מחקר חדש ומקיף של האיגוד על פעילותם של שלושה איגודי אמנים מצליחים מרחבי העולם

05/10/2020

מטרת המחקר, המנתח את מבנה ופעילות איגודי האמנים בקנדה, גרמניה ונורבגיה, היא לשאוב ידע ורעיונות רלוונטיים לישראל מתוך דרכי הפעולה וההישגים של איגודים מצליחים אלו.

בסוף שנת 2019, ולאור צמיחה משמעותית בפעילותנו, הזמינה יחידת המחקר החדשה של איגוד האמנים הפלסטיים מחקר מקיף אודות פעילותם של שלושה איגודי אמנים ותיקים ומצליחים הפועלים בקנדה, גרמניה ונורבגיה.

מטרתנו בהזמנת המחקר הייתה ללמוד על המבנה הארגוני של איגודי אמנים ותיקים ומצליחים הפועלים במקומות אחרים (ומתוקצבים יותר) בעולם, ולשאוב ידע ורעיונות רלוונטיים מתוך דרכי הפעולה וההישגים של איגודים אלו, ומן השירותים שהם מציעים לחבריהם. 

המחקר הניב רעיונות רבים וטובים, ואת חלקם נוציא אל הפועל כבר בשנת העבודה הקרובה. כחלק ממחויבותנו לשיתוף החברים והחברות בידע שנוצר בידי האיגוד, אנו שמחים להגיש את המחקר השלם לציבור האמנים והאמניות בישראל.

בקרוב נקיים מפגש זום פתוח עם מחבר המחקר, ד״ר אלעד ירון. ד״ר ירון יספר בו על ממצאי המחקר (שכלל, בשלב התחקיר, כמה עשרות איגודים ברחבי העולם) ועל מסקנותיו, וכמובן ישוחח עם המשתתפים ויענה לשאלותיהם.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות