17/01/2021

דרישת האיגוד ואיגודי יוצרים נוספים להכיר בתרבות כתשתית חיונית לקראת הקמת הממשלה הבאה

איגוד האמנים הפלסטיים, ביחד עם עשרות איגודי יוצרים מרכזיים אחרים ועם פורום מוסדות התרבות, קרא בשבוע האחרון למפלגות המתמודדות בבחירות הבאות להכיר בתרבות כתשתית חיונית לחברה בריאה ודמוקרטית, ולקדמה בסדר העדיפויות הלאומי.

לשון פנייתנו למפלגות המתמודדות בבחירות הקרובות:

״משבר הקורונה חשף את הפגיעה המתמשכת במעמד התרבות, היוצרים ועובדי התעשייה, כמו גם את חוסר ההבנה בצורך החיוני של האזרחים בתרבות בכלל ובימי משבר בפרט. אנו קוראים להכרה בתרבות כתשתית חיונית לחברה בריאה ודמוקרטית ולקידומה בסדר העדיפויות הלאומי.

הזכות לתרבות היא זכות יסוד חברתית, המקנה לכל אדם זכות ליטול חלק ביצירה האמנותית וזכות גישה לעשייה התרבותית על כל גווניה. התרבות  היא צורך אנושי שמעניק משמעות, חוזק נפשי ויכולת התמודדות גם בחיי היום יום אבל בעיקר בימי משבר, יהיו אלו שיהיו – מלחמה, משבר אישי או מגיפה.

לצורך קידום מטרות אלו יש לעשות את הפעולות הבאות:

להכניס לקווי היסוד של הממשלה החדשה שתקום את ההתחייבות לקידום עולם התרבות על בסיס העקרונות הבאים:

 • הגדלה משמעותית של התקציב המופנה לתחום התרבות, במטרה להתקרב לסטנדרט המקובל במדינות המערב של 1% מתקציב המדינה בהתאם להמלצת אונסק״ו.תרבות חופשית – חופש הביטוי וחופש היצירה הם הכלים החשובים ביותר ליצירה מקורית מתחדשת המציגה לעיתים מראה אל מול פני החברה. מיותר לציין כי דווקא במדינה כמו ישראל התרבות משמשת גם כלי חשוב לחוסן הלאומי של הציבור.
 • הקמת רשות לתרבות עצמאית ומקצועית, לקביעת מדיניות אשר אינה תלויה בסדר היום הפוליטי. הרשות לתרבות תהיה מחויבת בפני הציבור לקדם איכות ומצוינות ולעודד יצירה מקורית. הרשות תפעל לעידוד התרבות ולמתן תמיכה הולמת ליוצרים, תבטיח חופש יצירה ותיתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל, להשקפות השונות ולערכיה.
 • הגדלת אחוז התמיכה במוסדות התרבות המהווים את המסגרת העיקרית לעשייה האמנותית בישראל, תוך חיזוק החופש האמנותי והעצמאות הכלכלית שלהם ושמירה על שוויוניות ושקיפות בתהליך חלוקת התמיכות.
 • הגנה מקצועית על האמנים והמבצעים ודאגה לשכרם, לתנאי עבודתם ולזכויות הסוציאליות שלהם, וזאת ברוח החלטות והמלצות אונסק”ו – ארגון האומות המאוחדות לחינוך, למדע ולתרבות, בו ישראל חברה, אשר הכיר בכך שחוסנן וחיוניותן של התרבות והאמנות תלויים, בין היתר, ברווחתם של האמנים, הן כיחידים והן כקבוצה.
 • ביסוס מעמדם של היוצרים והמבצעים העצמאים במדינת ישראל באמצעות חקיקה, הגדלת התמיכה ושינוי שיטת התמיכה ביוצרים עצמאים והבטחת החופש האמנותי של כל יוצר. 
 • קידום ועידוד יצירה תרבותית בכלל מגזרי החברה וסגירת פערים בפריפריה החברתית והגאוגרפית ובחברה הלא יהודית.
 • החלת פרויקט “סל תרבות ארצי” על כל התלמידים בישראל, והכללת החינוך לצריכת תרבות במסגרת לימודי הליבה.
 • הקמת מכון לייצוא תרבות ישראלית כמקובל במדינות רבות, שתפעיל את תחום יצוא התרבות הישראלית ותפעל להעמיק את נוכחות התרבות הישראלית על כול גווניה ברחבי העולם.
 • הסדרה בחוק של נושא הצבת אמנות במרחב הציבורי בישראל לפי קריטריונים שקופים ותוך שילוב אמנים מקצועיים.
 • חקיקת חוק להגנת הספרות העברית אשר יבטיח שכר הולם לסופרים ושמירה על הפלורליזם הספרותי.
 • חקיקת “חוק מתקני הקלטה” אשר יחליף את “חוק הקלטות הריקות” המיושן, ויבטיח לאמנים ולמבצעים תמלוגים הולמים בגין העתקות ביתיות של יצירותיהם.
 • הרחבת הסבסוד לאזרחים וותיקים עבור פעולות תרבות.

על החתום:

איגוד האמנים הפלסטים , פורום מוסדות תרבות ואמנות בישראל, אמ”י, שח”ם, פורום מוסדות תרבות ערבים, איגוד הבמאיות והבמאים, איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה, איגוד התסריטאים, אי”ב, בת”י, מרכז מוסאוא, עמותת הכוריאוגרפים, אגוד המחזאיות והמחזאים, אגודת הסופרים העבריים, אגוד המוזיקאים העצמאיים, אשכולות, אגוד המוזיקאים עילם, איגוד מעצבי הבמה, פורום הדוקומנטרי בישראל, האגודה לזכויות האזרח.״

0
  0
  מה הזמנתי
  אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות