01/09/2021

פורסם הקול הקורא לקרן ליוצרים עצמאיים לשנת 2021

משרד התרבות והספורט פרסם את הקול הקורא החדש של הקרן ליוצרים עצמאיים לשנת 2021. כזכור, האיגוד ליווה את הקמת הקרן, ובשנה האחרונה פעל להחזרתה. הקרן תתמוך באמנים ובאמניות הזוכות בסכומים שבין 10,000 ₪ – 100,000 ₪ לכל אחד.

הקרן תומכת השנה ב״פרויקטים ופעילות אמנותית בארץ״, ״ייצוא תרבותי (הצגת תערוכות בחו”ל, הרצת מופעים, עריכת פסטיבלים בחו”ל וכדומה)״, וכן ב״השתלמויות מקצועיות בארץ ובחו”ל״.

פרטים נוספים והגשה, באתר הקרן.

מועד אחרון להגשת בקשות: יום חמישי, 7 באוקטובר.

0
    0
    מה הזמנתי
    אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות