השתתפנו בדיון שקיימה ועדת השקיפות בכנסת עם משרד התרבות, ויש לנו מה לעדכן!

21/03/2018

עדי אנגלמן, מתאמת קשרי ממשל ומוסדות מטעם האיגוד, ייצגה אותנו ואתכם בדיון חשוב שקיימה בסוף חודש פברואר ועדת השקיפות בכנסת בנוגע להתנהלות משרד התרבות. הפרטים בפנים!

עדי אנגלמן, מתאמת קשרי ממשל ומוסדות מטעם האיגוד, ייצגה אותנו ואתכם בדיון שקיימה בסוף חודש פברואר ועדת השקיפות בכנסת. במהלך הדיון הפנתה סתיו שפיר, יושבת ראש הועדה, שאלות למנכ”ל משרד התרבות, יוסי שרעבי, בנוגע למידת השקיפות שלפיה המשרד פועל.

מטרת הדיון הייתה לברר עד כמה אנחנו, ציבור משלמי המיסים, מעודכנים באשר לנעשה במשרד התרבות: באיזה אופן מתבצעת חלוקת התקציבים במשרד? מי קובע את המדיניות ומהן ההחלטות שהתקבלו בשנים האחרונות? וכן הלאה.

לאורך הדיון התברר כי מידע רב שהמשרד אמור להנגיש לציבור (וליתר מיקוד – לנו, ציבור האמנים) אינו מובא כלל לידיעתנו. מה למשל? דוחות המסקרים את פעילותה של “פמי פרימיום” – החברה הקבלנית המבצעת עבור משרד התרבות את פרויקט “תרבות לישראל” בתקציב כולל של 25 מיליון ש”ח בשנה; פרוטוקולים מפגישות המועצה לתרבות ואמנות והמדורים השונים במשרד (ובהם המדור לאמנות פלסטית, כמובן), אשר אינם זמינים באתר המשרד; וכן רשימת חברי המועצה לתרבות ואמנות והמדורים במשרד התרבות, גובה תמיכות המשרד ואופן החלוקה שלהם.

חשוב לנו להזכיר לכם שבשנה האחרונה היה האיגוד שותף ליוזמה שמטרתה טיפול בעניין היעדר השקיפות המאפיין את התנהלות משרד התרבות. במסגרת זו הוגשה עתירה כנגד משרד התרבות, שהובאה לדיון ולבירור בבית המשפט המחוזי בירושלים. לשמחתנו, בית המשפט חייב את המשרד להעביר לידינו את המידע שדרשנו לקבל במסגרת העתירה (פרוטוקולים של פגישות המדור לאמנות פלסטית ועוד כמה דברים). הבעיה היא שעצם הפסיקה הנקודתית לא נותנת מענה תשתיתי וארוך טווח לבעיית ההתנהלות הלא שקופה.

אנחנו לא יודעים אם דרישתה של ח”כ שפיר לפרסם באתר האינטרנט של המשרד שורה של פרוטוקולים, דו”חות ומסמכים מהשנים האחרונות (בתוך 30 ימים) תביא לשינוי המיוחל. אנחנו, בכל אופן, נמשיך לפעול כדי להנגיש לציבור האמנים את המידע הנוגע לקבלת ההחלטות לחלוקה ולניצול של תקציבים הרלוונטיים במשרד התרבות. נמשיך לעדכן!

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות