עדכון מצב המאבק לארנונה מופחתת לאמנים הפלסטיים בת”א

26/04/2016

בעקבות המכתב ששלחנו לראש העיר תל אביב, מר רון חולדאי, האיגוד הוזמן לפגישת הבהרה עם מנהל אגף הארנונה,
מנהלת אגף תרבות ואמנויות – הגב’ איריס מור ורכזת תחום אמנות פלסטית – הגב’ צלילית בן נבט.
מצורפים נתונים וסיכומים. נמשיך לעקוב עד אישור הטיוטא ע”י משרד הפנים

מפת-גוגל-עיריית-תל-אביבבהמשך לעדכון האחרון שלנו לגבי הרחבת צו הארנונה לאמנים:

ועד האיגוד שלח מכתב למר רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב (מצורף בהמשך הפוסט).

בעקבות המכתב הוועד זומן לפגישה עם מנהל אגף הארנונה, מר אלי מלאכי, בנוכחות איריס מור, מנהלת אגף התרבות, וגב’ צלילת בן נבט, מנהלת מחלקת האמנויות. במהלך הפגישה העלינו את השגותינו וביקשנו הבהרות.

במקביל האיגוד פנה למשרד הפנים בשאילתה לגבי קביעת תעריף המינימום לחדר עבודה של אמן על פי תעריף המינימום למתחמים שאינם למגורים. (אשר עומד כעת על 65.66 ש”ח למ”ר).

לגישתנו יש להשוות את תעריף המינימום לאמנים לקטגוריה של בעלי מלאכה העומד על 44.32 ₪ בלבד. מצורף המכתב בהמשך הפוסט.

למרות פניות חוזרות ונשנות עדיין לא קיבלנו תשובה. נמשיך לעקוב ולוודא שבשנת 2017 תוגש טיוטת ארנונה שתיטיב עם ציבור האמנים הפלסטיים.

נוסח המכתב לרון חולדאי:

17 בינואר 2016

לכבוד: ראש העיר תל אביב יפו

מר רון חולדאי

הנדון: התנגדותנו לאישור צו ארנונה לשנת 2016  לחדר עבודה של אמן בתחום ציור פיסול צילום ווידאו ארט (סמל 896)

שלום רון חולדאי,

האיגוד המקצועי (והיציג) של האמנים הפלסטיים בישראל, מייצג יותר מ-1300 אמנים מקצועיים מתחומי האמנות הפלסטית- כ30% מהם תושבי תל אביב יפו, פועלים ויוצרים בעיר. מזה 5 שנים שהאיגוד פועל מול העירייה לעדכון הגדרת האמנים הפלסטיים הזכאים לתעריף ארנונה מופחת לסטודיו, כך שתתאים למציאות האמנותית העכשווית.

שמחנו לקרוא את הפוסט שלך בפייסבוק בו אתה מציין:  ״אני מקווה שהפחתת הארנונה בחדרי עבודה של אמנים בתחום הצילום והווידאו ארט תאושר גם כן בקרוב”.

אנו כותבים לך ישירות בכדי לשתף אותך בעובדות ונתונים שהגיעו לידנו ממשרד הפנים, מתוכם ניתן להבין שלמרות רצונך הכן להטיב עם אמני העיר, התוצאה למעשה תהיה הפוכה.

חברי ועד האיגוד נפגשו בשנתיים האחרונות עם חברי מועצת העיר, מנכ”ל העירייה, אסף זמיר, אלי מלאכי, איריס מור וצלילית בן נבט בכדי למצוא דרך להרחיב את צו הארנונה לאמנים כך שיתאים למציאות העכשווית של היוצרים הפלסטיים בארץ.

שמחנו על החלטת מועצת העיר מיום 27.1.14 בה התבטאת באופן חד וברור:  “בצו הארנונה שמובא לפניכם ישנה גם בשורה המבטאת את מרכזיותה של תל אביב-יפו בתחומי התרבות והאמנות והרצון שלנו לתמוך באמנים הפועלים כאן. אנחנו מציעים להרחיב את הגדרת האמנים הנהנים מתעריף מופחת בארנונה ולצרף לתעריף הזה גם אמנים מתחום הצילום והווידאו ארט”.

בפועל בניגוד להתבטאותך, אמני הצילום והוידאו-ארט לא צורפו לתעריף הקיים שהועלה לכלל האמנים באופן ניכר!

בנספחים המצורפים תמצא מידע המסביר את עוצמת הרעת התנאים הקיימים לאמנים כיום – שמשמעותה שמיטת הקרקע לאמנים שהתקשרו בחוזי שכירות של סטודיו על סמך תחשיב של עלות הארנונה הידועה מראש. במידה והצו יאושר, ביום אחד תשלום הארנונה שלהם יקפוץ על פי נתוני משרד הפנים ב 12% עד 103%.

אנו פונים אליך בבקשה לעצור לאלתר את הניסיון החוזר להעביר את צו הארנונה כפי שהוצע בשנת 2014 למשרד הפנים אך נדחה על ידו בשל הגדלת התעריף הבסיסי ב- 12% (כלומר יותר מהמקסימום שהותר  שעמד על 3.66%), זאת ועוד השטת תעריפים מוגדלים על חללי סטודיו גדולים מ 150 מ”ר. הופתענו לקרוא בפרוטוקול כי יש התבטאות של חברי מועצה על כך שקיים דיאלוג והבנה עם משרד הפנים לאישור הטיוטה.

נשמח למצוא יחד דרך הולמת לצרף את את אמני הצילום והוידאו, מבלי לפגוע בתנאים הקיימים ל”ציירים ופסלים”.

ברשותנו נתונים שיעזרו לעירייה לגבות ארנונה ממתחזים למיניהם כך שהכנסות העירייה בעקבות הצטרפות אמנים נוספים עשויות להישאר על כנן.

אנו מבקשים להיפגש אתך בהקדם, בכדי שתתערב באופן אישי לפתרון שיטיב הן עם האמנים והן עם טובת העיר והעירייה.

על החתום,

ועד האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל

גלעד אופיר, יו״ר

נספחים:  

חומר רקע

עמדת האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל

המלצת האיגוד לגבי הקריטריונים להגדרת האמן הזכאי להטבה

נייר עמדה: הגדרת האמן וחלל עבודתו במסגרת צווי הארנונה

טבלת ניקוד להערכת אמן מקצועי.

חומר רקע:

כזכור, הטיוטה נדחתה ב-  30.10.2014 בחתימת שרי האוצר והפנים.

בפגישה שערכנו בהוראת שר הפנים, כצד בעניין, הובאו בפנינו עובדות השופכות אור על סיבת הדחייה, שעיקרה הוא העלאה משמעותית בתעריף הארנונה באופן שיפגע באמנים. לינק מסמך דברי ההסבר לדחייתו ע״י משרד הפנים.

הופתענו לגלות כי לפני חמישה חודשים אושרה ע״י מועצת העיר טיוטה לשנת 2016 ללא כל שינוי.  יתר על כן, בפרוטוקול יש התבטאות של חברי מועצה על כך שקיים דיאלוג והבנה עם משרד הפנים לאישור הטיוטה.

עמדת האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל:

 1. אנו מתנגדים לאישור טיוטת צו הארנונה 2016 שהוגש.
 2. קביעת קריטריונים ברורים להגדרת האמן הזכאי לקבלת תעריף סמל 896. בנספח ניתן למצוא את הקריטריונים המקצועיים להתקבלות לאיגוד שנבנו על פי המלצות אונסק”ו להגדרת אמן מקצועי, על בסיס התרומה התרבותית של אמנים מקצועיים (בניגוד לאמנים חובבים). הקריטריונים של משרד התרבות חופפים למדי לקריטריונים אלה.
 3. השארת תעריף הארנונה לחדר עבודה של אמנים בסך 57.41 ₪,  לחלופין – העלאה מקסימלית על  פי השיעור שהותר ע״י משרד הפנים.
 4. ביטול המדרגה הנוספת שנוספה לטיוטה, על פיה מהמ”ר ה- 151 תגבה ארנונה של 250-366 ש”ח.
 5. ביטול קפיצת המדרגה בארנונה הקיימת  לשטח מעל 100 מ״ר. מדוע אמן כדוגמת  ציבי גבע, העובד בפורמטים גדולים, חתן פרס מפעל חיים בתחום האמנות ממשרד התרבות, נדרש  לשלם תעריף מוגדל? היכן יאחסן את עבודותיו המוצגות (ללא תמורה) בין היתר בגלריות ומוזיאוני העיר?

המלצת האיגוד לגבי הקריטריונים להגדרת האמן הזכאי להטבה 

אמנים פלסטיים ברוב מדינות העולם מוגדרים בקטגוריית מס ייחודית. כבר בשנת 1980 ארגון אונסק”ו ניסח קודים אתיים תחת המסמך Recommendation concerning the Status of the Artist הנוגעים למיסוי מופחת לאמנים, תמיכה מוניציפלית וממשלתית, פיתוח מודלים שיאפשרו את קיום היצירה ושגשוגה, הגנה על זכויות מוסריות וכו’. קודים אלה אומצו ברוב מדינות העולם המערבי ומיושמים בתקנות, חוקים וחוקי עזר.

עיריית תל אביב הייתה חלוצה בארץ בהכרה בחשיבות מתן הנחה משמעותית בארנונה לאמנים. צו הארנונה לציירים ופסלים (896) מיושם כבר כמה עשרות שנים ברחבי העיר.  לאחרונה, עיריית ירושלים קיבלה אישור וצו ארנונה ייחודי. כמו כן ישנן מספר עיריות המאפשרות תשלום מופחת באזורים מוגדרים. נציין עוד, כי האיגוד נמצא כיום בדיאלוג עם עירית תל אביב להרחבת צו הארנונה לאמנים, שכן ההגדרה המקורית נוגעת לציירים ופסלים היא אנכרוניסטית ואינה תואמת את תחומי העיסוק של האמנים במאה ה- 21. העירייה הביעה נכונות להרחבת הצו.

על פי מחקרים שנעשו בשני העשורים האחרונים החיפוש של אמנים למציאת חללי עבודה זולים מהווה קטליזטור להתחדשות עירונית כניסתם של אמנים למתחמים נטושים ושכונות שאינן מבוססות, מביא להתפתחות חיי חברה ומסחר מגוונים ויוצר התפתחות מואצת במקום. אזורים כמו פלורנטין וקריית המלאכה בתל אביב, או האיסט וילג’ והסוהו בניו-יורק הן דוגמאות לכך. בניגוד למדינות המערביות, בערי ישראל קיימים רק חללי סטודיו ספורים המסובסדים ע”י העיריות במסגרת של סדנאות אמנים, או חללים ייעודיים אחרים. לצערנו, השכרת מקלטים לאמנים במחירים מסובסדים הופכים לפחות ופחות אטרקטיביים בגלל הצורך לפנותם בתוך 24 שעות לטובת ייעודם המקורי, זאת בנוסף למקרים הרבים של הצפות שהחריבו עבודה של שנים. יוצא איפה, שהתמיכה המשמעותית ביותר שהעיריות יכולות להעמיד לאמנים בישראל היא ההנחה בארנונה. רוב רובם של האמנים הפלסטיים בישראל נאלצים לעבוד למחייתם בעבודות אחרות בכדי לאפשר את עבודתם בסטודיו ונטל הארנונה, לצד העלייה במחירי השכירות מביאים לסגירתם של חללי סטודיו רבים.

נייר עמדה: הגדרת האמן וחלל עבודתו במסגרת צווי הארנונה

הוגש למשרד הפנים, ושדולת התרבות בכנסת

במסגרת נייר עמדה זה נציג את עמדתנו והצעתנו בכל הקשור בנושא של עידוד יצירה, תרבות ופיתוח אורבני באמצעות הטבות לאמנים במסגרת צווי הארנונה. נייר העמדה מבוסס על שתי הנחות בסיסיות:

 • ראשית, כניסתם של אמנים לערים השונות מהווה קטליזטור מובהק לפיתוח אורבני וחברתי בעיר, במיוחד באזורים ובשכונות בעלי צביון סוציו-אקונומי נמוך יותר. הנחה זו מבוססת על מחקרים המוכיחים שכניסה של אמנים לאזורים עירוניים כתוצאה משכירות נמוכה מובילה להתפתחות חברתית ענפה, לפיתוח המסחר וליצירת מקומות בילוי ותרבות, ובסופו של דבר להגדלת הכנסות הרשות המוניציפלית דרך גביית מיסים וארנונה
 • שנית, גיבוש מנגנון רחב, מגוון ומעודכן יותר של קריטריונים למתן הטבות לאמנים יאפשר למקד את הגדרתם של אמנים וחללי הסטודיו שלהם, יקטין את הצורך בתחבולות שונות מצד אמנים בכדי לקבל את ההטבה הנ”ל, ויוביל בסופו של דבר להפחתה בהוצאותיה של הרשות המקומית בכל הקשור באכיפה.

גיבוש עמדתנו מבוסס על מחקר ודיונים שהתקיימו בנושא, לרבות דיון שהתקיים בנושא ביום 24.12.13 במסגרת ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת. כיום, הטבות לאמנים אינן מעוגנות בחקיקה ראשית. עם זאת, קיימות עיריות מסוימות שהבינו את היתרון והחשיבות הטמונים במתן הטבות לאמנים בארנונה לצורך משיכתם לעיר. אותן ערים כללו בצווי הארנונה המקומיים שלהן הטבות ספציפיות ביניהן קביעת תעריף ארנונה מיוחד לאמנים.

יחד עם זאת, לצד הפעולות הספציפיות שננקטות לעידוד האומנות, מתברר כי הקריטריונים וההטבות שנקבעו במסגרת הצווים הללו ארכאיים ואינם רלוונטיים ומעודכנים לתחום האומנות, כפי שהוא מתפתח כיום. במסגרת מסמך זה נבקש להתמקד בשתי סוגיות עיקריות: גיבוש הקריטריונים להגדרת “אמן” ועדכון הגדרת שטח חלל העבודה לצורך קבלת ההטבות.

גיבוש קריטריונים להגדרת “אמן”

אנו מבקשים להציג בסיס למנגנון של קביעת הקריטריונים להגדרת אמן שיהיה זכאי להטבה בארנונה– קריטריונים שיהיו מדויקים כמה שיותר, במטרה למנוע פריצת גבולות או ניסיון להערים על הרשויות המקומיות. כידוע, האמנות העכשווית היא שדה רחב המקיף תחומים מגוונים, מדיות וטכניקות שונות, העוסקות בדיסיפלינות שונות. אותן מדיות ליצירה אמנותית מתחדשות כל הזמן, בוודאי נוכח העולם הטכנולוגי של היום. לכן, יש מקום לעדכן את הקריטריונים ולהתאים אותם למצב הקיים במציאות.

המנגנון וערכי הניקוד המוצעים, המפורטים במסגרת נספח א’ לנייר העמדה, מבוססים על מנגנון של צבירת נקודות במסגרתו על תושב המבקש לקבל הטבה בארנונה, להגיש בקשה מסודרת ולהוכיח כי צבר את מספר הנקודות הדרוש שייקבע על ידי כל רשות. בהקשר זה ניתן לחשוב גם על מנגנון של הטבות שונות בהתאם לסך הנקודות שנצברו (ככל שצברת יותר נקודות – תזכה להטבה גדולה יותר בארנונה) ואף להכניס לסל השיקולים מטרה של עידוד של אמנים צעירים בתחילת דרכם, אשר טרם הייתה להם ההזדמנות לצבור סף נקודות גבוה.

כפי שצוין לעיל, אנו סבורים שקביעתם של קריטריונים רחבים ומגוונים יותר יוביל למיקוד ההגדרה של אמן ובכך יוביל בהכרח לקושי בניצול ההטבות מאדם שאינו עונה על ההגדרה מחד, ולהקלה על אלו הראויים להטבות מאידך. תוצאה זו תוביל בהתאמה לירידה בעלויות האכיפה שהרשויות המקומיות נאלצות לשאת בהן היום.

הגדרת שטח חלל העבודה לצורך קבלת ההטבות

כיום צו הארנונה של עיריית תל אביב (העיר המובילה בתחום של הטבות בארנונה לאמנים) קובע כי ההטבה מוגבלת לשטח של 100 מ”ר. במידה ואמן מסוים עושה שימוש בשטח גבוה יותר, תעריף הארנונה מזנק במאות אחוזים. מפניות של אמנים ומקיום הדיון  בוועדת הפנים עולה כי ישנם מספר אמנים לא רבים שזקוקים לשטח גדול יותר משום שהעבודות שלהם גדולות יותר והם זקוקים לשטח לאחסנם. מיותר לצין כי אחסנת העבודות בסטודיו מהווה חלק מעבודתו של אומן. לכן, אנו סבורים כי יש מקום להתיר לעיריות הגדיל את השטח המיועד לסטודיו ולתעריף המיוחד לשטח של עד 250 מ”ר, במקרים חריגים.

נספח מס’ 1 – ראו באתר האיגוד לתקנון המתעדכן מזמן לזמן

השכלה
 • תואר ראשון (B, Ed, B.A, B.F.A) באמנות (תואר מעשי) – 4 נקודות.
 • תואר שני (מעשי  M.F.A, M.A) באמנות –  2 נקודות נוספות.
לימודים סדירים במוסד מוכר לאמנותו/או להוראת האמנות 1 נקודות על כל שנת לימוד.לימודים פרטיים, קורסים והשתלמויות, לפי הערכת הוועדה בהתאם.
* הערות: שנת לימוד אקדמית תחשב כשלושים שעות לימוד שנתיות. מוסד מוכר בישראל: כל בית ספר/מכללה לאמנות שהוכר ע”י משרד החינוך – האגף לתרבות ולאמנות או המל”ג.
תערוכות יחיד הכוללת אוצר מקצועי מוכר וקטלוג* הערה – קטלוג יכול להיות: מודפס, דיגיטלי או סרט דוקומנטרי
 • במוזיאון גדול (ישראל- ירושלים, תל-אביב, חיפה) 8 נקודות.
 • באחד מהמוזיאונים החברים באיגוד המוזיאונים ואיקו”ם ישראל – 6 נקודות.
 • בגלריה ציבורית (עירונית, אוניברסיטאית או מקבילה) – 4 נקודות.
 • בגלריה פרטית מוכרת (ע”פ חוות דעת וועדת הקבלה) – 4 נקודות.
 • תערוכה בחלל אלטרנטיבי או במרחב ציבורי, שנבחרו במיוחד לשרת את אופייה של התערוכה- 6-3 נקודות על פי נפח התערוכה – בהתאם להחלטת הוועדה.
השתתפות בתערוכות קבוצתיות הכוללות אוצר מקצועי מוכר וקטלוג
 • במוזיאון גדול – 5 נקודות
 • במוזיאון קטן – 4 נקודות
 • בגלריה ציבורית – בתערוכה בה משתתפים עד חמישה אמנים: 3 נקודות, מעל חמישה אמנים: 2 נקודות.
 • בגלריה פרטית מוכרת- 2 נקודות.
 • תערוכה בחלל אלטרנטיבי או במרחב ציבורי, שנבחרו במיוחד לשרת את אופייה של התערוכה: עד חמישה אמנים: 3 נקודות, מעל חמישה אמנים: 2 נקודות

* הערה – אין להחשיב כתערוכה קבוצתית או תערוכת יחיד את הבאים: תערוכת סיום של מוסד חינוכי, תערוכת מכירה בבית, תערוכה בבית עסק. כאמור, תערוכה בחלל שאיננו משמש באופן סדיר להצגת תערוכות ו/או תערוכה במרחב ציבורי ייבחנו לגופו של עניין ע”י הוועדה).

פיסול חוצות ניקוד יינתן ע”פ חוות דעת של הוועדה בהתאם למספר הפסלים, גודלם ומספר האתרים.
הוראת אמנות במוסדות אמנות מוכרים  (מוסדות להשכלה גבוהה המעניקים תואר, מוסדות להוראת אמנות אשר הוכרו ע”י הוועדה להכרה בבתי ספר לאמנות של משרד החינוך, האגף לתרבות ולאמנות) 5 נקודות, במקרה של משרה מלאה; במקרה של משרה חלקית – הניקוד יינתן באופן יחסי לחלקי המשרה.
זכייה בפרסים ארציים מוכרים
 • פרס שר החינוך (פרס ההתפנות) – 10 נקודות
 • פרס עידוד היצירה – 6 נקודות
 • פרס האמן הצעיר – 6 נקודות
 • פרס אמן-מורה – 6 נקודות
 • כל פרס אחר יוערך באופן יחסי לפרסים אלה.

*הערה: לא יחושבו פרסים פרטיים או מקומיים אלא אם כן נשפטו ע”י ועדת שיפוט מוכרת.

אמנים שיצירות שלהם נמצאות ברשות הציבור או באוספים יצירות ברשות הציבור יוערכו לפי ערך תערוכת יחיד, הווה אומר לפי אופי המזמין וועדת השיפוט שהעבודה עברה. יצירה שנמצאת באוסף ציבורי (מוזיאון) או פרטי תיחשב כתערוכה קבוצתית, בהתאם.
פרסומים אחרים כגון ספרים מאוירים, הופעה של יצירות של האמן במאמרים ובספרות מקצועית, יצירות שהן חלק מתפאורות לתאטרון, למייצגים, למייצבים, לסרטי קולנוע או לוידיאו, כתבה עיתונאית שנערכה על האמן – כל אלה לפי שיקול דעת של וועדת הקבלה.
עבודת אוצרות של תערוכות

סיכום הפגישה עם אגף הארנונה (מיום ב׳ 15 בפברואר 2016) כפי שנשלחה לאגף הארנונה

צו ארנונה לחדר עבודה של אמן (סמל 896)

הפגישה התקיימה במשרדו של מנהל אגף חיובי הארנונה – מר אלי מלאכי

משתתפים:

 • סגנית מנהל אגף הארנונה לתפעול – הגב’ אתי כהן
 • מנהלת אגף תרבות ואמנויות – הגב’ איריס מור
 • רכזת תחום אמנות פלסטית – הגב’ צלילית בן נבט
 • עו״ד יוספה קדים

נציגי האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל:

 • יו״ר האיגוד – גלעד אופיר
 • חברי הוועד המנהל – עדי עוז ארי ויוסי פורת פרנקל
 • יועץ, מחלקת מחקר – איתן שוקרי

הפגישה התקיימה בעקבות מכתב מתאריך 17.1.16, מאת ועד האיגוד אל ראש העיר תל אביב יפו, מר רון חולדאי שכותרתו :״התנגדותנו לאישור צו ארנונה לשנת 2016 לחדר עבודה של אמן בתחום ציור פיסול צילום ווידאו ארט״.

ראשית, יש לציין את האוירה הטובה בפגישה, הרצון הטוב והנכונות לשיתוף פעולה לקידום היעד המשותף לכל הנוכחים לקידום הרחבת צו הארנונה לאמנים בעיר. ניכר שמהלך זה נמצא בחוד החנית של אגפי התרבות והארנונה בעירייה.

מר אלי מלאכי הבהיר כי:

 • עיריית תל אביב יפו מעוניינת להטיב עם האמנים הפועלים בתחומה.
 • סירוב משרד הפנים לבקשה להרחבת ההגדרה לאמני צילום ווידאו התקבלה בהפתעה בעירייה. העיריה נחושה להביא לידי שינוי את הגדרת האמנים הזכאים להטבת הארנונה בעיר.
 • בשנה הנוכחית ההגדרה עדיין מוגבלת לציירים ופסלים בלבד.
 • בשנה זו עלה תעריף הארנונה לציירים ופסלים ב 12% (ל- 100 מ”ר הראשונים) ועומד כעת על 65.66 ש”ח למ”ר.
 • הבקשה לשינוי ההגדרה בשנה הבאה, תוגש לפי מדרג תעריפים: עד 100 מ״ר כ- 65 ש”ח, מעל 100 מ״ר כ- 173 ש״ח למטר לשנה- ללא הגבלת סף גודל מקסימאלי.
 • עיריית תל אביב יפו תוותר על המדרגה השלישית, שהוגשה בטיוטות האחרונות, לתעריף גבוה יותר מעל 150 מ״ר.
 • העיריה פועלת לאשר את ההגדרה החדשה של הטבת הארנונה לאמנים בהגשה המוצעת השנה למשרד הפנים.

תגובת האיגוד:

 • האיגוד המיצג את קהילת האמנים הפלסטיים בעיר ובארץ כולה מוקיר את המהלך להרחבת ההגדרה בעיר תל אביב יפו, על כל המאמצים הכרוכים בכך.
 • מברכים על נכונות העירייה לוותר על הגבלת התעריף המיוחד, ולבטל את הבקשה למדרגה שלישית לתעריף מעל 150 מ”ר.
 • נתעדכן מול משרד הפנים לגבי תעריפי המינימום הקבועים בחוק.

בשנתיים האחרונות הצהירה העירייה על השינוי המיוחל, אך זאת בטרם עת. בכך היתה משום הטעיה של ציבור האמנים. אנו מציעים שבשנה זו תגלה העירייה גמישות כלפי האמנים המקצועיים העוסקים בצילום ווידיאו, ואלה יזכו לתעריף המיוחד בפועל.

האיגוד מלוה את המהלך בתשומת לב מחזק ומאחל לעיריית תל אביב יפו הצלחה.

נוסח המכתב לגב׳ גליה כהן, מנהלת תחום בקרה תקצוב ופיתוח ברשומ”ק, משרד הפנים, ירושלים.

מתכבדים להציג סיכום פגישה עם מר אלי מלאכי, מנהל אגף הארנונה, עיריית תל אביב יפו, שהתקיימה ביום ב׳ 15 בפברואר 2016, בעניין: צו ארנונה לחדר עבודה של אמן (סמל 896)

כבעלי עניין חוקיים, מתוקף היותנו איגוד יציג, אנו מבקשים לקבל התייחסותך לגבי הנושאים הבאים:

 • בקשת עיריית תל אביב להרחבת צו הארנונה לאמני צילום ווידאו לא אושרה על ידי משרד הפנים.
 • עיריית תל אביב העלתה את תעריף הארנונה לציירים ופסלים ב12%. (מ57 ש”ח ל-65 ש”ח).
 • הוצגה בפנינו הטענה שעל פי דרישת משרד הפנים, תעריף המינימום לחדר עבודה של אמן יושווה לתעריף המינימום למתחמים שאינם למגורים. (אשר עומד כעת על 65.66 ש”ח למ”ר).
 1. מן האמור לעיל, אנו מבינים כי לגבי שנה זו לא אישרתם לעיריית תל אביב יפו לצרף לתעריף “חדר עבודה של אמן” את אמני הוידיאו והצילום, אולם חייבתם כאמור לעיל העלאה של התעריף ל- 100 המ”ר הראשונים.
 2. מפרסומי משרד הפנים (מצורף), אנו למדים כי תעריף המינימום למלאכה עומד על 44.32 ₪ בלבד. לגישתנו יש להשוות את תעריף המינימום לאמנים לקטגוריה זו של בעלי מלאכה.

*) כידוע, התעריף המיוחד לאמנים נקבע על פי המלצות ועדת אונסקו מ 1980 שישראל חתומה עליה – בהתייחסות לתחום האמנות הפלסטית ככשל שוק שיש לטפח לשמירת מורשת התרבות של המדינה.

 1. בעקבות הצהרות פומביות של העירייה וראש העיר בשנתיים האחרונות, אמני הצילום והוידיאו המקצועיים קיבלו רושם שגוי לגבי זכאותם לתעריף הארנונה לחדר עבודה של אמן. אמנים אלה כבר שכרו חדרי עבודה על סמך חישוב הוצאות הארנונה בתעריף המיוחד, ועלולים להפגע קשות. אנו מבקשים לאפשר את זכאותם לתעריף המיוחד לאלתר.

העתק:

יועמ”ש האיגוד

מבקשים התייחסותך.

בברכה,

ועד האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל

גלעד אופיר, יו״ר

לינקים קשורים:

27.12.15  צו הארנונה לסטודיו לאמנים בת”א – עדיין לציירים ופסלים בלבד

3.10.2014: הישג חשוב לאיגוד ולאמנים – בקרוב ייכנס לתוקף צו ארנונת אמנים חדש בתל אביב-יפו!

3.10.2014: לא הכול ורוד בתל אביב 

9.5.2013: פרשנות בלתי נסבלת לצו ארנונה לציירים ופסלים בעיריית תל אביב

7.7.2013: צו ארנונה לסטודיו לאמנות

3.10.2014: בעיריית רמת השרון – האמנים יורדים למקלטים

5.1.2014: דיון בועדת הפנים של הכנסת בנושא קביעת קריטריונים ואכיפת הארנונה בתחום האמנות – ברמה הארצית

מחשבות על “עדכון מצב המאבק לארנונה מופחתת לאמנים הפלסטיים בת”א

 1. שלום היי לי יש סטודיו בקריית המלאכה בתל אביב חלל של 154 מטר שחולק לשני סטרואידים נפרדים עם כניסות נפרדות עיריית תל אביב לא אישרה לנו את החלוקה ואנו משלמים עד 100 מטר לפי הנחת אמן ועל ה54 מטר הנוספים כחלל עיסקי דבר שמא מקשה עלינו מבחינת הארנונה התשלום לחודשים מגיע ל 2800 שח יש לציין שלפני שלקחתי את הסטודיו עם האמן צייר דרור בן עמי בדקנו במח הארנונה ובמח הנדסה ונאמר לנו בפירוש שאם קיימת חלוקה מסודרת עם שני חללים נפרדים וחוזים נפרדים אין בעיה לצערי לא כך הדבר , והתשלומים מאד מקשים עלינו ,אשמח לתגובתכם וטיפול בהתאם בברכה ברכה גיא 0508266988 venida.guy@gmail.com

 2. הי,
  אנחנו קבוצת אמנים (מוטי מזרחי, שמעון אבני, אוסוולדו רומברג, פריד אבו-שקרה, בני אפרת, אילת זהר, שרה לוין ויהושע נוישטיין) שעובדים בסדנאות האמנים באזור (אזור התעשיה, הפרדס 8 אזור). כרגע נגבית מאיתנו ארנונה בתעריף של בית עסק, ואנחנו מעוניינים שמשרד הפנים יכיר בקטגורייה של סטודיו לאמן גם באזור, כמו בתל אביב. האם תוכלו לעזור לנו בעניין זה? זה נטל כספי אדיר עבורנו – וזקוקים ממש לעזרתכם!

  בתודה,

  אילת

 3. שלום,
  אני אמנית תושבת מודיעין וחברה באיגוד האמנים הפלסטיים של ת”א.
  בעירי מודיעין נתבעת לשלם ארנונה עסקית על הסטודיו בו אני מלמדת מעט למחייתי,

  אני אמנית תושבת מודיעין וחברה באיגוד האמנים של תל אביב
  מנהלת מאבק עם העירייה בנושא ארנונה עסקית שנטבעת לשלם
  האם יש מי שיוכל לייעץ לי באיגוד? בתודה מראש, תמי

סגור לתגובות.

0
  0
  מה הזמנתי
  אוי, אין כאן כלוםחזרה לחנות