטעמו.

– ארגוני צדקה, ומארגני אירועי צדקה לא יתרימו כספים מאירועי אמנות ללא מתן תשלום או תמיכה כספית כלשהי לאמנים התורמים לאירוע, אלא אם האמן מבקש לוותר על חלקו לטובת מטרת הצדקה.

– מארגני אירועי הצדקה (נותני החסות) יעבירו את ההכנסות מהמכירה במלואן אל ארגון הצדקה ואל האמנים על פי מפתח החלוקה שנקבע. כל הוצאות ההפקה ישולמו בנפרד ע"י הגוף המארגן (נותן החסות).

– מומלץ לנהל משא ומתן ולחתום על חוזה בין הצדדים טרם האירוע.

תרומה של עבודה לארגוני צדקה

– יש לשים לב לחוקי המס בישראל.

– האחריות לבדיקת חוקי המס מוטלת הן על האמן והן על מארגני האירוע. במקרה הצורך, יש לגשת לייעוץ מקצועי בנושא.

רווחים המועברים לאמנים

– מומלץ כי טרם המכירה יתדיינו הצדדים ויחליטו על הסכום הכספי (כאחוז מן המכירה) אשר יקבל האמן לאחר המכירה.

– מומלץ כי טרם המכירה, יתדיינו האמן ובעל הגלריה המייצגת אותו, על חלוקתו של הסכום הכספי אשר יתקבל לאחר המכירה.

– יש לקבוע מחיר מינימום לעבודה אשר נתרמה על ידי אמן לצורך מכירת צדקה. המחיר יקבע תוך דיאלוג בין מארגני התערוכה לאמן. המחיר לא יהיה נמוך ממחיר השוק הריאלי של עבודות דומות של אותו האמן, ומומלץ שיהיה גבוה ממחיר השוק על מנת שחלק מהתרומה תיחשב כתרומה של הקונה. האמן יכול לקבוע כי העבודה לא תימכר מתחת למחיר מינימום.

 אחריות האמן

– על האמן לספק כל מידע שהוא נדרש לו על ידי מארגני האירוע.

– על האמן להצהיר על המקוריות של העבודה.

– על האמן להצהיר על היותו בעל הזכות למכור עבודה זו.

אחריות מארגני האירוע

– על מארגני המכירה להציג בפני האמנים דפי הסבר על האירוע אשר יכללו הסבר על מטרת האירוע ועל ארגון הצדקה. כמו כן יכללו דפי ההסבר את התנאים אותם הם מציעים לאמנים, שמות שופטי ועדת הקבלה (במידה וישנה), תאריכי הגשה אחרונים, אחריות למסגור, תאריכי שינוע הלוך ושוב, תלייה ותאריכי תשלום לאמנים. בנוסף יכללו דפי הסבר אלה גם התייחסות לנושאי המיסים.

– באחריות מארגני האירוע לבטח את כל העבודות בהתאם לשוויין המלא אשר עליו יצהירו האמנים.

– באחריות המארגנים להגן על זכויות היוצרים של האמנים בדרכים המתאימות לכך, ובהתאם לדין.

– על המארגנים להשיב עבודות שלא נמכרו אל האמנים וכן לדאוג להעביר דיווח על עבודות שנמכרו. הדיווח יכלול את סכום המכירה בפועל ופרטי הקונה.

– המארגנים ימציאו לאמנים אישור מס על התרומה (סך המכירה פחות התשלום לאמן) – במידה והאמן יבקש אישור זה.

– על מארגני האירוע לשאת בכל הוצאות האירוע כולל ביטוח, יחסי ציבור, קבלות ודוחות כספיים והדפסת חומר כתוב.

– לציין בכל הפרסומים את שמות האמנים ואת עובדת תרומתם.

משלוח של עבודות האמנות

– מסירה ידנית של עבודה הנה מסירה מקובלת.

– על המארגנים לדאוג להובלת העבודות מתקציבן. במידה ועבודות לא נמכרו על המארגנים לממן ולהוביל את העבודות  בחזרה לאמן.

– יש לבדוק מצבן של עבודות כשהן מגיעות למקום הקמת התערוכה. יש להודיע באופן מידי לאמן אשר עבודתו הגיעה במצב פגום.

– על מארגני האירוע לדאוג למצבן של העבודות במהלך ימי האירוע.

– עבודות אשר לא ימכרו באירוע יושבו לאמנים באותו אופן אריזה אשר הן נתקבלו בעת הקמת האירוע.

הצגת העבודות

– אופן הצגתן של העבודות יהיה מקצועי בהתאם למקובל תחום.

אי־הסרה של עבודה

– האמן או מארגן האירוע לא יסירו עבודה במשך ימי האירוע ללא הסכם ברור וכתוב של הצד השני.

 

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״, וחברים בו כיום כ-1150 אמנים. אנחנו לא מתעסקים בתערוכות, אלא בהגדלת תקציב האמנות, בשיפור תשתיות ומעמד האמן. לתאטראות יש צי של לוביסטים, לכם יש אותנו.

חשוב לדעת

חברי וחברות האיגוד נכנסים חינם למלא מוזיאונים, מקבלים הנחות בבתי עסק בתחום האמנות, ויכולים להרשם לשלל סדנאות והכשרות מקצועיות מסובסדות. גרים בתל אביב? מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!