מכתב איגוד האמנים הפלסטיים לראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, בעניין בחירת מנהל/ת חדש/ה למוזיאון תל אביב לאמנות

לכתבה באתר ״וואלה״ על שליחת המכתב והתגובות לו, לחצו כאן.

לכבוד ראש עיריית תל אביב-יפו, מר רון חולדאי,

בשבועות הקרובים אמורה להכריע וועדת מינויים בעניין מנהלו/תו החדש/ה של מוזיאון תל אביב לאמנות. מנהל המוזיאון הוא תפקיד ציבורי ראשון במעלה, שיש בו כדי להכתיב את המדיניות האמנותית והאוצרותית של המוסד למשך שנים אחדות אם לא למעלה מזה.

אנו החתומים מטה, סבורים שוועדת המינויים בהרכבה הנוכחי אינה לגיטימית, ואף חשודה בניגוד עניינים לפחות משני הטעמים הבאים:
1. מינוי של מנהל מוזיאון לאמנות הוא מינוי מקצועי. אין זה בגדר הסבירות, שבוועדת המינוי הנוכחית אין נציגים שהכשרתם המקצועית בתחום האמנות, ואשר הוכיחו השגים מקצועיים ניכרים בתחום האמנות, מחקר האמנות והאוצרות.
2. בוועדת המינויים הנוכחית יושבים לפחות שני אספני אמנות ותורמי פרסים (דורון סבג ועירית רפפורט), שלזהותו/ה של המנכ"ל/ית הבא/ה עשויה להיות השפעה על יוזמות פרטיות שיקדמו בתחומי המוזיאון. השניים ראויים, ללא ספק, להערכה ולהוקרה על תמיכתם במוזיאון ת"א ובאמנות המקומית לאורך השנים, אולם ישיבתם בוועדה ציבורית שיש לה השלכות על אופי המדיניות האוצרותית של המוזיאון בשנים הקרובות מעוררת חשד לניגוד עניינים מובהק.

לצד ההסתייגויות שהעלנו כאן בעניין הוועדה, אנו מבקשים להצביע על מה שנראה לפחות ככשלים חמורים בהתנהלותו הציבורית של מוזיאון תל אביב. כך, נדמה שהמוזיאון פועל ללא נורמות של שקיפות וללא תחושה של חובת דיווח, אחריות, והגינות ציבורית. באופן פרטני אנו מצפים להסדרה מיידית של הסעיפים הבאים באמצעות רגולציה ו\או חקיקה:

1. קביעת הגדרות התפקיד, משך הכהונה ותחומי האחריות של מנהל המוזיאון. יש להגביל את משך המינוי לפרק זמן סביר, כנהוג במוסדות ציבור.
2. הפרדה בין תפקיד האוצר הראשי לתפקיד המנכ"ל.
3. הכנסת סעיפים בתקנון המוזיאון, המבטיחים נציגות של אנשי מקצוע בוועדות מינויים מטעמו.
3א. הכנסת סעיפים בתקנון המוזיאון המבטיחים נציגות של קהילות מודרות, לצורך תיקון האפליה המתמשכת של יוצרות ויוצרים מקהילות אלה.
3ב. הכנסת סעיפים בתקנון המוזיאון המבטיחים שמערך התערוכות יתמוך כספית ויקדיש תשומת לב מיוחדת לעבודות אמנות שאינן יכולות לקבל במה במסגרת שדה האמנות המסחרי.
4. שקיפות ציבורית בפילוח תקציב המוזיאון, ובכלל זה הגדרת סעיף המסדיר את האחוז התקציבי המוקצה לרכישת אמנות מקומית.
5. קביעת תקנון אתי הקובע סייגים ברורים למעורבות של הון פרטי בקביעת המדיניות האוצרותית של המוזיאון. בין השאר יסדיר תקנון כזה את היחס בין פטרונים פיננסיים למקבלי החלטות. יש לברך על כל תרומה כספית למוזיאון, ובה בעת למנוע מעורבות קלוקלת של בעלי אינטרסים בהחלטות המקצועיות-אוצרותיות של המוסד.
6. הסדרת תנאי העסקה הוגנת לכל עובדי המוזיאון, ובכלל זה קביעת תשלום לאמנים/ות המציגים/ות את עבודתם/ן במקום.

אנו החתומים מטה, אמנים/ות, כותבים/ות, אוצרים/ות, חוקרי/ות אמנות ומורים/ות לאמנות, סבורים שסעיפים אלה אינם נוגעים רק למוזיאון תל אביב, וקוראים להתערבותו של הרגולטור הממשלתי בהסדרתם המיידית בכל מוסדות הציבור המופקדים על האמנות. בנוסף, אנו קוראים מכאן למר רון חולדאי, שנושא גם בתפקיד יושב ראש חבר הנאמנים של המוזיאון, לשנות את הרכבה של וועדת האיתור הנוכחית באופן שיעלה בקנה אחד עם רוח הדברים שהעלנו במכתב זה. אחרי למעלה מעשור של ניכור בין מוזיאון ת"א לקהילת האמנות המקומית, רגע זה יכול להיות הזדמנות להשיב את המוזיאון לקהילה המקצועית ולציבור תושבי העיר שאותם הוא אמור לשרת.

לרשימת החותמים באתר ערב רב לחצו כאן.

איגוד האמנים הפלסטיים נוסד בשנת 1934 תחת השם ״אגודת הציירים והפסלים בארץ ישראל״. חברים בו כיום מעל 1000 אמנים. אנחנו עובדים כל השנה כדי להגדיל את תקציב האמנות הפלסטית בישראל, ליזום תשתיות חדשות לתחום ולקדם את מעמד האמן. הצטרפו אלינו.

חשוב לדעת

הסטודיו בתל אביב? בעקבות מאמצי האיגוד מגיעה לכם הנחה בארנונה על הסטודיו!

הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר שלנו, וכבדו את תיבת הספאם שלכם במעדן מלכים!