16/01/2020

עדכון לגבי היעלמות חלוקת פרסי משרד התרבות לשנת 2019

בשבועות האחרונים, לאחר שנודע לאיגוד על דבר העיכוב בהכרזה על הזוכים בפרסי משרד התרבות לתחום האמנות הפלסטית (למעט פרס השרה) וזאת למרות שועדות הפרסים כבר התכנסו ובחרו בזוכים, פעל האיגוד כדי לנסות להבין את פשר העיכוב, ולהפעיל לחץ כדי שהפרסים יחולקו. מדובר בסכום גדול ומשמעותי של כ-650 אלף שקלים, שנגרעו מהתחום שלנו ללא כל הסבר. חשוב לנו לעדכן אתכם ואתכן על מצב העניינים כרגע, ועל הפועלות שעשינו עד כה.

לאחר שיזמנו את הכתבה הזו ב”גלובס”, שבה התראיין יו”ר האיגוד והביע את מחאתו על ההתנהלות הקפריזית והבלתי תקינה סביב חלוקת הפרסים לתחום האמנות הפלסטית בשנים האחרונות, שלח האיגוד מכתב למשרד התרבות בחתימת כל חברי הועד ובו ביקשנו לקבל תשובה ברורה לגבי גורלם של הפרסים לשנת 2019.

לדברי המשרד, משרד התרבות “פועל לזירוז הטיפול בנושא”. בכתבה בגלובס, תגובת המשרד הייתה כי הוא “פועל מול הגורמים הרלוונטיים על-מנת שהפרסים יחולקו לזוכים ולזוכות במהלך החודשים הקרובים.”

אנו ממשיכים ללחוץ בנושא ונמשיך להילחם כדי שפרסים משמעותיים אלה, שהם היחידים המועבר ישירות אל האמנים הזוכים (ולא דרך גורם מתווך כמו גלריה או מוזיאון), יחולק גם לאמנים שנבחרו בשנת 2019.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות